-

Født for å gjøre ende på fienden

«Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden, det er djevelen, og befri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sitt liv» (Hebr 2,14-15).

Advents- og juletiden er en lykkelig tid for de fleste. Men ikke for alle. Noen opplever vonde ting også i denne tiden. Sykehusene står ikke tomme i løpet av julen, heller ikke likhusene. Døden har ingen respekt for høytidene.

Døden har vært en livets realitet i denne syndige verden helt siden Adam og Eva var ulydige mot Gud og gjennom sin synd brakte døden inn i verden. Likevel er ikke den fysiske døden det verste som skjedde i og med Adam og Evas syndefall. Den evige døden er en realitet for alle dem som dør med syndens skyld.

Djevelen, han som er menneskehetens erkefiende, er så smart at han har vendt dette til sin egen fordel. Hans plan er å holde menneskeheten nede i synden slik at han kan gi synderen lønnen for sin synd, nemlig evig død i helvetet. På grunn av djevelens verk fyller tanken på døden mange mennesker med frykt. Noen er kanskje redde ganske enkelt fordi de ikke vet hva som møter dem i døden. Andre har en oppriktig redsel fordi de virkelig frykter den evige døden i helvetet.

I stallen i Betlehem lå han som er alle synderes redning og djevelens største mareritt. Det lille barnet har sikkert ikke sett noe særlig fryktinngytende ut mens det lå der, men Jesus var kommet for å angripe Satan i et dødelig slag. Da slaget var over og støvet hadde lagt seg, stod Kristus som seierherre, og djevelens trusler hadde mistet sin kraft. Jesus betalte skylden for all synd ved sin død på korset. Syndens lønn kan derfor ikke kreves av dem som tror på Jesus.

Kjære venn, vær ikke redd for døden! Det er et faktum at du er en synder, og Satan vil bruke dette imot deg for alt det er verdt. Men hans trusler er maktesløse når det gjelder Guds barn. Kristus har vasket deg ren fra alle dine synder og gjort deg hellig i Guds øyne. Derfor er døden for deg bare en dør som leder inn til himmelens herlighet.

Gud vår Fader, gav i nåde
julenatt
oss en skatt,
herlig overmåte.
For å frelse oss av nøden
steg her ned
kjærlighet,
sterkere enn døden.