Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene

Preken på 2. søndag etter påske, av pastor T. J. Welde

Joh 10,11-16: Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene. Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene. Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter.

 

 

 

 

 

 

 

Dagens kollektbønn 
Herre Gud, himmelske Far! Du som av din faderlige godhet har kommet oss syndige mennesker i hu og satt din kjære Sønn til hyrde over oss, for at han skal fø oss med ditt ord og verge oss mot synden, døden og djevelen, vi ber deg, gi oss ved din Hellige Ånd at likesom denne hyrde kjenner oss og tar seg av vår nød, vi også må kjenne ham, finne hjelp og trøst hos ham og av hjertet følge hans røst, inntil vi blir evig salige, ved denne din elskede Sønn, Jesus Kristus vår Herre, som lever og råder sammen med deg og Den Hellige Ånd, én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

 

 

Illustrasjon: Depositphotos