-

Argula von Grumbach

Martin Luther nevner gjentatte ganger adelskvinnen Argula von Grumbach, som gjennom sine brev og dikt ble kjent for å forsvare den lutherske reformasjonen. Hun ble født i Bayern i 1492 og fikk en god utdannelse. Begge foreldrene døde av pest og en onkel ble hennes verge. Seksten år gammel ble hun kammerdame for dronning Kunigunde, datter av den tysk-romerske keiser Fredrik III. Det var muligens her hennes seriøse teologiske studier begynte.

I 1516 giftet Argula seg med Friedrich von Grumbach, og de fikk fire barn. Hennes studier av teologi, spesielt Martin Luthers og Phillip Melanchthons verker, kom til å bli en stor belastning for ekteskapet deres.

Det vakte oppmerksomhet da Argula i 1523 skrev et brev til rektoren ved universitetet i Ingolstadt. Hun forsvarte en ung fakultetsleder ved navn Arsacius Seehofer, tidligere student i Wittenberg, som var blitt arrestert etter å ha introdusert skrifter av de lutherske reformatorene i sin klasseromsundervisning. Argulas brev var fylt av sterke ord og mange bibelhenvisninger.

Brevet ble utgitt som et lite hefte og spredt vidt og bredt. Argula møtte mye motstand. Men all ærekrenkelsen stanset henne ikke. Hun fortsatte å skrive brev som oppmuntret reformatorene i deres arbeid. 

Av Rebecca DeGarmeaux
(fra Katie Luther – Facebooksiden)