-

Det rette forhold

«Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe dem fri som stod under loven, så vi kunne få barnekår. Fordi dere er barn, har Gud gitt sin Sønns Ånd i våre hjerter og Ånden roper ’Abba, Far!’ Derfor er du ikk elenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud» (Gal 4,4-7).

I den rette tid kom Jesus Kristus, Gud og menneske, og gjenløste oss ved å betale den rette prisen, nemlig sitt eget blod. Da Gud den Hellige Ånd førte oss til å tro på Jesus, ble hele vårt forhold til Gud forandret. Vi er ikke lenger slaver til Gud. Vi er hans barn. Den Hellige Ånd gjør oss i stand til å kalle Gud for «Abba». Abba er det vanlige arameiske ordet for «far». Det uttrykker et nært, men samtidig respektfullt forhold.

Tenk at vi kan kalle den allmektige Gud for Far! Tenk at vi kan gå til Skaperen av himmel og jord, vasket rene for alle våre synder i hans Sønns blod, og kalle ham vår Far! Om du og jeg ved troen kan kalle Gud for Far, da har vi fått det rette forhold til ham.

Men om Gud er vår Far, da er det samtidig klart at vi er hans barn. Om Gud er vår Far, har han omsorg for oss. Ingenting kan hende oss uten at Gud har kontrollen. Hans allmektige hånd styrer kontrollpanelet. Om Gud er vår Far, kan ingenting hende som ikke han allerede vet om.

Om Gud er vår Far, betyr det at hele vårt liv er under hans nådige beskyttelse. Da betyr våre lidelser og prøvelser her på jorden bare at han vil styrke vår tro. Mørke daler av skuffelser og motgang blir steder hvor vi blir bedre kjent med ham som er vår gode hyrde. Om Gud er vår Far, har vi et rett forhold til Gud som ikke en gang døden kan ødelegge.

Hver gang vi kaller Gud for vår Far, vil dette påminne oss om ham som gav sitt liv slik at vi skulle kalles Guds barn.

Kjære Far, jeg er ikke verdig å kalles ditt barn. Men evangeliet forteller at du elsker syndere. Du har sendt din enbårne Sønn, Jesus, for å frelse meg. Han levde under loven i mitt sted, døde i mitt sted og stod opp igjen fordi han hadde vunnet tilgivelse for meg. Styrk meg i troen på at jeg får være ditt barn, for Jesu Kristi skyld. Amen.