Guds Sønn ble menneske

Preken på 1. juledag, av pastorpraktikant David Edvardsen

Johannes 1,14:

«Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne har fra sin Far, full av nåde og sannhet».

 

 

 

Illustrasjon: © Depositphotos