-

Den kjønnsnøytrale bølgen

I nr 3/2019 av Bibel og Bekjennelse inngår en kildefortegnelse over trykte kilder. Der fins også en henvisning til denne siden, hvor digitale linker presenteres. Listen utvides eller redigeres etter hvert.

Kampen om kønnet, Mikkel Vigilius. Artikkelserie I Nyt Liv 2018 (dansk). Første artikkel av fire (lenker til de følgende). Hela serien som pdf.

Samlivsbanken: Gode og viktige artikler

«Kjønnsideologi på avveie», Marit Johanne Brustad. Vårt Land/Verdidebatt 2019-06-03 http://www.verdidebatt.no/innlegg/11751890-kjonnsideologi-pa-avveie

«Risiko for feilbehandling av kjønnsdysfori hos barn og unge». Marit Johanne Brustad. Vårt Land/Verdidebatt 2019-09-16. http://www.verdidebatt.no/innlegg/11752771-risiko-for-feilbehandling-av-kjonnsdysfori-hos-barn-og-unge

«Kjønnsdysfori sprer seg som en epidemi på nettet», Sven Román. Dagens Nyheter/Steigan.no 2019-09-15. https://steigan.no/2019/09/kjonnsdysfori-sprer-seg-som-en-epidemi-pa-nettet/

«Lurer du på om du er transkjønnet? Ikke les aviser!» Anki Gerhardsen. Aftenposten 2017-05-10. https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/AKWWn/Lurer-du-pa-om-du-er-transkjonnet-Ikke-les-aviser–Anki-Gerhardsen

«Enkelte som hevder å være transpersoner, endrer senere mening», Espen Ottosen. Morgenbladet 2018-11-26.https://morgenbladet.no/ideer/2018/11/noen-av-dem-som-hevder-vaere-transpersoner-endrer-senere-mening-skriver-espen-ottosen

“Skal vi lytte til dem som angrer på at de skiftet kjønn?» Anonym mor. Dagbladet 2017-08-03. https://www.dagbladet.no/kultur/skal-vi-lytte-til-dem-som-angrer-pa-at-de-skiftet-kjonn/68557296

«Hva er kjønn?» Inter Medicos. Kristent tidsskrift for medisinsk etikk. 2018/4 (temanummer)  chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://samlivsbanken.no/file/intermedicos-des-2018-temanummer-hva-er-kjonn.pdf

 

«Genus-teorier är kvacksalveri», Sara Andersson om psykiater David Eberhard. Världen i dag 2018-09-18. https://www.varldenidag.se/nyheter/kand-psykiater-genus-teorier-ar-kvacksalveri/reprim!s1FhAevDdKHmiaRj3up38A/

«Moderne kjønnsteori er kvakksalveri», Sara Andersson (Världen i dag) om psykiater David Eberhard. Dagen 2019-01-23 https://www.dagen.no/Nyheter/2019-01-23/%E2%80%93-Moderne-kj%C3%B8nnsteori-er-kvakksalveri-708586.html (bak betalingsmur)

Den nya gnosticismen, Olof Edsinger. Världen idag 2018-09-24.

Genusförskola: Vi slängde alla böcker om Emil och Pippi, Sara Andersson. Världen idag 2018-09-05.

Könsbytena på barn är ett stort experiment, Christoffer Gillberg m fl. Svenska Dagbladet 2019-03-13.

Utredningsköer för könsdysfori allt längre, TT/SvD 2018-08-29
https://www.svd.se/utredningskoer-for-konsdysfori-allt-langre

Oklart kön: ”Det handlar om väldigt utsatta personer, Jill Jönsson, Medicinsk Vetenskap nr 1 2014.

Tiodubbling av patienter som vill byta kön, Elin Sandow. Upsala Nya Tidning 2018-04-13.

Kraftig ökning av konsdysfori bland barn och unga, Läkartidningen 9/10 2017.

Nära mitt hjärta, Kristian Nymans blogg.

Uppdrag Granskning, SVT 1: The Trans Train, 2019-04-02.

Samettis” blogg om könsdysfori (finsk).

Tapio Puolimatkas litteraturlista.