Frelsen er nær

Sol over åkerTale av stud. theol. David Edvardsen på Såmannssøndagen
.

Jeg vil høre hva Gud Herren sier.
For han forkynner fred til sitt folk,
til sine trofaste,
– bare de ikke vender tilbake til dårskap!
Ja, hans frelse er nær for dem som frykter ham,
for at herlighet skal bo i landet vårt.
Miskunn og sannhet skal møte hverandre,
rettferd og fred skal kysse hverandre.
Sannhet skal spire opp av jorden
og rettferd se ned fra himmelen.
Herren skal gi det som godt er,
og landet vårt skal bære sin grøde.
Rettferd går foran
når han drar fram.

Salme 85,9-14