-

Cranach – ”Reformasjonsmaleren”

Den tyske maleren Lucas Cranach (den eldre) (1472-1553) regnes blant de betydeligste kunstnerne fra sin samtid. Størsteparten av sitt liv bodde han i Wittenberg, hvor han ble en nær venn av Martin Luther og laget en mengde portretter av ham og familien.

Cranach spilte en stor rolle i reformasjonens utbredelse. Fra boktrykkeriet han startet utkom det i årenes løp mye viktig luthersk litteratur, rikt illustrert med hans egne tresnitt. Enten folk kunne lese eller ikke, gav Cranachs bilder hjelp til å forstå reformasjonens viktige spørsmål.

Som hoffmaler hos kurfyrst Fredrik den Vise av Sachsen samt to av hans etterfølgere, portretterte Cranach medlemmene av fyrstefamilien, laget tresnitt fra jakt og turneringer, og mynter med fyrstens bilde. Han utsmykket kirker og kapeller, dekorerte rommene i de saksiske slottene, og designet klær for hoffet.

Cranach åpnet i 1523 hjemmet sitt for tolv rømte nonner, blant andre Katharina von Bora, og han var senere delaktig i å få Katharina gift med Luther. Kunstneren og hans kone Barbara var bryllupsvitner og blant de få tilstedeværende under vielsen i juni 1525. Cranach og Luther sto også fadder for hverandres barn.

Luther fortalte en gang en liten historie om Cranach: ”Da Lucas Maler den eldre hadde fått sin hustru og bryllupsfesten var overstått, ønsket han alltid å være så mye som mulig i nærheten av sin brud. En god venn tok ham til side og sa: Kjære deg, ikke gjør sånn! Før det er gått et halvt år kommer du til å ha fått mer enn nok…”

Cranach var en mann av mange talenter, som han forvaltet godt. I tillegg til all virksomheten i det store kunstnerverkstedet like ved bytorget, hvor 10-12 unge svenner fikk undervisning og hjalp til med arbeidet, eide og drev Cranach byens apotek, samt et vertshus i rådhuskjelleren. En tid drev han også en bokhandel og et vinutsalg, blant annet. Han ble en av Wittenbergs rikeste og mest respekterte menn, var i mange år medlem av byrådet, i flere perioder borgermester.

Da den landflyktige kong Christian II av Danmark-Norge kom til Wittenberg i 1523 sammen med sin dronning Elisabeth, bodde de i Cranachs hus. (Den nyankomne Katharina von Bora bodde samme sted, og i gave fra kongeparet fikk hun en ring som antagelig senere ble hennes giftering.) Cranach malte det mest kjente portrettet av Christian II.

Lucas Cranach d.e. døde og ble begravet i byen Weimar. Han ble 81 år gammel. Ett av hans fem barn ble selv en kjent maler, Lucas Cranach den yngre (1515-1586).

Tor Jakob Welde