Misjon i Peru

Til misjonsprosjektet vårt i Peru har vi i året som gikk samlet inn 2676 amerikanske dollar (ca 19.500 kroner), og fra pastor Steve Petersen, som er adminis-trerende leder for ELS  misjonsprosjekter rundt om i verden, har vi mottatt følgende melding:

«Hjertelig takk til alle som har gitt penger! Vi vil bruke disse midlene til å drive undervisning og utdan-ning i øvre Amazonas, hvor vi lønner lærere ved to barneskoler og en videregående skole. I tillegg driver vi bibelinstituttet i Tarapoto, i jungelen, hvor lærere fra det teologiske seminaret i Lima hjelper den lokale pastoren med å undervise menn som vil bli pastorer. Flere evangelister fra denne gruppen gjør regelmes-sig rundturer med kano til landsbyer i regnskogen og bringer evangeliet ut til mange. Vedlagt er noen bilder. Jeg ønsker alle en velsignet julefeiring! I Kristus, Steve Petersen.»

Image_006 Image_004 Image_003 Image_001 Image_005 Image_002