-

En mektig konge

«Han skal kalles …Veldig Gud» (Jes 9,6).

I den prisbelønnede filmen Schindlers liste er det en scene hvor det foregår en samtale mellom Oscar Schindler og kommandanten i konsentrasjonsleiren. Emnet for samtalen er makt. Fra sin balkong utøvde kommandanten sin makt som nazioffiser ved å skyte på vilkårlige jødiske fanger som beveget seg under balkongen. Schindler fortalte ham at en virkelig maktutøvelse består i å være i stand til å drepe uten å gjøre det.

Jesajas beskrivelse av Messias som «Veldig Gud» minner oss om at Jesus har all makt. Det var denne allmakten som skapte verden, og det er den samme allmakten som en gang skal gjøre en ende på denne verden. Ved sin allmakt hersker vår konge over hele universet og styrer hele historiens gang. Messias’ makt er absolutt.

Vi vet ut fra Bibelen at Gud hater synd, hater syndere og fordømmer syndere til helvetet. Tanken på å måtte møte denne ødeleggende makten er fryktelig. Og husk at det er Jesus som har denne makten. Om han hadde ønsket, hadde han enkelt kunne knuse oss på et øyeblikk – og han hadde ikke behøvd et gevær for å gjøre det.

I stedet for å bruke denne allmakten mot oss, lovet Messias å bruke den til vårt beste. Ja, Jesus hevdet virkelig at han hadde makten til å ødelegge himmel og jord. Vi skal se «Menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet» (Mark 13,26). Men vi har også sett Menneskesønnen på korset i det han overgir sitt liv som et svakt, syndig menneske. Han hadde makten, eller autoriteten, til å gi sitt liv, og han hadde makten til å ta det tilbake (Joh 10,18). Han har også makten til å tilgi synder (Matt 9,6).

I julen som ligger foran oss, skal vi på ny feire fødselen til han som profeten kaller «Veldig Gud». Og vi kan gjøre det med stor trøst. Jesus kunne ha brukt sin allmakt til å knuse oss på grunn av våre synder. I stedet elsket han oss og gav sitt liv for oss. Han tilgir oss av bare nåde. Når han en gang kommer tilbake, skal han ødelegge denne verden, og alle vantro skal skjelve for hans store makt – men han skal ikke knuse oss. I stedet skal han ved sin allmakt kalle oss ut av gravene våre, gi oss herliggjorte legemer og føre oss inn i sitt evige rike. Han er Veldig Gud!

Et barn er oss født! Dette barnet er den allmektige, veldige Gud. Dette barnet er vår konge. Det er en konge som har all makt, også makten til å tilgi synd. Hvilken konge vi har!

Kjære Jesus, mine synder får meg til å skjelve når jeg tenker på din hellighet og allmakt. Hjelp meg til å finne trøst, glede og frimodighet i din tilgivelse. Fyll meg med vissheten om at du har makt til å gi meg evig liv. Amen.