-

Hvem er han?

«De var grepet av stor frykt og sa til hverandre: Hvem er han? Både vind og sjø adlyder ham» (Mark 4,41).

Menneskeheten har utviklet vaksiner og medisiner som kan helbrede dødelige sykdommer, har bygd fantastiske byggverk og reist til månen. Vi har til og med utviklet våpen som er i stand til å ødelegge store byer. Men uansett hvor mektig mennesket synes å være, kan det ikke kontrollere naturkreftene. Vi kan advare mennesker mot ødeleggende orkaner og mulige vulkanutbrudd. Men vi kan ikke hindre dem. Naturkatastrofer av ulike slag rundt omkring i verden koster milliarder av kroner hvert eneste år. Selv ved hjelp av all tenkelig teknologisk ekspertise er det fortsatt umulig for menneskene å kontrollere været. Det beste vi kan gjøre er å beskytte oss mot de veldige kreftene i naturen.

Det er derfor ikke så underlig når vi leser at Jesu disipler ble grepet av stor frykt etter at han hadde stillet stormen. Hvem ville vel ikke det? Jesus viste at han hadde en makt som bare Skaperen kunne ha. «Hvem er han?» spurte de forskrekket. «Både vind og sjø adlyder ham.»

Hvem er denne Jesus? Er han bare en klok lærer? Var han bare en stor profet, som noen hevder, eller bare en som har gitt oss et godt eksempel vi må følge? Guds barn vet at alt dette også er sant. Likevel ble hans egne disipler så forskrekket at de måtte spørre: «Hvem er han?» Disse erfarne fiskerne forsto at det krevdes noe mer enn bare ekstraordinær menneskelig makt til å kontrollere de veldige kreftene i stormen. Det krevdes guddommelig makt. Og deres rop om hjelp der ute på den opprørte sjøen, var et rop om en hjelp som ingen andre mennesker kunne gi enn ham.

Derfor vil vi også vende oss til Jesus for guddommelig hjelp. Når Jesus stiller stormen, blir vi påminnet om hvem han er og hvorfor vi kan sette all vår lit til ham. Han har makt til å hjelpe når ingen annen hjelp finnes. Gjennom dette underet beviste Jesus ettertrykkelig at han er vår Herre og Frelser. Vi kan trygt legge alt i hans hender, for han har makt til å bære alt og til å hjelpe der både vi selv og alle andre mennesker er fullstendig hjelpeløse.

Himlens konge vil vi prise,
knele for hans trone ned.
Nåde ny vil han oss vise
til oppreisning, kraft og fred.
Halleluja, halleluja –
Gud er kommet til oss ned.