Herren er min hyrde

Preken på 2. søndag etter påske, av pastor Tor Jakob Welde

Salme 23

En salme av David.
Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.

Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.
Han gir meg nytt liv.
Han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.

Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav, de trøster meg.

Du dekker bord for meg like foran mine fiender.
Du salver mitt hode med olje.
Mitt beger renner over.

Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: © by Ingrid Perlstrom