«Et barn er oss født»

Preken på 1. juledag av pastor Egil Edvardsen

Jesaja 9,6-7

For et barn er oss født,
en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder.
Han har fått navnet
rådgiver, Veldig Gud,
Evig far, Fredsfyrste.

Så skal herreveldet være stort
og freden uten ende
over Davids trone og hans kongerike.
Han skal gjøre det fast og holde det oppe
ved rett og rettferdighet
fra nå og for alltid.
Herren over hærskarene skal gjøre dette
i sin brennende iver.

 

 

Illustrasjon: Depositphotos