Når blir iver for renlærighet ubibelsk?

Fariseerne var nøye med å holde læren absolutt ren. Nå var ikke fariseernes lære den rene bibelske læren. Men det ligger i sakens natur at de anså sin lære for å være den rette. De lærte feil om mennesket, om loven og løftene, om Messias og om frelsen. Men den lære de hadde, var de nøye med å holde ren. De var overbevist om at Moseloven hadde blitt gitt av Gud, at Moseloven var Guds ord og vilje. Og det er helt riktig. De trodde også at de eldstes vedtekter var en riktig utlegning av Moseloven. Derfor kunne de ikke tolerere den minste avvikelse fra de eldstes vedtekter eller synd mot Moseloven. Fariseerne reagerte umiddelbart og meget strengt når de mistenkte de minste avvikelser fra de eldstes vedtekter. Hvis de oppdaget noen som brøt med loven og hvis det dessuten virket som de forsvarte sine handlinger, ble de veldig forbitret og sinte. De ble så sinte at de til og med ville drepe en slik lovbryter. Fariseerne beskyttet Guds ord og sin bekjennelse med vrede, forbitrelse, hat og mordlyst.

Nettopp i sin iver etter å holde læren ren for enhver pris kom fariseerne selv på kollisjonskurs med Guds ord. Tenk etter hvordan hele loven ble sammenfattet! Vi skal elske Gud over alle ting og vår neste som oss selv. Derfor sier også Jesus til fariseerne når han ble anklaget for å forsvare lovbrudd, når han ble anklaget for å gjøre seg til venn med syndere: Gå og lær hva dette betyr: Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Det samme sa han da han ble anklaget for å oppfordre til å bryte sabbaten. Fariseerne sa: Se der! Disiplene dine gjør noe som ikke er tillatt å gjøre på sabbaten!

Jesus sa til dem: Hadde dere skjønt hva det ordet betyr: Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer, da hadde dere ikke dømt de uskyldige. Fariseerne kom selv til å bryte den loven som de så ivrig vernet om. De ville holde loven ren, og de ville at Guds vilje skulle oppfylles i alt. Men selv kom de til å bryte loven ved å være ubarmhjertige og felle urette dommer.

Les mer

 


Det beste livet kan gi

«I ham er dere blitt rike på alt, på all tale og all kunnskap» (1 Kor 1,5).

Du som har levd litt lenger, husker sikkert de gamle fem-øringene og ti-øringene. Fem-øringene var store, brune mynter, mens ti-øringene var små sølvmynter. Bestefar spurte en gang det to år gamle barnebarnet sitt hvilken mynt han ville ha, den store fem-øringen eller den lille ti-øringen. Gutten valgte selvfølgelig den store fem-øringen, for den var jo størst!

Vår oppfatning av hva som er best, eller hva som har størst verdi, er ikke alltid riktig. En som vet bedre, må lære oss tingenes sanne verdi. Vi trenger å lære hvor og hvordan vi kan finne livets virkelige verdier.

Paulus takket Gud for at han hadde lært korinterne disse ting og velsignet dem med en rett kunnskap. De var blitt rike på alle måter. Hvordan? Paulus sier: «I ham er dere blitt rike», det vil si, i Kristus. Også den som ikke tror, kan gjøre nytte av skaperverket og all den fysiske rikdommen i denne verden. Men bare i Jesus Kristus kan vi bli virkelig rike, rike på alt – fysisk, åndelig og evig.

I Kristus har vi ikke bare alt vi behøver for dette livet, men vi er også blitt rike på åndelige gaver. Kjærlighet, glede, fred og håp – alt dette er vårt ved den Hellige Ånd. I tillegg har vi fått det dyrebare løfte om at Jesus skal komme igjen. Vi skal for alltid bli fri fra synden, døden og sorgen. Allerede her og nå er den evige arven hos Herren blitt vår. Den ligger gjemt i himmelen for oss i påvente av den dagen da vi skal få ta den i bruk fullt og helt.

Ved Guds nåde var korinterne blitt beriket med en klar forståelse av alle rikdommene i Kristus. De hadde mottatt både lysten og evnen til å dele det glade budskapet om Frelseren med andre. De hadde fått en ny innstilling til synden og gledet seg over evangeliet om Jesus. Og de ventet med lengsel på den dagen da han skulle komme tilbake. De var rike. Selv om det var mange problemer i korinter-menigheten, kunne det ikke overskygge det faktum at de var rike i Kristus.

Hva er det beste livet kan gi? Hvor leter du etter livets virkelige verdier? Penger, et fint hus, dyre reiser og underholdning kan være bra. Likevel blir vi ofte skuffet av alle disse tingene. Og vi vet jo så godt at ingenting av dette består. Allerede i morgen kan de være borte. Kristus og hans velsignelser er det beste livet kan gi. I ham er vi rike på alt.

Herre, hjelp oss søke den rikdom som består og varer evig. Amen.

 

 


 

Fra mørke til lys – fra sorg til glede

På torsdag ble Jesus arrestert etter at en av hans nærmeste venner, Judas Iskariot, hadde forrådt ham. Judas var blitt enig med våre kirkeledere at han for tretti sølvpenger skulle peke ut Jesus for de romerske soldatene. Dette skjedde i en hage som heter Getsemane.

Derfra førte soldatene Jesus til øverstepresten Kaifas der de skriftlærde og de eldste var samlet. Disse hadde lang tid i forveien bestemt at Jesus måtte dø.

Allerede samme natt, altså natten til fredag, begynte de å forhøre Jesus. De hadde som sagt allerede bestemt seg for at Jesus måtte dø, derfor skydde de ingen midler for å nå sitt mål. Men de klarte ikke å få fram gode nok bevis til å kunne dømme ham. De kalte til og med inn mange falske vitner, men det hjalp ikke.

Til slutt stilte øverstepresten ham et spørsmål: ”Er du Messias, Guds Sønn?” Jesus svarte bekreftende, og da ble det slått fast at han hadde spottet Gud og dermed kunne dømmes til døden.

Les mer

 

 

LBK på FACEBOOK
Den Lutherske Bekjennelseskirke har nå egen side på Facebook. Vi inviterer alle til å «like» og «følge» oss der.

 

Klikk her

 


 

Vår lutherske arv

Sjekk ut

 


Gratis eBøker


 

Les: Bibel og bekjennelse 1-2018