-

Andakter for fastetiden og påsken

 

«Opp til Jerusalem»

Andakter for fastetiden og påsken – av John A. Braun

Vandre med Frelseren under fastetiden og påsken. Følg ham opp til Jerusalem når han utfører sitt frelsesverk for deg.
Disse 55 inspirerende andaktene knytter sammen de fire evangeliene og tar deg med på Jesu vandring når han går for å lide og til slutt vinner seier i Jerusalem.
Ti minutter om dagen, fra Askeonsdag til og med påske, eller når som helst det passer deg. Vandre med Jesus og mediter over hans kjærlighet til deg.

182 sider trådheftet. Pris kr. 175,- (inkl. porto).
Utgitt av FORLAGET SCRIPTURA.


Bestill her!