-

Guds store plan

«De passerte første og annen vakt og kom til jernporten som fører ut til byen. Den åpnet seg av seg selv, de gikk ut og fortsatte nedover den første gaten. Der forsvant engelen plutselig for ham. Peter kom til seg selv igjen og sa: Nå forstår jeg at Herren virkelig sendte sin engel for å fri meg fra Herodes´ hånd og berge meg fra det jødefolket nå går og venter på» (Apg 12,10-11).

Når vi ser framover, er livet ganske uklart. Ja, selv det vi opplever her og nå, forstår vi ikke alltid. Men når vi ser oss tilbake, ser vi alt ganske klart og tydelig.

Det var dette Peter oppdaget etter at engelen hadde forlatt ham. Peter var blitt arrestert på grunn av sin forkynnelse av evangeliet. Han hadde lagt livet sitt i Herrens hånd uten at han egentlig visste hva som kom til å skje. Selv da engelen hjalp ham å komme fri fra fangenskapet, forsto han ikke helt hva som hendte. Men straks han var kommet ut av fengselet og engelen hadde forlatt ham, kunne han se én ting meget klart i alt det som hadde skjedd: Herrens hånd.

Peters erfaring var den samme erfaring som mange andre blant de første kristne gjorde. Etter at Jesus hadde fart opp til himmelen, visste disiplene at han hadde befalt dem å bringe evangeliet ut til alle folkeslag. Men de ante ikke på hvilken måte dette skulle skje. Nå kunne Peter se tilbake og se et mønster i alt som hadde skjedd. Pinsedagen, forkynnelsen av evangeliet for hedningene, ja, også selve forfølelsene – alt dette var ledd i Herrens store plan.

De kristne ser tilbake på hele historien og ser tydelig hvordan Herren har ledet alt sammen. I den første nedskrevne talen som apostelen Paulus holdt understreket han at Gud ledet hele Israels historie for å forberede Frelserens komme. Det var heller ingen tilfeldighet at den mektige keiser Augustus organiserte en manntallsinnskrivning. Dermed ble profetien oppfylt, og Frelseren ble født i Betlehem. Det var ingen tilfeldighet at forfølgelsene av de kristne i Jerusalem medførte at de ble spredt omkring. Dermed ble evangeliet forkynt også for andre mennesker.

Alle kristne kan se tilbake på livet og se Herren ledende hånd. Gud har planlagt alt for å føre andre mennesker til tro og styrke dem i troen. Tilfeldige bekjentskaper og forbigående hendelser kan ha virket uviktige og uten særlig betydning når de skjedde. Mange år senere har vi oppdaget hvordan Herren hadde planlagt alt for å føre oss og andre til tro. I himmelen skal det bli åpenbart hvordan Herren har styrt alle ting etter sin store plan.

O Gud, forstanden fatter ei
ditt forsyns skjulte nåde,
din ubegripelige vei
og underlige måte
å føre dine venner på,
dem alle dager lede,
gi dem glede
og trofast med dem gå
når de er dypest nede.

Ja, før oss ved din egen hånd
som du det best kan finne,
og la din gode Hellig Ånd
om det oss alltid minne:
at hvordan du oss føre vil,
du vil på beste måte
for oss råde.
Hvor hardt det enn går til,
er alt du sender, nåde.