-

Prekener som kan anbefales i denne krisetiden

Ingenting skal skille oss


Herligheten vi har og herligheten vi har i vente


Jesus, vår trofaste venn


Jeg går blant engler


Vær ikke bekymret!


Fra frykt til fred

Bønn i krisetiden

Kjære Jesus, du som hørte på alle som var i nød og helbredet alle, kom til dem som lider under sykdom og nød. Trøst alle dem som kjenner på uro for det som skal komme. Vær med alle gamle. Vær med alle som er under intensivbehandling og som dør uten å kunne bli trøstet av sine nære og kjære. Trøst dem med vissheten om at du har tatt bort alle våre synder og at vi kan hvile i det som du har gjort for oss. Gi kraft til alle som pleier de syke slik at de orker og holder ut mens de må utføre sine tunge oppgaver. Amen.

(Hentet fra ukebrevet fra
S:t Johannes ev-luth församling i Finland.)


Trøsteord i krisetider