Preken på 8. søndag etter treenighetsdag, av pastor T.J. Welde