No comments yet

Et nytt syn på døden

«Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og stod opp for dem» (2 Kor 5,15).

Hva er døden? De fleste definisjoner på døden betrakter den som en slutt, en slutt på livet og en slutt på biologiske funksjoner. Når døden inntreffer, er livet slutt.

Kristus vår Frelser døde og forandret vårt syn på døden. Han forandret ikke dødens biologiske eller fysiske natur. Men det åndelige aspektet ved døden ble radikalt forandret. Dødens opprinnelige årsak ble fjernet da Kristus døde. Og fordi han døde for alle, er døden blitt beseiret for alle.

Døden kom inn i verden med synden, og siden synden går i arv fra generasjon til generasjon, gjør også døden det. Kristus kom og brøt denne dødelige sirkelen. Da han døde, tok han alles plass og erfarte en gang for alle den død som er syndens straff. Han bar verdens synder og betalte for dem ved å dø, ikke bare fysisk, men ved å lide den hellige Guds vrede mot synden. Derfor er alt blitt forandret etter Kristus døde. Hans død har gitt oss et nytt syn på døden.

Det gamle og naturlige synet på døden er at det er en fryktelig og grusom opplevelse. Før Jesus beseiret døden for oss, hang døden over oss som en truende virkelighet. Og framfor alt påminnet den oss om det å måtte stå ansikt til ansikt med den Gud som vi har krenket på så mange måter.

Nå har vi et nytt syn på døden. Den er fremdeles fryktelig for oss selv om den er blitt beseiret, men nå vet vi at når vi dør, er ikke døden en straff. På grunn av Kristi død er ikke vår død en straff. Dette aspektet ved døden har Kristi død tatt bort. I stedet blir nå døden en vei inn til det nye livet. Takket være Kristi død og oppstandelse er vår død ikke noe annet enn en søvn som vi en gang skal våkne opp av. Vi skal stå opp fra døden med herliggjorte legemer for å leve i de evige boliger som Jesus har gått for å gjøre ferdig for oss.

Kristus døde og oppstod igjen den tredje dagen. Vi skal også dø og oppstå igjen på den ytterste dagen når han kommer tilbake for å vekke opp alle som ligger i gravene. Men Kristi død og oppstandelse har også en betydning for oss mens vi ennå lever. Da vi ble døpt, ble vi begravet med ham og stod opp sammen med ham til et nytt åndelig liv. Nå lever vi ikke lenger bare for oss selv. Ja, hvorfor skulle jeg egentlig leve for meg selv? Hva har jeg gjort eller hva kan jeg gjøre for å fortjene å være senter for mitt liv? Men Jesus har gjort alt for meg. Han har beseiret synden, døden og helvete for meg. Derfor vil jeg leve for ham!

Jesus, takk for at du har beseiret døden for meg. Jeg vil leve for deg. Amen.