celc

KELK

Den konfesjonelle
evangelisk-lutherske
konferanse

Den lutherske bekjennelseskirke er medlem av Den konfesjonelle evangelisk-lutherske konferanse (KELK) som er en sammenslutning av lutherske bekjennelseskirker over hele verden.

KELK ble stiftet ved det konstituerende møtet i Oberwesel, Tyskland, 27-29 april 1993.
Deretter er det arrangert verdenskonferanser i

Puerto Rico (1996)
Winter Haven, Florida, USA (1999)
Kungälv, Sverige (2002)
Narita, Japan (2005)
Kiev, Ukraina (2008)
New Ulm, Minnesota, USA (2011)
Lima, Peru (2014)
Grimma, Tyskland (2017)
En digital/online verdenskonferanse ble arrangert i 2021

Den europeiske regionen av KELK har hatt møter i

Plzen, Tsjekkia (1994)
Uppsala, Sverige (1995)
Zwickau, Tyskland (1997)
Kiev, Ukraina (1998)
Sofia, Bulgaria (2000)
Riga, Latvia (2001)
Plzen, Tsjekkia (2003)
Zwickau-Planitz, Tyskland (2004)
Stavanger, Norge (2006)
Plzen, Tsjekkia (2007)
Riga, Latvia (2009)
Nerchau, Tyskland (2010)
Porto, Portugal (2012)
Sofia, Bulgaria (2013)
Ljungby, Sverige (2015)
Vasa, Finland (2016)
Plzen, Tsjekkia (2018)
Durres, Albania (2019)

KELK «bekjenner seg til de kanoniske bøkene i Det gamle og Det nye testamentet som det verbalinspirerte og ufeilbare Guds Ord, og vil underordne seg dette Guds Ord som den eneste ufeilbare regel og autoritet i alle saker som angår lære, tro og liv» (KELKs konstitusjon, artikkel II,1).

KELK «bekjenner seg også til den evangelisk-lutherske kirkens bekjennelsesskrifter slik de er samlet i Konkordieboken av 1580, ikke i den grad, men fordi de er en korrekt utlegning av Guds Ords rene lære» (KELKs konstitusjon, artikkel II,2).

Hensikten med KELK er:

1. Å uttrykke den åndelige enheten og enheten i tro og bekjennelse som binder medlemmene i konferansen sammen.
2. Å være et forum for medlemmenes gjensidige oppmuntring, åndelige vekst og styrke i tro og bekjennelse.
3. Å fremme og styrke den eksisterende enheten i bibelsk lære og praksis mellom medlemmene og forsøke å fjerne alt det som kan true med å forstyrre og ødelegge denne enhet.
4. Å oppmuntre medlemmene i konferansen til å dele sin lutherske arv, som består i det rene og uforandrede Jesu Kristi evangelium, med alle dem som ennå ikke kjenner Jesus Kristus og tror på ham som sin Frelser.
5. Å gi et klart, fast og forenet vitnesbyrd til verden om alt det Bibelen, det verbalinspirerte, ufeilbare og autoritative Guds Ord, lærer.
6. Å oppmuntre til og støtte opp under utarbeidelse og utgivelse av klare Skrift-baserte bekjennelsesdokumenter som tar opp saker som kirken fra tid til annen konfronteres med. Dette gjelder saker som både er behandlet i den evangelisk-lutherske kirkens bekjennelsesskrifter slik de er samlet i Konkordieboken av 1580, og som ikke er det.
(fra KELKs konstitusjon, artikkel III).

KELK består for øyeblikket av følgende 34 medlemskirker:

All Saints Lutheran Church, Nigeria

Česká evangelická luteránská církev, Tsjekkia

Christ Evangelical Lutheran Ministries of India

Christ Lutheran Evangelical Church, Taiwan

Christ the King Lutheran Church, Nigeria

Christian Church of the Lutheran Reformation of the Republic of Chile

Konkord evangelisk-lutherske kirke, Russland

Den konfesjonelle evangelisk-lutherske kirke i Albania

Den konfesjonelle evangelisk-lutherske kirke i Mexico

Den lutherske kirke i Bulgaria

Den lutherske evangeliske kristne kirke, Japan

Den Lutherske Bekjennelseskirke, Norge

Den ukrainske lutherske kirke, Ukraina

East Asia Lutheran Church

East Seoul Canaan Church, Sør-Korea

Evangelical Lutheran Confessional Church, Puerto Rico

Evangelical Lutheran Synod, USA

Evangelical Lutheran Synod of Australia

Evangelisch-Lutherische Freikirche, Tyskland

Geraja Lutheran, Indonesia

Igreja luterana de Portugal

Konfesionali luteriskaja baznica, Latvia

Lutheran Church of Cameroon, Kamerun

Lutheran Church of Central Africa, Malawi Conference

Lutheran Church of Central Africa, Zambia Conference

Lutheran Church of Ethiopia

Lutheran Congregations in Mission for Christ, Kenya

Lutheran Mission of Salvation, India

Lutherska Bekännelsekyrkan, Sverige

Sinodo Evangelico Luterano del Peru

South Asian Lutheran Evangelical Mission, Hong Kong

S:t Johannes Evangelisk-Lutherska Församling, Finland

Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko, Finland

Wisconsin Evangelical Lutheran Synod, USA

På KELKs offisielle hjemmeside kan du lese mer om hver av medlemskirkene: http://www.celc.info