«Syndene dine er tilgitt!»

 

Preken på 19. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen

Matt 9,1-8

Så gikk han ut i båten, satte over sjøen og kom til sin egen by.  Der bar de til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Vær frimodig, sønn, syndene dine er tilgitt.»  Noen av de skriftlærde sa da med seg selv: «Denne mannen spotter Gud.»  Men Jesus så hva de tenkte, og sa: «Hvorfor går dere med onde tanker i hjertet?  Hva er lettest å si: ‘Syndene dine er tilgitt’ eller: ‘Stå opp og gå’?  Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vender han seg til den lamme: «Stå opp, ta båren din og gå hjem!»  Og mannen reiste seg og gikk hjem.  Da folkemengden så det, ble de grepet av frykt og priste Gud som hadde gitt mennesker slik makt.

 

 

 

Illustrasjon: KPB