-

Septembertestamentet

Mellom desember 1521 og februar 1522, på Wartburg, oversatte Martin Luther Det nye testamente til tysk. I mars 1522 vendte han tilbake til hjembyen Wittenberg og leverte manuskriptet til boktrykkeren Melchior Lotter. Seks måneder senere ble det såkalte Septembertestamentet utgitt, med illustrasjoner av kunstneren Lucas Cranach d.e. En svært viktig begivenhet.

Det var ikke første gang Skriften ble utgitt på tysk. Men tidligere utgaver var for det meste oversatt fra den latinske kirkebibelen, og de hadde en tysk språkdrakt som kjentes fremmed for folk flest. Septembertestamentet var helt annerledes. Foruten at Luther kom nærmere originalteksten ved å oversette direkte fra gresk, hadde han lagt stor vekt på at de tyske ordene og setningene skulle være lette å forstå for alle, ikke bare for de lærde. Med dekknavnet ”Junker Jörg” hadde han besøkt markedsplasser nær Wartburg for å høre nøye etter hvordan folk snakket til daglig.

Den nye oversettelsen vakte stor oppsikt og ble snart en folkebok, flittig brukt i kirker, skoler og hjem. Humanisten Johann Cochlaeus klaget over at “Luthers nytestamente ble trykket opp og distribuert så vidt og bredt at til og med skreddere og skomakere, ja til og med kvinner og uvitende personer som hadde akseptert dette nye lutherske evangeliet, og som kunne lese litt tysk, studerte det med den største iver som en sannhetens kilde. Noen lærte det utenat og bar det med seg i hjertet. Etter noen få måneder anså slike folk seg så lærde at de ikke skammet seg over å diskutere troen og evangeliet med katolske legfolk, ja til og med prester og munker og teologiprofessorer.”

Septembertestamentet ble utsolgt på kort tid og måtte trykkes i nytt opplag allerede i desember samme år (”Desembertestamentet”). Året etter ble boken publisert i hele tolv utgaver, i Basel, Augsburg, Grimma og Leipzig. Luthers nytestamente, og senere helbibel (1534), fikk enorm betydning, ikke bare for evangeliets utbredelse, men også for samfunnslivet forøvrig. Nå ble det nemlig stor satsning på utdannelse for alle, for at hele folket skulle kunne lese Bibelen. Sachsen-dialekten som Luther benyttet seg av i oversettelsen, ble i løpet av kort tid et tysk ”bokmål”, et nytt felles skriftspråk som bandt folket sammen. Luthers ønske var at ikke bare de lærde, men også vanlige folk skulle forstå hva reformasjonen handlet om; Septembertestamentet og Bibelen på folkemålet var sterkt medvirkende til at ”mannen i gata” fikk en ny selvtillit og frihet til å ha en mening om kirken, troen og mye annet.

Pastor Tor Jakob Welde