Spre budskapet!

«Igjen sa han til dem: ’Fred være med dere. Likesom Faderen har sendt meg, sender jeg dere.’ Så åndet han på dem og sa: ’Ta imot Den Hellige Ånd. Dersom dere tilgir noen deres synder, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt’» (Joh 20,21-23).

Etter at Jesus viste seg for disiplene sine om kvelden den første påskedagen, gav han dem noe å gjøre. Nå hadde de fått se ham som den oppstandne Frelseren. De var blitt fylt med fred og glede. Oppstandelsen beviste at de hadde tilgivelse for alle synder. Men Herren ville ikke at de skulle holde budskapet om oppstandelsen og tilgivelsen for seg selv. Han ville at de skulle bringe dette budskapet ut til andre.

Legg merke til hva Jesus sier: «Likesom Faderen har sendt meg, sender jeg dere.» Det var ingen andre enn den himmelske Gud som hadde sendt Jesus til jorden for at han skulle gjenløse alle mennesker. Jesus var blitt sendt med et hellig oppdrag i sin Fars navn. Nå sendte den seirende og oppstandne Frelseren ut sine etterfølgere på samme måte. Han sendte dem i sitt navn for at de skulle spre hans budskap. De hadde også et hellig oppdrag de skulle utføre.

Etter at Jesus hadde åndet på dem og sagt at de skulle ta imot den Hellige Ånd, gav han dem et tofoldig budskap å forkynne. Til dem som ikke ville omvende seg fra sine synder, skulle de forkynne i Guds navn: «Dine synder er ikke tilgitt.» Men til alle dem som omvendte seg fra sine synder, skulle de si i Guds navn: «Dine synder er tilgitt.»

I katekismen omtaler Luther dette tofoldige budskapet som nøkkelmakten eller nøklenes embete. Han skriver: «Nøkkelmakten er den særskilte makt som Kristus har gitt sin kirke på jorden til å forlate syndene til de botferdige og til å binde de ubotferdige i sine synder, så lenge de ikke omvender seg.» Budskapet om tilgivelsen er den nøkkelen som åpner himmelen. Dette er evangeliet. Men det budskapet som innebærer at vi forkynner for en ubotferdig synder at hans synder ikke er tilgitt, er som en nøkkel som låser igjen himmelen. Dette er loven.

Alle troende er kalt til å dele budskapet med andre og bruke de samme nøklene. Du kan bruke nøklene i din personlige vitnetjeneste. Du kan forkynne for en angrende synder som kommer til deg og ber om tilgivelse: I Jesu Kristi navn er alle dine synder tilgitt. Og du kan forkynne for dem som ikke vil omvende seg fra sine synder, at om de ikke omvender seg, er syndene deres fastholdt også i himmelen hos Gud. I den kristne menigheten har Gud imidlertid villet at de troende skal kalle og innsette menn som skal bruke nøkkelmakten på vegne av hele menigheten offentlig. Derfor kaller vi pastorer som bruker nøkkelmakten i menigheten. Men dette fritar ingen troende lekmann eller kvinne fra å bringe budskapet videre ut. Alle som har tatt imot den Hellige Ånd, dvs. alle kristne, har fått oppdraget.

Kjære oppstandne Frelser! Gi oss mot og visdom til bruke nøkkelmakten rett så det blir til omvendelse og evig frelse for mange mennesker. Amen

 


 

Jesus ber for enhet

«Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg» (Joh 17,21).

Det er egentlig en stor skam at det fins så mange kirker i verden. Det fins mangfoldige forskjellige kirkesamfunn bare i vårt eget land. Noen ganger virker det som om de kjemper mer mot hverandre enn mot vantroen i verden. Er dette etter Guds vilje?

Nei. Jesus vil ha enhet. Han ber for enhet. Hva er grunnlaget for den enheten han ønsker? Det er Guds Ord. Før Jesus for opp til himmelen, sa han til disiplene: «Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere» (Matt 28,19-20). Jesus understreker at for å gjøre mennesker til hans disipler, skal vi lære dem å holde hvert ord han har gitt oss.

Dessverre er det mange som gjør opprør mot Kristi ord. De lærer annerledes enn det han har befalt oss. Noen vil ikke døpe barn fordi de hevder at Gud ikke forventer at små barn kan tro noe de ikke kan forstå. Men Jesus sier at vi skal døpe alle folkeslag og at Guds rike hører barna til. Andre sier at Jesus ikke er tilstede i nattverden med sitt hellige legeme og blod fordi dette er ufornuftig. Men Jesus sier om brødet og vinen når han innstifter nattverden: «Dette ermitt legeme… Dette er mitt blod.»

Herren vil at vi skal være forenet i Ordet. Den perfekte modellen for denne enheten er den enheten som eksisterer mellom ham selv og hans himmelske Far. Faderen og Sønnen er ett i vesen, gjerning og oppdrag.

Herren vil at vi alltid skal strebe etter en slik fullkommen enhet. Det er sant at selv den minste trosgnist forener oss med Gud og forener oss med hans kirke på jorden. Alle som tror på Jesus som sin Frelser, er allerede ett. Dette er en usynlig enhet som bare Gud kan se. Men ved den Hellige Ånds kraft ønsker vi at denne usynlige enheten også skal ta seg et synlig uttrykk idet vi forenes under Guds ord. I en slik synlig og ytre enhet er vi villig til å bringe alle våre tanker, ord og gjerninger i samsvar med Guds ord. Vi ønsker å styrke denne enheten ved at vi lar Guds ord bli forkynt klart og rent. Og i det vi vokser i troen på Guds nåde i Kristus, vil også enheten mellom oss bli sterkere. En slik enhet er det Jesus ber om. Det er en enhet som er tuftet på Guds ord alene.

En slik enhet er en ekte og sann enhet fordi den bygger på Guds Ord som er sannhet. En slik enhet er en oppfyllelse av Jesu bønn.

Jesus Kristus, du som er kirkens Herre, hjelp alle dine troende på jorden til å være fullt ut forenet i tro, kjærlighet og tjeneste for deg. Amen.

 

LBK på FACEBOOK
Den Lutherske Bekjennelseskirke har nå egen side på Facebook. Vi inviterer alle til å «like» og «følge» oss der.

 

Klikk her

 


Vår lutherske arv

Sjekk ut

 


Gratis eBøker


 

Les: Bibel og bekjennelse 1-2018