-

Ta deg tid til å minnes

«Min sjel, lov Herren! Ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger!» (Salme 103,1-2).

For mange er livet et eneste mas. De har aldri tid til overs. Det er så mange viktige ting som krever tid og oppmerksomhet. Var det vanskelig for deg å sette av noen minutter av din hverdag til å lese denne korte andakten for deg selv?

Tidspresset påvirker vårt daglige liv. Lider også vårt åndelige liv under det samme tidspresset? Les på ny salmistens ord fra Salme 103.

Den Hellige Ånd inspirerte David til å skrive disse ordene. David var heller ikke fremmed for tidspresset. Han var hyrde, soldat, musiker, flyktning, ektemann, far og konge. Mange forskjellige plikter må også David ha hatt. Likevel forstod han hvor viktig det var å sette av litt av sin dyrebare tid til å minnes alle de velsignelser han hadde fått av Herren. David ville ikke glemme noen av dem.

Vi har også mange gode grunner til å prise Herren for alle hans velgjerninger. Vi bekjenner i Luthers katekisme at Herren «har gitt meg legeme og sjel, øyne, ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser» (fra forklaringen til den første trosartikkelen). Vi innser også at Gud «fremdeles oppholder alt dette, likeså at han har gitt meg klær og sko, mat og drikke, hus og hjem…», og listen fortsetter.

Men om listen over de velsignelser vi har fått, bare inneholdt legemlige ting, ville vi ha glemt de største av alle velgjerninger Gud har gitt oss. Som Guds barn har vi fått så uendelig mye mer enn bare jordiske og forgjengelige ting. Vi har fått syndenes forlatelse og evig liv. Vi har lett for å glemme disse velsignelsene. Men hva nytte hadde vi av å eie hele verden, men ikke eide evig frelse for våre sjeler?

Ta deg tid til å minnes alle de velgjerninger Gud har gjort mot deg. Bruk tid til hans Ord. Les igjen om Frelseren som led og døde for deg. Tenk på hvordan Jesus, sann Gud, tok på seg menneskers kjøtt og blod for å bli vår stedfortreder både i liv og død.

Hver gang vi hører evangeliet på ny, blir vi påminnet om å minnes alle hans velgjerninger og synge sammen med David: «Min sjel, lov Herren! Ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger!»

Kjære Jesus, styrk meg i troen, og hjelp så jeg ikke glemmer alle de velsignelser du har gitt meg. Amen.