-

Se i krybben!

I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. (Lukas 2,11)

Juleforberedelsene begynner tidlig for mange. Julelys og dekorasjoner begynner nå å komme opp over alt, og rundt om i de tusen hjem gjør folk seg klare til å ta imot julebesøk. Alle ønsker vi å oppleve julens glede og lykke. Men da er det helt nødvendig at vi leter på rett sted for slike velsignelser. Å ha familien samlet er viktig, veldig mange ønsker seg en familiejul med barn, foreldre og besteforeldre samlet rundt bordet. Men mange sitter også alene og glemt, fordi deres kjære bor langt borte eller er døde. Andre familier opplever spenninger og konflikter. Så familiesamvær er ikke en hovedkilde til lykken julen har å gi. Noen drømmer om en snøhvit jul, for da kommer det til å bli så perfekt og koselig. Men været er jo heller ikke alltid så bra. Andre stoler på at julebord og juleavslutninger skal sette dem i den rette stemning. Og folk leter etter en spesiell presang til personen som allerede har alt. Men disse tingene gir en glede som bare varer noen få timer, og etterpå går alt tilbake til det vanlige. Det ser ut som om alle gjør seg klare til julefeiring, men mange får dessverre en nokså hul og tom jul. Som en fargerikt innpakket og dekorert gaveeske uten noe inni.

Men hvor kan vi da finne ekte juleglede og fred, som ikke skuffer oss og etterlater oss ensomme og deprimerte? Svaret er: SE I KRYBBEN. Julens gave finner vi ikke i alt juleglitter og stas, men i krybbens høy og strå. Her ser vi med troens øyne kilden til virkelig velsignelse! Og hva er det så vi ser? Vi ser et lite barn som ligger der, tilsynelatende helt hjelpeløs. Men dette vesle barnet er ingen ringere enn Guds egen Sønn som har kommet til verden som et menneske av kjøtt og blod. Han er kommet hit på grunn av vår synd, din synd og min, og hele verdens synd. Synden vår dømmer oss til en evig skilsmisse fra Gud.

I sin store kjærlighet vil ikke Gud at vi skal bli fordømt og gå fortapt. Han ønsker at vi skal ha tilgivelse og evig liv. Derfor sendte han sin enbårne Sønn for å leve et fullkomment liv i vårt sted, og lide og dø for våre synder. Og det var derfor englene forkynte, «I dag er det født dere en frelser.» Han er virkelig frelseren, Messias, Herren.

Ønsker du å finne sann og ekte glede? Se i krybben. Her blir vi forsikret om at Gud elsker oss. I hans Sønn er alle våre synder tilgitt, for fra krybben gikk veien til korset og vår frelse. Nå får vi være Guds barn, og en dag skal vi få gå inn til det evige liv i himmelen. Denne gleden, denne freden, denne lykken er noe som ikke bare er her i dag og borte vekk i morgen.

Luther skriver, «Derfor skal en kristen ikke søke og finne Gud på noe annet sted enn i  jomfruens fang og på korset, eller slik Kristus åpenbarer seg i Ordet.» Om vi skulle møte Gud utenom Kristus i kjødet ville det ha ødelagt oss, men i krybben og på korset lar han oss kjenne ham som vår frelser og Herre.

Men hvor kan vi finne barnet i krybben i dag? I Ordet er Jesusbarnet til stede for oss med alle sine velsignelser. Ved hver dåp tar Jesus sin bolig i hjertet akkurat som i krybben og gir oss tilgivelse og gjenfødelse som Guds sønner og døtre. Ved hver avløsning blir krybben pusset opp og fornyet. Ved hver nattverdfeiring presenteres mysteriet over alle mysterier, inkarnasjonens mirakel, like for øynene våre. Her er han som ble født av jomfruen til stede like sikkert og visst som han var det i Betlehem den første julenatten. Han kommer til oss med sitt legeme og blod for å styrke oss i all vår nød, og for å gi oss kraften til å holde ut, vinne seieren og få del i den guddommelige herligheten. Fordi han er til stede her for oss, kan ingenting være imot oss. Hvilken byrde eller hvilket problem kan ødelegge denne julegleden vår? Jesusbarnet er her for oss. Hva kan gjøre oss bekymret og fortvilet? Frelseren er til stede her hos oss! Han skal virkelig gjøre alt for vårt beste og vende ondt til godt i livet vårt.

Bønn: Du Jesusbarn frå Betlehem, kom til oss denne kveld. Driv ut all synd, din fred forkynn til oss, Immanuel. Då ser vi dine englar og himmel­ånders rad. Om fryd på jord frå deg vår bror vi syng med dei vårt kvad. (NoS 62,4)

Gaylin R. Schmeling

 

 

 

 

(Fra boken God’s Gift to You. A Devotional Book on the Lord’s Supper, Northwestern  Publishing House 2001)

Gaylin R. Schmeling  er rektor ved ELS’ Bethany Lutheran Theological Seminary i Mankato, Minnesota. Han er også formann i den verdensomspennende Konfesjonelle Evangelisk-Lutherske Konferanse (KELK/CELC).