”Hvordan føles det for deg?” 

Hva skjer når følelsene våre kommer i konflikt med Guds sannheter?  Av Jon Buchholz  Samfunnet legger stor vekt på følelser. Den menneskelige di­mensjonen krydrer nyhetsfor­midlingen. Det handler ikke bare om selve hendelsesfor­løpet, men også om hvordan mennesker opplevde det som skjedde. De siste trendene innenfor un­dervisning framhever også følelsene. Det...

Continue reading