«Det er fullbrakt!»

Maleri av William Brassey Hole. 1846-1917.

Preken på Langfredag, av pastor Egil Edvardsen

 

Joh 19,30

Da Jesus hadde fått eddikvinen, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og oppgav sin ånd.