Gud frelser sitt folk fra det vonde

Herren førte oss ut av Egypt med sterk hånd og utstrakt arm, med store skremmende gjerninger, med tegn og under (5 Mos 26,8).

Ved hjelp av veldige under fikk egypterne sin dom av Gud, og disse samme underne brukte han til å utfri folket sitt med. Da Egypt ble hjemsøkt av de ni første plagene, ble hans eget folk spart for det vonde. Da den siste plagen satte inn, gikk dødens engel forbi alle de hjem hvor det var strøket blod fra et lam på dørbjelken og dørstolpene. Gud sparte Israels førstefødte sønner fra døden.

Ved Rødehavet delte Gud havet i to. Dermed kunne folket komme seg trygt over til den andre siden og bort fra den egyptiske hæren som jaget etter dem. Folket sang: «Jeg vil lovsynge Herren, for han er høy og herlig; hest og kriger styrtet han i sjøen. Herren er min kraft og min styrke, det var han som berget meg» (2 Mos 15,1-2). Da Israelsfolket befant seg i ørkenen og manglet mat, sørget Gud for dem med vann, manna og vaktler. Israelsfolket så med glede tilbake på den tiden da Gud gjennom sine mektige gjerninger fridde dem ut fra Egypt og frelste dem fra det vonde mens de var på vei til det lovede landet.

Frelser Gud oss fra det vonde på samme måte også i dag? Både ja og nei. Av og til opplever vi å slippe unna en ulykke eller bli befridd fra en sykdom gjennom et under. Likevel bruker ikke Gud alltid undergjerninger for å frelse oss fra det vonde. Han kan bruke dem han har satt over oss, f.eks. våre foreldre eller myndigheter. Uansett hvordan han gjør det, vil han holde løftet sitt. Han har sagt: «Ingen ting skal skade dere» (Luk 10,19).

Dette løftet betyr ikke at livet vårt kommer til å bli problemfritt. Det betyr derimot at Gud skal styre og lede problemene i livet vårt så de blir til beste for oss. Og i slike stunder vil vår gode hyrde gi oss den styrken vi behøver og trøste oss med sin kjepp og stav.

Vi vet at Gud vil frelse oss fra absolutt alt vondt den dagen han tar oss hjem til himmelen. Vi kan istemme Paulus ord om at Herren skal berge oss fra alle onde angrep og føre oss trygt hjem til sitt himmelske rike. Trygt framme ved den himmelske strand skal vi på ny synge Israels lovsang om befrielse. «Herren er min kraft og min styrke, det var han som berget meg.»

Nå la oss takke Gud med hjerte, munn og hender,
som overflødig godt så uforskyldt oss sender,
som helt fra moders liv
på oss har nådig tenkt
og alt hva tjenlig er, så rikelig oss skjenkt.

 


 

Bartolomeus

Apostelen Bartolomeus

Minnedag: 24. august

Bartolomeus (navnet er trolig en gresk form av arameiske Bar Talmai – «sønn av Talmai») var en av de tolv. I apostelfortegnelsene hos evangelistene Matteus, Markus og Lukas nevnes han alltid som den sjette, etter Filip. At han kobles med Filip, gjør det sannsynlig at Bartolomeus er samme personen som i Johannesevangeliet kalles Natanael, fra Kana i Galilea, fisker av yrke (Joh 21,2-3).

Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Filip og sa til ham: «Følg meg!» Filip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Filip traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.» «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og se!» Jesus så Natanael komme gående og sa: «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.» «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Natanael. Jesus svarte: «Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge» (Joh 1,43-49).

Ifølge tidlig kirkelig tradisjon, reiste Bartolomeus etter Jesu himmelfart og pinsedagen til India og forkynte evangeliet i området ved Mumbai, på vestkysten. Mot slutten av sitt liv skal han sammen med apostelen Judas Taddeus ha virket i Armenia, der han led martyrdøden i byen som het Albanopolis. På dette stedet (i dagens sørøst-Tyrkia, nær den iranske grensen) fins et stort kloster oppkalt etter apostelen, bygget på 1200-tallet, men nå delvis i ruiner.

I kunsten er Bartolomeus ofte avbildet med en kniv i hånden, fordi han ifølge tradisjonen ble flådd levende før han ble halshugget.

Tor Jakob Welde

(Maleri av Rembrandt, 1657)

 

 


 

 

Under Guds beskyttelse

Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene:
Hvor kommer min hjelp ifra?
Min hjelp kommer fra Herren,
han som skapte himmel og jord.
Han lar ikke din fot bli ustø,
din vokter blunder ikke.
Nei, han blunder ikke og sover ikke,
Israels vokter.
Herren er din vokter, Herren er din skygge,
han er ved din høyre hånd.
Solen skal ikke stikke deg om dagen
og månen ikke skade deg om natten.
Herren skal bevare deg fra alt ondt
og verne om ditt liv.
Herren skal bevare din utgang og din inngang
fra nå og til evig tid.
(Salme 121)

Slik taler salmisten om Guds beskyttelse. Hvor ofte har vi vel ikke trøstet oss til slike ord i Bibelen som disse når vi har vært i nød, når problemene har tårnet seg opp for oss og vi ikke har sett noen utvei. Da har vi bare kunnet legge alt i Guds hender og stole på hans hjelp og beskyttelse.

Bibelen er full av skriftsteder som taler om at Gud beskytter sine barn, at han bevarer dem inntil enden, og det er nettopp dette vi skal tale om i kveld.

Men la oss først slå fast at dette ikke betyr at Guds barn aldri får oppleve vonde ting i livet. At Gud beskytter sine barn, betyr ikke at de aldri må gå gjennom tunge tider. En kristens liv er nemlig et liv under korset.

Les mer

 

 

 

 

 

G U D S T J E N E S T E R

14. søndag etter Treenighetsdag

28. august 2016

De ti spedalske

GT: 4 Mos 21,4-9
Epistel: Rom 7,7-25
Evangelium: Luk 17,11-19
Prekentekst: Joh 5,1-14

Stavanger:
Høymesse 11.00   Bibelstudium 12.15
Egil Edvardsen

Avaldsnes:
Høymesse 11.30
David Edvardsen

 

 

 

 

Bibelens lære om kirkefellesskap

Dette er første kapitlet av boken At de alle må være ett – Bibelens lære om kirkens enhet av Seth Erlandsson, som utkom på norsk første gang i 1977. Boken er  fortsatt svært aktuell og publiseres nå i år som gratis e-bok i en språklig oppdatert utgave.

 

1. Fra synder til helgen

Kirken i egentlig betydning er de som har en sann tro på Jesus Kristus. Hvordan har denne kirken blitt til? Hvordan blir en fortapt synder et medlem av denne kirken? Et medlem som for Kristi skyld kalles “hellig” eller “helgen” samtidig som han er en synder?

 

Les mer

 


 

Bibel og bekjennelse 2-2016 (forside)

Les Bibel og bekjennelse