No comments yet

En kristens sikkerhetsnett

I de dagene skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt. Og dette er navnet byen skal få: «Herren, vår rettferdighet» (Jer 33,16).

Et byggefirma hadde fått i oppdrag å bygge en bro over en bred fjord. Arbeidsfolkene var i ferd med å sette opp stålbjelkene, og ledelsen oppdaget snart at da de fikk montert et sikkerhetsnett under dem, ble det en kraftig økning i effektiviteten. Innstillingen til arbeidet ble en helt annen. Bare det å vite at det fantes et nett under dem som ville hindre dem fra å drukne, ga mennene en ro og følelse av trygghet som de ellers ikke ville hatt.

Vår Herre Jesu Kristi lidelse og død har samme effekt på oss åndelig talt. Gud sa til Israels barn at når den utlovede Messias, den rettferdige spire av Davids ætt, skulle komme, ville Juda bli frelst og Jerusalem få leve i trygghet. Gud forkynte ikke bare en tid med jordisk fred for Israel på den tiden da Jesus gikk omkring her på jorden. Han talte om den fred som overgår all forstand. Den freden har sin grunn i vissheten om at vi har tilgivelse for alle våre synder i Kristus. Da Jesus lot sitt hellige, dyre blod flyte på korset, og han led i smerter og kval, gjorde han helt og fullt opp for alle våre synder. Fordi Jesus døde på korset, trenger vi ikke å frykte for døden! Vi trenger heller ikke frykte for dommens dag, for verken død eller helvete kan skade oss. På grunn av Jesu død på korset for våre synder er freden mellom Gud og mennesker gjenopprettet.

Denne vissheten om tilgivelsen i Kristus, er en visshet om at hva som enn skjer oss, er vi berget fra den evige døden og fortapelsen. Vi som tror på Jesus, har både fred og trygghet slik at verken sykdom eller sorg, motgang eller plager, smerter eller til og med døden er i stand til å rokke ved oss. Apostelen Paulus sier det så fint: «For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.»

På grunn av sikkerhetsnettet vårt, som er Jesu lidelse og død på korset, eier vi fred i hjertet. Vi kan gå alle livets situasjoner tillitsfullt i møte, for vi vet at vi har et sikkert håp om evig liv i himmelen. Må Jesu Kristi kors lyse for våre øyne gjennom hele livet.

 

Kjærlige Far! Må Kristi kors berolige oss når vi er redde og gi oss fred og håp alle dager livet gjennom her på jorden. Amen.