Sendt ut, men ikke alltid akseptert

Er det et sted de ikke tar imot dere og ikke vil høre på dere, så dra derfra, og rist av dere støvet under føttene til et vitnesbyrd mot dem (Mark 6,7).

En av sørgeligste evner et menneske eier, er evnen til å forkaste evangeliet. Jesus forbereder sine apostler på et slikt negativt svar før han sender dem ut med evangeliet. Mens det vil være noen som tar imot budskapet og ønsker dem velkommen i sine hjem, vil det være andre som ikke ønsker dem velkommen og nekter å høre på dem.

Slik er det i dag også. Gud vil ikke at noe menneske skal gå fortapt. Han vil at alle skal bli frelst og komme til omvendelse (2 Pet 3,9). Gud utruster kirken med det levende og mektige evangeliet om Kristus som har makt til å føre mennesker over fra mørket til lyset, fra død til liv. Men menneskene kan fortsatt, og mange kommer til å gjøre det, vende det døve øret til budskapet.

Det er godt for oss å vite dette. Ikke fordi det gjør oss godt å se at mennesker forkaster evangeliet, men fordi vi ikke trenger fortvile når noen vender det døve øret til oss når forsøker å tale til dem om Frelseren deres. Det er ikke vår skyld. Det er ikke evangeliets skyld. Det er ikke Guds skyld. Det er det er det naturlige, uomvendte menneskets skyld som er en fiende til Gud og ikke vil bli frelst.

Hva gjør vi om et menneske helt tydelig ikke vil ha noe med evangeliet å gjøre? Jesus sier at det er bare én ting vi kan gjøre, i alle fall for en tid. Vi må ganske enkelt vende oss til noen andre som vil høre. Jesus sier at vi ikke skal gi det hellige til hundene eller kaste perler for svin. Det betyr at vi ikke skal forkynne evangeliet for dem som overhode ikke vil høre på det.

Fins det håp for dem som ikke vil høre evangeliet? Så lenge det er liv, er det håp. Fortsett i bønn for dem som du ikke lenger kan nå med evangeliet. Be om at det evangeliet du har forkynt, skal virke i sin tid. Og benytt enhver mulighet du får til å forkynne evangeliet på ny. Guds ord vender ikke tomt tilbake.

Tenk på røveren på korset. Selv i dødens aller siste stund står døren til himmelen vidåpen, uansett om mennesker har forkastet evangeliet i løpet av et langt liv.

Herre, må ditt evangelium vende hjerter om fra død til liv. Hjelp oss så vi ikke fortviler om mennesker vender det døve øret til, men fortsetter å be for dem. Amen.

Andre prekener som kan anbefales i denne krisetiden

 

Ingenting skal skille oss


Herligheten vi har og herligheten vi har i vente


Jesus, vår trofaste venn


Jeg går blant engler


Vær ikke bekymret!


Fra frykt til fred

 

Bønn i krisetiden

Kjære Jesus, du som hørte på alle som var i nød og helbredet alle, kom til dem som lider under sykdom og nød. Trøst alle dem som kjenner på uro for det som skal komme. Vær med alle gamle. Vær med alle som er under intensivbehandling og som dør uten å kunne bli trøstet av sine nære og kjære. Trøst dem med vissheten om at du har tatt bort alle våre synder og at vi kan hvile i det som du har gjort for oss. Gi kraft til alle som pleier de syke slik at de orker og holder ut mens de må utføre sine tunge oppgaver. Amen.

(Hentet fra ukebrevet fra
S:t Johannes ev-luth församling i Finland.)

 

 

Gratis eBøker

Klikk her

Det fins så mange forskjellige kirker.
Hva er det som kjennetegner Den Lutherske Bekjennelseskirke (LBK)?

LBK er en bekjennelseskirke. Det betyr at medlemmene i enighet bekjenner seg til Kristus og alt Bibelen lærer. Fra kirkens prekestoler lyder den samme bibelske forkynnelsen. LBKs medlemmer er ikke bedre enn andre mennesker, vi er alle syndere. Men nettopp derfor er vi helt avhengige av Guds rene og livgivende undervisning. Gjennom forkynnelsen av Jesu forsoningsverk får vi tilgivelse, blir reist opp igjen og fornyet, og eier samme tro, glede og håp for evigheten.

Det er en trygghet at vi ikke bygger på mennesketanker, men på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen (Ef 2,20). Bibelen inneholder ikke menneskelige myter om Gud og hans gjerninger, men forteller om noe som virkelig har funnet sted for øynene på mange vitner. Det Gud har åpenbart, sagt og gjort, har han også latt skrive ned. «Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.» (2 Tim 3,16 -17) Bibelen er Guds inspirerte ord og uten feil.

LBK er en evangelisk kirke. Det betyr at evangeliet står i sentrum. Gud har gitt hele verden gledesbudskapet om Jesus Kristus, som av naturen er sann Gud, men som for vår skyld ble menneske. Han levde uten synd, led og døde i vårt sted, og sto opp igjen fra de døde. Han har forsont oss med Gud. Ved troen tar vi imot denne forsoningen, får tilgivelse for våre synder og har et løfte om evig liv sammen med Gud. Troen er ikke en menneskelig følelse eller tanke som gjør at Gud elsker oss mer enn andre. Troen er den tomme hånden som mottar Guds nåde.

LBK er en luthersk kirke. Vi mener at de lutherske bekjennelsesskriftene, dvs. alle de ti skriftene som ble samlet i Konkordieboken av 1580, gir en rett presentasjon av hva som er bibelsk kristendom. Som lutheranere sammenfatter vi ofte det vi tror på med ordene «nåden alene, troen alene og Skriften alene».

Vårt formål som kirke er at mennesker skal få lære å kjenne den dype kjærlighet Gud har til alle syndere. Det er da viktig at både Guds lov og Guds evangelium forkynnes, uten å blandes sammen. Ved Guds lov lærer vi å kjenne Guds vilje og at vi på mange måter har forbrutt oss mot den. Ved evangeliet lærer vi å kjenne vår eneste redning, tilgivelsen vi får som en ufortjent gave på grunn av Jesus Kristus. Gud skaper troen i oss gjennom sine livgivende og styrkende nådemidler: evangeliet i Ordet, avløsningen, dåpen og nattverden. Til sist skal vi i den evige saligheten, sammen med alle troende, få synge lovsanger til Jesus Kristus, Guds Sønn, vår og hele verdens frelser.

LBK deler tro og kirkefellesskap med Den konfesjonelle evangelisk-lutherske konferanse (KELK), som består av ca. 30 kirker rundt om i verden. Her i Norge har vi foreløpig menigheter i Stavanger og på Karmøy, og det feires også regelmessig gudstjenester i Bergen. Vi bruker tradisjonell liturgi, med kirkeårets tekster, bønner og salmer.

VELKOMMEN!