Hvorfor er det nødvendig med en bekjennelseskirke?

«… for at de skal være ett»
Det eksisterer en inderlig, ubrytelig enhet mellom alle medlemmene av den usynlige kirken. Alle de troende er allerede ett. De er ett legeme, en familie. Denne enhet eksisterer på tvers av alle grenser, det være seg raseskiller, kulturforskjeller, kirketilhørighet osv. Vi kan være uvitende om enkelte lærer i Skriften. Det kan være ting i Bibelen vi ikke har forstått helt – noe det alltid kommer til å være (1 Kor 13,12). Likevel tilhører vi den kristne kirke på jorden om vi bare tror på Jesus Kristus som vår Frelser fra synd.

Men selv om vi som troende allerede er ett, er det Guds vilje at vi også i den synlige kirke skal være ett. Gud vil ikke at vi skal strides. Gud vil også læreenhet. En slik læreenhet eksisterer ikke i dag, som vi jo alle vet. Den synlige kirke er delt opp i mange forskjellige kirkesamfunn. En slik splittelse er et stort anstøt, både for verden omkring oss og også for svake troende og nyomvendte. Det er ikke til Guds behag.

Dessverre er det ofte slik at det er de som vil holde seg til Skriften alene som får skylden for splittelsen innenfor den synlige kirke. Men Bibelen plasserer ansvaret et annet sted, nemlig hos «dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot» (Rom 16,17). Paulus skriver til sin unge medarbeider Timoteus: «Det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret» (2 Tim 4,4). Slike er det som er årsak til splittelsene innenfor kristenheten. (Jfr. også Apg 20,29-30; 2 Tim 2,16-18).

Les artikkelen

 

 Gudstjenester

4. oktoberber 2015

18. søndag etter Treenighetsdag

Det største bud i loven

GT: 5 Mos 10,12-21
Epistel: 1 Kor 1,4-9
Evangelium: Matt 22,34-46

Stavanger:
Familiegudstjeneste 11.00 Kirkekaffe
Egil Edvardsen

Avaldsnes:
Høymesse 11.30
Tor Jakob Welde


Program høsten 2015


 

Silhouette

«Gud vil at alle mennesker skal bli frelst.» (1Tim 2,4)

Forestill deg at du får innbydelse til et selskap. Han som inviterer er spesielt glad i mennesker. Derfor står det på innbydelsen: «Åpent hus». «Åpent hus» betyr at alle er invitert. Det finnes cirka 7 milliarder mennesker i verden. Tror du alle kommer? Det hadde vært veldig overraskende. Men at ikke alle kommer, endrer jo ingenting på det faktum at innbydelsen gjelder alle.

Les andakten


 

Borgerskap i himmelen

Guds barn og borgerrett i himmelen

«Men vi har vår borgerrett i himmelen» (Fil 3,20).

«Borgerrett i himmelen» er noe mer enn bare en from og fin frase. Det er en beskrivelse av den store ære som Gud har vist oss for Jesu skyld. I gammeltestamentlig tid var det forbundet med stor ære å ha borgerrett i Israel. I nytestamentlig tid var det en stor ære å ha romersk statsborgerskap. Hos oss betyr det mye å være norske statsborgere. Mange flyktninger og asylsøkere misunner oss det. Men ingenting av dette kan sammenlignes med det å ha borgerrett i himmelen.
Les andakten

 


 

 Paradis panorama

Neste stasjon Paradis

«Gud har satt oss inn i himmelen i Kristus Jesus med ham».
(Efeser­brevet 2,6)

I Stavanger finnes det en togstasjon med et himmelsk navn: Paradis. Når jeg nærmer meg denne stasjonen med toget, hører jeg fra høyttaleranlegget: «Neste stasjon er: Paradis.» Da tenker jeg: «Skulle ønske det virkelig var sånn!» Men alle ser at denne togstasjonen ikke er himmelen. For det finnes ikke himmel på jord.
Derfor kan man undre seg over hva Paulus har skrevet et sted: «Han har satt oss inn i himmelen.»

 

Les andakten

 


Han gir den trette kraft

Han gir den trette kraft

«Løft blikket mot det høye og se: Hvem har skapt alt dette?
Han som teller stjerners hær, fører dem ut og kaller dem alle ved navn. Hans kraft er så stor og hans styrke så veldig at ikke én skal mangle. Hvorfor tenker du, Jakob, hvorfor sier du, Israel: ‘Min vei er skjult for Herren, min Gud bryr seg ikke om min rett’? Vet du ikke, har du ikke hørt? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten, ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. Gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller. Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går
og blir ikke trette.» (Jes 40,26-31)

Les artikkelen