-

Evig ung

«Min sjel, lov Herren! Ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger! … Han fyller ditt liv med det som godt er, og gjør deg ung igjen som ørnen» (Salme 103,1-2.5).

Mark Twain sa en gang: «Livet ville være mye lykkeligere dersom vi kunne bli født ved 80-års alderen og gradvis nærme oss 18.» Jo eldre vi blir, desto mer setter vi pris på denne enkle visdommen. Det voksne livet kan være slitsomt. Plager og smerter øker med alderen. Vi merker hvor fort ungdommens styrke forsvinner. Om vi bare hadde funnet en kilde til evig ungdom! Om vi bare hadde nøkkelen til en ekte lykke som kunne vare livet ut!

Men før vi fortsetter med å drømme oss bort i hvordan livet kunne ha vært, la oss se hva salmisten skriver om det vi allerede har her og nå. I Salme 103 gir David oss mange grunner til å prise Herren. Herren «fyller ditt liv med det som godt er, og gjør deg ung igjen som ørnen,» sier han.

David bruker ørnens uanstrengte vingeslag mens den svever høyt der oppe, som et bilde på den fornyelse Herren gir vårt liv gjennom evangeliet. I evangeliet tilfredsstiller Herren våre dypeste behov. Det gode som han fyller våre liv med, er for eksempel dåpens velsignelser. I dåpen får vi en åndelig gjenfødelse og fornyelse ved den Hellige Ånd. Dåpens sakrament «virker syndenes forlatelse, frelser fra døden og djevelen og gir evig salighet til alle som tror det slik som Guds ord og løfter lyder» (Luthers lille katekisme). Vi har lett for å glemme det Herren allerede har gitt oss her og nå i og med vår dåp.

Vi lengter ofte etter den fullkomne fysiske tilfredsstillelsen. Vi håper at vi skal bli friske fra våre sykdommer og plager, og virkelig kjenne oss sterke og unge igjen. Men vi er ikke før ferdig med en sykdom eller plage, før en ny melder sin ankomst i våre stadig skrøpeligere legemer. Mens verden jager etter stadig nye antirynke-kremer og mirakelkurer og forsøker å forlenge sine liv med noen ekstra år ved å bruke all sin tid i treningsstudio og leve strengt etter de siste rådene fra sunnhetsguruene, kan du og jeg tenke på at vi allerede er blitt unge igjen ved den fornyelse Kristus har gitt oss. Det er riktignok en fornyelse som ikke alltid merkes i våre legemer. Men det er likevel en fornyelse som garanterer oss en evig ungdom, for den består i syndenes forlatelse og evig liv. Som profeten sier det: «De som venter på Herren, får nye kraft; de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette» (Jes 40,31).

Herre, lær meg at hver god og fullkommen gave kommer fra deg. Gjør meg evig ung gjennom ditt evangelium. Amen.