Hva mener dere om Messias?

Preken på 18. søndag etter Treenighetsdag, av pastor T.J. Welde

 

Matteus 22,34-46:

 

Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «‘ Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. ’ Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: ‘ Du skal elske din neste som deg selv. ’ På disse to budene hviler hele loven og profetene.»
Mens fariseerne var samlet, spurte Jesus dem: «Hva mener dere om Messias? Hvem er han sønn av?» «David», svarte de. Jesus sa: «Hvordan kan da David ved Ånden kalle ham herre? Han sier jo: ‘ Herren sa til min herre: Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender under dine føtter. ’ Når David altså kaller ham herre, hvordan kan han da være Davids sønn?» Ingen kunne svare ham et ord. Og fra den dagen våget heller ikke noen å spørre ham mer.

 

 

Fra direktesending på Facebook: https://fb.watch/8quM2Dt2Ci/

 

 

Illustrasjon: Depositphotos