Salme 51

Til korlederen. En salme av David, da profeten Natan
kom til ham etter at han hadde vært hos Batseba.

Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet,
stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet!
Vask meg ren for skyld
og rens meg for min synd!

For mine lovbrudd kjenner jeg,
min synd står alltid for meg.
Mot deg alene har jeg syndet,
det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort.

Derfor har du rett når du taler,
du er ren når du feller dom.
Ja, med skyld ble jeg født,
med synd ble jeg til i mors liv.

Se, du gleder deg over sannhet i mitt indre,
du lærer meg visdom i det skjulte.
Ta bort min synd med isop, så jeg blir ren,
vask meg, så jeg blir hvitere enn snø.
La meg få oppleve fryd og glede,
la lemmene du knuste, få juble.

Skjul ditt ansikt for mine synder,
utslett all min skyld!
Gud, skap i meg et rent hjerte,
gi meg en ny og stødig ånd!
Driv meg ikke bort fra ditt ansikt,
ta ikke fra meg din hellige Ånd!
Gi meg igjen gleden over din frelse,
hold meg oppe med en villig ånd!
Jeg vil lære lovbrytere dine veier,
syndere skal vende om til deg.

Fri meg, Gud, fra blodskyld,
du Gud som er min frelse!
Så skal min tunge juble over din rettferd.
Herre, lukk opp mine lepper
så min munn kan lovprise deg.
For du har ikke glede i slaktoffer,
mitt brennoffer bryr du deg ikke om.
Offer for Gud er en sønderbrutt ånd.
Gud, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte.

Gjør vel mot Sion i din nåde,
bygg Jerusalems murer!
Da skal du ha glede i rette offer,
brennoffer og heloffer.
Da skal de ofre okser på ditt alter.

 


 

Den som har ører å høre med – hør

«Den som har ører å høre med, hør!» roper Jesus ut til alle tilhørerne etter at han har fortalt lignelsen om såmannen og såkornet. Det er viktig å høre. Det er viktig at mennesker kommer og hører Guds ord. Hvorfor er det så viktig? Fordi troen kommer av hørelsen. Ingen kan bli kristen uten å høre Guds ord forkynt. Paulus skriver i Romerbrevet: «Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord» (Rom 10,17). Derfor kan vi aldri slutte med å formane og oppmuntre hverandre til å høre Guds ord flittig.

Det er farlig å slutte å høre Ordet – livsfarlig, livsfarlig for det åndelige livet. Troen vår risikerer å dø ut om den ikke hele tiden får ny næring av høre evangeliet. Evangeliet er nemlig ikke noe som finnes i naturlig form i oss.

 

Les mer

 


 

Gud er god mot oss

«Lik lønn for likt arbeid» er et prinsipp som står sterkt i norsk arbeidsliv. Og derfor ville arbeidsgiveren i Jesu lignelse sikkert fått en del kjeft her til lands idag. Han gir jo arbeiderne sine lik lønn for ulikt arbeid! Noen hadde jo jobbet hele dagen, tolv lange timer, andre bare i én time, og så fikk alle samme lønn! Det er lett å forstå at dette var tungt å svelge for en del av dem. Men husbonden, vingårdseieren, syntes ikke at han hadde gjort noe som helst urett. Mener Jesus virkelig at det bør være slik i arbeidslivet? Vil han innføre et nytt økonomisk system, der alle skal få lik betaling uansett hvor mye eller lite vi har jobbet?

 

LES PREKENEN

 


 

Gudstjenester

1. søndag i faste

14. februar 2016

Kristus fristes av djevelen

GT: 1 Mos 22,1-14
Epistel: 1 Pet 4,1-6
Evangelium: Matt 4,1-11
Prekentekst: Matt 16,21-23

Stavanger:
Ingen gudstjeneste

Avaldsnes:
Høymesse 11.30
Egil Edvardsen

 


 

Hvorfor er det nødvendig med en bekjennelseskirke?

«… for at de skal være ett»
Det eksisterer en inderlig, ubrytelig enhet mellom alle medlemmene av den usynlige kirken. Alle de troende er allerede ett. De er ett legeme, en familie. Denne enhet eksisterer på tvers av alle grenser, det være seg raseskiller, kulturforskjeller, kirketilhørighet osv. Vi kan være uvitende om enkelte lærer i Skriften. Det kan være ting i Bibelen vi ikke har forstått helt – noe det alltid kommer til å være (1 Kor 13,12). Likevel tilhører vi den kristne kirke på jorden om vi bare tror på Jesus Kristus som vår Frelser fra synd.

Men selv om vi som troende allerede er ett, er det Guds vilje at vi også i den synlige kirke skal være ett. Gud vil ikke at vi skal strides. Gud vil også læreenhet. En slik læreenhet eksisterer ikke i dag, som vi jo alle vet. Den synlige kirke er delt opp i mange forskjellige kirkesamfunn. En slik splittelse er et stort anstøt, både for verden omkring oss og også for svake troende og nyomvendte. Det er ikke til Guds behag.

Dessverre er det ofte slik at det er de som vil holde seg til Skriften alene som får skylden for splittelsen innenfor den synlige kirke. Men Bibelen plasserer ansvaret et annet sted, nemlig hos …

Les artikkelen