«Bare ett evangelium»

KIRKEMØTE 2021

Tema: «Frihetens evangelium»
Sted: Stemnestaden, Grinde, 30. juli–1. august 2021

 

Foredrag v/David Edvardsen:
«Bare ett evangelium» (Gal 1,6-9)