Hvordan kan mennesker omvende seg?

Spørsmål og svar ved korsets fot  Bibelen forteller at døperen Johannes og Jesus sa: ”Vend om!” til mennesker (Matt 3,1-2; 4,17). Hva kan disse befalingene bety hvis mennesker av naturen er åndelig døde og ute av stand til å omvende seg? Du skal ha ros for at du leser Bibelen...

Continue reading