Ny bok!

I denne boken retter Egil Edvardsen fokus mot det reformasjonen egentlig handlet om, nemlig hvordan en synder blir rettferdig for Gud.

I tillegg inneholder boken også en kortfattet gjennomgang av den lutherske tro slik vi finner den i de lutherske bekjennelsesskriftene.

OM BOKEN

 

 

 

 

 


 

«Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden, det er djevelen, og befri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sitt liv» (Hebr 2,14-15).

Født for å gjøre ende på fienden

Advents- og juletiden er en lykkelig tid for de fleste. Men ikke for alle. Noen opplever vonde ting også i denne tiden. Sykehusene står ikke tomme i løpet av julen, heller ikke likhusene. Døden har ingen respekt for høytidene.

Døden har vært en livets realitet i denne syndige verden helt siden Adam og Eva var ulydige mot Gud og gjennom sin synd brakte døden inn i verden. Likevel er ikke den fysiske døden det verste som skjedde i og med Adam og Evas syndefall. Den evige døden er en realitet for alle dem som dør med syndens skyld.

Djevelen, han som er menneskehetens erkefiende, er så smart at han har vendt dette til sin egen fordel. Hans plan er å holde menneskeheten nede i synden slik at han kan gi synderen lønnen for sin synd, nemlig evig død i helvetet. På grunn av djevelens verk fyller tanken på døden mange mennesker med frykt. Noen er kanskje redde ganske enkelt fordi de ikke vet hva som møter dem i døden. Andre har en oppriktig redsel fordi de virkelig frykter den evige døden i helvetet.

I stallen i Betlehem lå han som er alle synderes redning og djevelens største mareritt. Det lille barnet har sikkert ikke sett noe særlig fryktinngytende ut mens det lå der, men Jesus var kommet for å angripe Satan i et dødelig slag. Da slaget var over og støvet hadde lagt seg, stod Kristus som seierherre, og djevelens trusler hadde mistet sin kraft. Jesus betalte skylden for all synd ved sin død på korset. Syndens lønn kan derfor ikke kreves av dem som tror på Jesus.

Kjære venn, vær ikke redd for døden! Det er et faktum at du er en synder, og Satan vil bruke dette imot deg for alt det er verdt. Men hans trusler er maktesløse når det gjelder Guds barn. Kristus har vasket deg ren fra alle dine synder og gjort deg hellig i Guds øyne. Derfor er døden for deg bare en dør som leder inn til himmelens herlighet.

Gud vår Fader, gav i nåde
julenatt
oss en skatt,
herlig overmåte.
For å frelse oss av nøden
steg her ned
kjærlighet,
sterkere enn døden.

 

 


 

En framtid vi ikke trenger frykte

«Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor» (2 Pet 3,13).

Hva vil skje med oss på dommens dag? Apostelen Peter svarer meget enkelt på dette spørsmålet: «Vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og ny jord, hvor rettferdighet bor.» På dommens dag skal vi få arve det sted der rettferdigheten bor. Det er godt nytt. Enda bedre nyheter er det dersom vi tenker på hva vi egentlig hadde fortjent å få.

Da du våknet opp denne morgenen, hva var det første du tenkte på: «I dag er det mandag, og det betyr klesvask», eller: «Nå har jeg bare en time på meg før jeg må være på jobb,» eller: «Jeg lurer på om det har regnet i natt»? Om du er som meg, pleier morgenens første anstrengelser bestå i å klarne hjernen og forsøke å legge en liten plan for den kommende dagen. La oss prøve noe annet i morgen tidlig. La oss begynne dagen med å tenke på åndelige ting og spørre oss selv: «Hvordan er min stilling i forhold til Gud?»

Om vi tar en kikk på oss selv i det speilet som består i Guds fullkomne lov, da er det ikke en særlig behagelig tanke som slår oss. Han er hellig; det er ikke vi. På grunn av den synden vi er født med, og på grunn av den synden vi gjør, og på grunn av det vi burde gjøre, men ikke gjør, fortjener vi det verste. Våre vantro, tvil, misunnelse, grådighet og bitterhet har skilt oss fra Guds kjærlighet. Så det er ikke «en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor», vi har fortjent å få. Det er noe mye, mye verre.

Men la ikke denne tanken få være den dominerende resten av dagen. For Gud er ikke bare hellig, han er også nådig og barmhjertig. Han er like tilgivende som han er rettferdig. Han la alle våre synder på sin Sønn, og gav oss Jesu fullkommenhet og rettferdighet i gjengjeld. For Jesu skyld vil vi ikke få som fortjent. Det er en sannhet som er verd å holde fast ved hver eneste dag like til den siste dag. For hans skyld har vi en framtid vi ikke trenger frykte.

Så hva tror du vil skje på dommens dag? Når Jesus Kristus kommer i sin herlighet, skal alle døde bli oppvekt til livet og bli ført fram for ham. De som har forkastet Guds barmhjertighet, blir fordømt med legeme og sjel til en evig pine i helvetet og en evig adskillelse fra Guds kjærlighet. Men alle som tror på Jesus, vil få herliggjorte legemer, og skal med legeme og sjel få være sammen med Herren for alltid.

Når du sitter på sengekanten i morgen tidlig og spør deg selv: «Hvordan er min stilling i forhold til Gud? Hva vil skje med meg på dommens dag?», tenk da på Jesus, din Frelser. Han har gjort i stand et hjem for deg hvor rettferdighet bor. La oss oppmuntre hverandre med disse ord!

Kjære Frelser, bli hos meg hver dag med din kjærlighet. Bevar du meg i troen på deg så jeg når fram til mitt evige mål hos deg. Amen.

 

 

 

BIBLICUM 50 ÅR

Hør foredrag fra jubileumsdagen 6. oktober

 


 

LBK på FACEBOOK
Den Lutherske Bekjennelseskirke har nå egen side på Facebook. Vi inviterer alle til å «like» og «følge» oss der.

 

Klikk her

 

 


Vår lutherske arv

 

Sjekk ut

 


Gratis eBøker