-

Bibelens lære om rettferdiggjørelsen

Forside Rettferdiggjørelsen

SETH ERLANDSSON red.

Rettferdiggjørelsen

© Forlaget Scriptura – 2015

ISBN 978-82-7517-030-7

 

For nettbrett og smarttelefon:

Last ned  Rettferdiggjørelsen som e-bok (ePub)

På enheter med iOS (iPhone og iPad) åpnes e-boken i programmet iBooks

På enheter med Android må der først installeres en e-bokleser som f.eks. Ebook Reader

 

For skjerm og utskrift:

Last ned Rettferdiggjørelsen som pdf-fil

 

 

 

 

 


 

Utdrag fra første kapittel:

Den rettferdighet som gjelder for Gud

Av Seth Erlandsson

Rom 1,16-17
Når man vil begrunne Skriftens lære om den rettferdiggjørelse som gjelder for Gud, må man ikke minst gi nøye akt på hva Romerbrevet lærer. I kap. 1,16-17 presenteres brevets tema: Den rettferdighet som gjelder for Gud og som åpenbares i evangeliet, av tro til tro.

Evangeliet er en Guds kraft til frelse, for i det åpenbares den rettferdighet som gjelder for Gud, og denne er en forutsetning for saligheten hos Gud. For synden stenger et menneske ute fra himmelen og saligheten. Kan synderen bli erklært rettferdig, står intet lenger hindrende i veien for hans salighet. Den rettferdighet som synderen trenger, kalles i Rom 1,17 for dikaiosýne theoú, «Guds rettferdighet» eller «rettferdigheten fra Gud»; dvs. «den rettferdighet som gjelder for Gud». Det er spørsmål om menneskets rette forhold til Gud, at mennesket «innfor Gud» (enópion autoú, Rom 3,20), «hos Gud» (pará tói theói, Rom 2,13; Gal 3,11) gjelder som rettferdig, at det i Guds øyne nå er nøyaktig som Gud vil ha det. «Guds rettferdighet» betyr både at denne rettferdighet kommer fra Gud og at det er en rettferdighet som gjelder for Ham.

Rettferdigheten «åpenbares», eller mer nøyaktig «avdekkes» (apokalýptetai) i evangeliet, og det forutsetter at den allerede er for hånden før den åpenbares eller avdekkes (jfr. en avduking av en statue som innvies). Bare om noe som allerede faktisk eksisterer kan man bruke dette uttrykket. Den rettferdighet som er gyldig for Gud, er en gang for alle for hånden i ham som holder mål for Gud og som evangeliet handler om, nemlig i Kristus. Han har stilt den fram og til alles rådighet ved sitt liv, sin lidelse og død. Og da Kristus ikke bare er et sant menneske, men også sann Gud – Guds sønn – er det en fullkommen rettferdighet som den store, hellige Gud er helt tilfreds med. Gudemennesket Kristus har gjort menneskets forhold til Gud rett, har utvirket Guds nådige domfellelse over synderne.

Dette er skjult for menneskene, men ved evangeliet blir den rettferdighet som Kristus har ervervet for synderne åpenbart for menneskenes barn og også samtidig tilbudt og overrakt.

Evangeliet handler således ikke om hvordan menneskene skal kunne vinne seg rettferdighet eller hvilke betingelser som må oppfylles for å bli rettferdig for Gud. I evangeliet «åpenbares», «avdekkes», rettferdigheten selv, den som holder for Gud og som allerede er for hånden. Det er ikke spørsmål om et fremtidig gode som vi kan vinne under bestemte vilkår, men om en ferdig gave som ligger klar og som stilles fram for menneskene og tilbys dem i evangeliet.

I evangeliet får ikke menneskene kjennskap til en mulighet som de under visse vilkår kan virkeliggjøre, men til en virkelighet, som allerede er tilveiebrakt for deres regning og som holder mål for Gud. De får vite at Gud allerede har felt en nådig dom over dem, at Gud i Kristus ser på menneskeheten med velbehag, at synderen har en nådig Gud pga. Kristi stedfortredende fyllestgjøring.