-

Hva er et menneske?

Foredrag av dr. theol. Seth Erlandsson i Västerås Bibelforum 1997:

 

Västerås Bibelforum startades av teol. dr Seth Erlandsson 1992 som en mötesplats för alla som önskade tränga djupare in i Bibeln och lyssna till vad Bibeln lär i olika frågor. Som plats för sammankomsterna valdes Skallbergsskolan på Nansengatan och en lördagseftermiddag i månaden valdes som tidpunkt. Styrande princip för varje inledande föredrag och samtalen därefter var frågeställningen ”Vad säger Bibeln?”

Les mer