-

Hva tror lutheranere?

John A. Braun

Kristen – men hvorfor lutheraner?

En enkel framstilling av hva lutheranere tror

FORLAGET SCRIPTURA

 

 

Hva tror de kristne, og hva er det som er spesielt for dem som kaller seg lutheranere?

I vår tid blir det satt stadig flere spørsmålstegn ved den kristne troen, og Luthers navn brukes oftest for å beskrive gamle, tunge krav. Kunnskapen om hva kristen tro er og hvorfor Luther kom til å bety så mye, har i stor grad blitt borte.

Dette lille heftet viser at det til alle tider har vært motstand mot det Jesus selv lærte og mot Bibelens undervisning om hvem han er. De kristne har derfor fra begynnelsen hatt behov for å uttrykke sin bekjennelse. I løpet av de første årenes harde forfølgelser skjedde det gjennom en enkel tegning av en fisk. De greske bokstavene i ordet fisk stod for en forkortelse av deres bekjennelse: Jesus Kristus, Guds Sønn, Frelser.

Forvanskninger av Bibelens lære om Gud og Jesus allerede i de første århundrene førte til at den kristne troen ble sammenfattet i trosbekjennelser som ennå brukes i kristne kirker over hele verden. Da Martin Luther på begynnelsen av 1500-tallet studerte Bibelen, oppdaget han hvordan alvorlige forvanskninger av Bibelens lære om synderes frelse gjennom nåden hadde trengt inn i den katolske kirke. Han løftet på nytt fram frelsen ved nåden alene, troen alene, Skriften alene.

Vil du vite hva den kristne troen innebærer? Eller vil du bli glad og oppmuntret i din kristne bekjennelse? Les dette heftet og gi det til andre!

 

Les boken her:  Kristen men hvorfor lutheraner