-

La oss vandre med Jesus!

La oss gå opp til Jerusalem med Jesus under hans siste vandring. For ham var det en vandring til korset. For oss er det en åndelig vandring, en pilegrimsferd for på ny å tenke over hva Jesus har gjort for oss.

Den verden jeg lever i som Jesu disippel er ulik de første disiplenes verden. Jeg følger ikke Jesus langs støvete veier og sitter ikke i det stekende solskinnet for å lytte til hans ord. Men jeg er en Jesu disippel. Han har kalt meg til å være hans disippel like sikkert og visst som han kalte Matteus fra tollboden, eller Peter, Jakob og Johannes fra deres fiskegarn og båter. Jeg følger Jesus fordi han elsker meg og har dødd for meg. Akkurat som de første disiplene lytter jeg til hans ord, men jeg sitter i stillhet og hører eller leser de inspirerte, skrevne ordene.

Jesus har gjennom århundrene kalt millioner av disipler. Alle disse disiplene har blitt dratt til Jerusalem og korset. Gjennom århundrene har troende mennesker i tanken reist til Jerusalem for å besøke de stedene der verdens frelser led og døde. Noen har også i virkeligheten reist dit for å få være i Jerusalem og gå omkring der. Men de fleste av oss har ikke kunnet besøke Jerusalem og Oljeberget. Vi har isteden foretatt åndelige reiser dit. Hver gang vi leser om Frelserens siste vandring, følger vi ham i ånden. Som oftest bruker vi fastetiden til vår årlige vandring opp til Jerusalem. Jeg har vandret dit mange ganger ved å lytte til lidelseshistorien, synge pasjonssalmene og tenkt over mine synder og den nåde Gud gav oss ved å sende Jesus.

Disse andaktene er et resultat av mine åndelige vandringer til Jerusalem sammen med Jesus. Jeg inviterer deg til å bli med meg for å meditere over Jesu kjærlighet til oss. Andaktene følger Frelserens vei til korset og graven. Jeg har valgt å begynne med Lasarus’ oppvekkelse fra de døde, underet som overbeviste de jødiske lederne om at Jesus måtte dø.

Vær oppmerksom på at vi i en del tilfeller ikke kjenner disse hendelsene i alle enkelte detaljer. Der det kan finnes ulike meninger om hendelsesforløpet, har jeg valgt en tolkningsmulighet framfor en annen. Jeg forstår at det finnes andre oppfatninger når det gjelder kronologi, geografi og andre detaljer. Det har blitt skrevet tusenvis av sider om disse forskjellene. I disse andaktene er jeg likevel mer interessert i hendelsene i seg selv enn i spekulasjoner. Hendelsene har funnet sted. Det er ingen tvil om det. Jeg stoler på Bibelens vitnesbyrd ettersom det er Guds inspirerte vitnesbyrd og gir meg alt jeg behøver vite for min frelse. Gud har ikke latt det være noen tvil om at Jesus gav sitt blod for verdens synder og oppstod igjen og etterlot en tom grav.

Så kom og gå opp til Jerusalem igjen. Jeg håper du vil gjøre reisen ofte. Jeg finner alltid noe nytt å lære eller noe jeg har glemt. Når du vandrer med Jesus, vil han styrke din tro og forberede deg for den reisen du har foran deg.

John A. Braun – fra forordet i boken «Opp til Jerusalem».

 

Les de syv første andaktene i boken:  KLIKK HER

 

OM BOKEN