Salig er den som ikke støter seg på Jesus

Preken på 3. søndag i advent av pastor Egil Edvardsen

Matt 11,2-6
I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte: «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser:
Blinde ser, og lamme går,
spedalske renses, og døve hører,
døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.
Og salig er den som ikke tar anstøt av meg.»

 

 

 

Illustrasjon: Depositphotos