-

Bare fryd og glede

«Havet og alt som er i det, skal bruse, jorden og de som bor på den. Elvene skal klappe i hendene, og fjellene skal juble i kor.» (Salme 98,7-8)

Vi kan vanskelig forestille oss et liv uten uten sorg, smerte, tårer og død. Dette er opplevelser som alle mennesker har til felles. Ja, dette gjelder forresten ikke bare for menneskene, men alle skapninger helt fra syndefallet av. Menneskene sukker og klager og opplever tunge tider og motganger. Hvor tragisk er det ikke da å tenke på at mange mennesker tror at denne verden er det eneste de skal oppleve!

Det er nettopp fra denne verdens forbannelse at vår nådige Gud har reddet oss. De som aksepterer denne forløsningen og stoler på Guds dyrebare løfter, finner balsam for sjelen. Ved troen har de fått visshet om den nye himmelen og den nye jorden som Gud har gjort i stand for dem. I denne nye himmelen og på denne nye jorden skal det ikke finnes annet enn glede og fornøyelse. Der skal lovprisningen lyde og gleden finne gjenklang når Guds frikjøpte synger: «Havet og alt som er i det, skal bruse, jorden og de som bor på den. Elvene skal klappe i hendene, og fjellene skal juble i kor».

Ja, det er sant som det står skrevet: «Du lærer meg livets vei. For ditt åsyn er det en fylde av glede, ved din høyre hånd en evig fryd» (Salme 16,11). Allerede her i livet får vi en liten forsmak av hvor herlig Frelseren regjerer. Det skjer når vi ber, og når vi hører Gud tale til oss og i sitt Ord viser oss sin kjærlighet om og om igjen. Gud holder fast ved at tilgivelsen, freden og den evige arven sammen med alle de hellige tilhører oss. Vi aner og begynner så smått å forstå og verdsette den gleden som en gang skal bli vår.

Dette framtidsperspektivet der Kristus skal herske for evig, fyller oss med håp og sikkerhet og gir oss en intens følelse av lykke! Selv om vi iblant må gå gjennom sorg og problemer, letter Jesus byrdene våre. Han kaller oss til seg og gir oss hvile. Lidelsene i denne verden er for ingenting å regne når vi tenker på den herligheten som en gang skal åpenbares for oss.

Med disse Guds underfulle og faste løfter for øye, der vi får se små glimt av alt det gode som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, vil vi holde fast ved troen på Frelseren Jesus Kristus og trofast vente på de dagene da vi skal få oppleve gleden helt og fullt.

Herre, Gud, la oss få leve og dø i fred, for våre øyne har sett din frelse i Kristus, han som er din Sønn og vår gjenløser.