-

Den Herre som leger

«Min sjel, lov Herren! Ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger! Han… leger all din sykdom» (Salme 103,1-3).

Den medisinske forskningen gjør store sprang framover hvert eneste år. Det utvikles stadig nye og bedre medisiner og behandlingsmetoder. Men fortsatt lider mennesker og dør. Utviklingen på det medisinske området klarer ikke å hindre at stadig nye og hissigere virus oppstår. Selv den beste medisin kan ikke forhindre døden. Midt i denne lidelsens og dødens verden oppmuntrer salmisten oss til å ikke å glemme Herren, han som «leger all din sykdom».

Men stopp litt! Er det nå riktig det salmisten sier? Fins det ikke mange Guds barn som i dette øyeblikk lider av en eller annen sykdom? Blir ikke også kristne forkjølet, får hodepine eller fordøyelsesproblemer? Et det ikke også mange troende som rammes av alvorlige sykdommer som kreft, hjerteproblemer, hjerneblødninger eller tunge psykiske sykdommer? Er det virkelig sant som salmisten sier at Herren leger all vår sykdom?

Ja, det er sant! Herren leger all sykdom. Vi vet at Herren har makt til å lege sykdom. Det fins det utallige eksempler på i Bibelen. I Det gamle testamente virket Gud gjennom profetene til å helbrede mennesker fra dødelige slangebitt og hjelpe dem som var rammet av spedalskhet. I evangeliene kan vi lese om da Jesus gikk omkring og helbredet syke. Han gav døve hørselen tilbake; blinde fikk synet igjen, og han åpnet munnen på dem som ikke kunne snakke. Han til og med vekket opp døde. Denne samme mektige Jesus lover oss: «Det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre… Dersom dere ber om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det» (Joh 14,13-14).

Ja, Herren leger all vår sykdom. Men han gjør det i sin tid og på sin måte. Det gjør han fordi han er glad i oss. Det kan hende at han i sin visdom og kjærlighet ikke leger vår sykdom med det samme. For gjennom sykdommen kan vi mennesker lære oss noe. Vi kan for eksempel lære oss hvor skrøpelig dette menneskelivet er. Gud bruker ofte vanskeligheter i våre liv til å trekke oss nærmere seg. Det er nemlig ikke slik at dersom vi bare får det godt i livet, vil vi vende oss til Herren. Den som mener at han har alt, trenger ikke Gud.

Vår Herre har angrepet sykdommen ved roten – nemlig synden. Ved Jesus Kristus har han tatt bort synden og dermed også syndens konsekvenser. Men fordi de kristne må bære på sitt gamle kjød til de dør, vil de i dette livet aldri helt bli kvitt syndens konsekvenser. Men én dag skal vi forløses fra dette skrøpelige legemet. Da skal det ikke lenger være smerte, lidelse, sorg eller død. Da vil vi bli virkelig helbredet. Det blir en helbredelse som medisinsk teknologi ikke vil kunne måle seg med. Det vil bli en evig legedom.

Kjære Herre, jeg takker og lover deg for den legedom du gir meg, nå og for evig. Amen.