Om noen har ører å høre med, så hør!

Preken på 22. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen

Mark 4,21-25

Han sa til dem: «Når en kommer inn med en oljelampe, blir den da satt under et kar eller under sengen? Settes ikke lampen på en holder? For det finnes intet skjult uten at det skal bli synlig, intet hemmelig uten at det skal komme for dagen. Om noen har ører å høre med, så hør!»
Og han sa til dem: «Pass på hva dere hører! For i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere, og enda mer skal gis dere. For den som har, skal få. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.»

 

 

 

Foto: © Kjell Petter Bakken