-

Vær ikke redd!

«Derfor frykter vi ikke om jorden skaker, om fjellene vakler i havets dyp, om bølgene bryter og bruser, og fjellene skjelver i opprørt hav». (Salme 46,3-4)

Det er fælt å føle seg helt hjelpeløs, og frykten for å miste livet er en grusom følelse. Denne salmen minner oss om dette på en slående måte. Jorden gir etter under føttene våre, fjellmassene skjelver og faller sammen rundt oss og styrtes ned i det dypeste havet, mens bølgene bryter og bruser. Her på jorden minner naturkatastrofer som jordskjelv, orkaner og flommer oss om at vi ikke alltid kan regne med å bo trygt på denne jord. På et øyeblikk kan vi ha mistet absolutt alt vi eier og stå totalt hjelpeløse.

Vi kan alle rammes av ulykker, selv om vi lever i en ellers så fredelig verden. Vi kan bli alvorlig syke eller miste familiemedlemmer. Vi kan miste jobben eller til og med hjemmet vårt. I oss selv er vi sårbare, svake og hjelpeløse i møte med det onde. Farer og problemer står rundt oss på alle kanter. Hva kan så Bibelen gi oss av håp?

Her i denne verden kommer vi stadig til å møte nye vansker, men i Jesus har vi en vei gjennom det onde i verden, gjennom vanskeligheter og prøvelser. Gud er vår tilflukt og styrke. Selv om vi vandrer i dødsskyggens dal, frykter vi ikke for noe ondt, for vår gode hyrde er med oss og leder vår vei. Guds Ord gir oss fred i hjertet, og vi får overgi oss selv og alt vi har, i hans allmektige omsorg. Og han gjør alle ting nye gjennom sin nåde.

Dersom vi vandrer med Jesus hver eneste dag, vil vi klare oss bedre når de harde tidene kommer. For Guds Ord gir oss nytt mot og trøster oss. Da blir det også mer naturlig at vi først og fremst søker hjelpen hos Herren i bønnen. Vi lærer oss også å dele problemene våre med kristne venner, og støtte og oppmuntre andre. Da kan vi både i fellesskap med andre kristne og hver enkelt av oss på egen hånd legge alle våre behov fram for vår Fars nådetrone.

Hvor ofte har ikke Gud sagt til oss i sitt Ord: «Frykt ikke! Vær ikke redd!» Gud er vår tilflukt. Den Hellige Ånd som først ledet oss til tro på Jesus, holder oss også fast i denne troen gjennom Guds Ord og sakramenter. Vår himmelske fredsforsikring med Gud setter oss fri fra den skam og frustrasjon som synden fører med seg og gjør oss i stand til å stole på Gud uten å frykte, selv når vi står midt oppi problemene. «For vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud». Vi skal feste øynene på Jesus, han som har gjort oss til borgere av det evige hjemmet, som aldri noensinne skal bli ødelagt.

Ja, selv når enden og dommen kommer her på jorden, og jorden brenner opp, trenger vi ikke frykte. Vi skal oppstå og i glede føres ut fra ødeleggelsen og hjem til vår trofaste Frelser i evighet.

Takk, kjære Herre, for at du berger meg ut fra alt det onde. Amen.