Kristi åpenbaring

Preken på Kristi åpenbaringsdag, av pastor Tor Jakob Welde