«Friheten i Kristus» (Gal 5,1)

Foredrag ved Keith Wessel

Fra LBKs kirkemøte på Stemnestaden, Grinde, 30. juli–1. august 2021

 

Dersom du ønsker å lese Wessels foredrag i norsk oversettelse samtidig som du hører foredraget,
KLIKK HER