Trøst, virkelig trøst

Preken av pastor T. J. Welde

Jes 40,1-11:

Trøst, trøst mitt folk,
sier deres Gud.
Tal til Jerusalems hjerte
og rop til henne
at hennes strid er fullført,
at hennes skyld er betalt,
at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd
for alle sine synder.
En røst roper:
Rydd Herrens vei i ørkenen,
jevn ut en vei i ødemarken
for vår Gud!
Hver dal skal heves,
hvert fjell og hver haug skal senkes.
Bakket land skal bli til slette
og kollene til flat mark.
Herrens herlighet skal åpenbare seg,
alle mennesker skal sammen se det.
For Herrens munn har talt.
En røst sier: «Rop ut!»
Jeg svarer: «Hva skal jeg rope?»
«Alle mennesker er gress,
all deres troskap er som blomsten på marken.
Gresset tørker bort,
blomsten visner
når Herrens ånde blåser på den.
Sannelig, folket er gress.
Gresset tørker bort,
blomsten visner,
men ordet fra vår Gud
står fast for evig.»
Gå opp på et høyt fjell,
du Sions gledesbud!
Løft din røst med kraft,
Jerusalems gledesbud!
Løft din røst, vær ikke redd!
Si til byene i Juda:
«Se, deres Gud!»
Se, Herren Gud kommer med styrke,
han hersker med sin arm.
Se, hans lønn er med ham,
de han vant, er foran ham.
Han gjeter sin flokk som en gjeter.
Han samler lammene med armen,
løfter dem opp i fanget,
leder søyene.»
‭‭

 

Illustrasjon: Depositphotos