Gud være takk og lov!

Gud være takk og lov

Preken på 14. søndag etter Treenighetsdagen, av pastor Tor Jakob Welde

Lukas 17,11-17

«På reisen til Jerusalem dro Jesus gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han var på vei inn i en landsby, kom ti spedalske menn imot ham. De ble stående langt unna og ropte: «Jesus, mester, ha barmhjertighet med oss!» Han så dem og sa: «Gå og vis dere for prestene!» Og mens de var på vei dit, ble de rene. Men én av dem kom tilbake da han merket at han var blitt frisk. Han lovpriste Gud med høy røst, kastet seg ned for Jesu føtter med ansiktet mot jorden og takket ham. Denne mannen var en samaritan. Jesus sa: «Ble ikke alle ti rene? Hvor er da de ni?»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© William Brassey Hole. 1846-1917.