-

Abrahams barn

Av Ola Österbacka

I frälsningshistorien har Abraham en särställning. Han kallas trons fader. Han är den som judarna hänvisar till när de hävdar sin specialställning som Guds folk, genom Abrahams son Isak och dennes son Jakob eller Israel. Men Abraham har också andra söner. Vi ska göra en historisk utblick över de köttsliga sönerna, men framför allt lära oss vad det betyder att vara Abrahams barn i andlig mening.

Ola Österbacka er pastor i St Johannes evangelisk-lutherske forsamling i Vasa, Finland.

Flere foredrag fra Kirkemøtet