Herren er min hyrde

En salme av David.

Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.

Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile.

Han gir meg nytt liv.
Han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.

Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav,
de trøster meg.

Du dekker bord for meg
like foran mine fiender.
Du salver mitt hode med olje.
Mitt beger renner over.

Bare godhet og miskunn
skal følge meg alle mine dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom alle tider.

Salme 23

 


En hjelp mot tvilen

«Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Tomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket; han stod midt iblant dem og sa: ’Fred være med dere.’ Så sier han til Tomas: ’Kom med fingeren din, og se mine hender, og kom med hånden og stikk den i min side. Vær ikke vantro, men troende!’» (Joh 20,26-28).

Har du noen gang ønsket at du fikk se Jesus? Ville det ikke være lettere å tro om vi fikk se ham med våre egne øyne? Om Jesus hadde levd midt iblant oss i dag, ville vel all tvil ha forsvunnet, tenker vi kanskje. Nå har vi bare det som står skrevet om ham i Bibelen å holde oss til. Hvor mye lettere hadde det ikke vært om vi hadde fått en ekstra åpenbaring av ham og sett ham levende for våre øyne.

Tomas ville også ha noe mer enn bare disiplenes ord. Han hadde ikke vært sammen med dem om kvelden den første påskedag da Jesus viste seg for de andre. Da de fortalte at de hadde sett den oppstandne, nektet han å tro. Ja, han sa at han ikke ville tro uten at han fikk se naglemerket i Jesu hender og fikk legge fingeren i det og stikke hånden i hans side.

En uke senere viste Jesus seg igjen for disiplene, og denne gang var også Tomas sammen med dem. Han viste Tomas sine hender og sin side og sa til ham: «Vær ikke vantro, men troende!» Da sa Tomas: «Min Herre og min Gud!»

Etter at Tomas hadde avlagt sin bekjennelse, sa Jesus til ham: «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror.»

Du og jeg er blant dem som «ikke ser og likevel tror». I motsetning til de første disiplene, inkludert Tomas, har vi ikke fått det privilegiet å være øyenvitner til Herrens oppstandelse. Betyr det at vår tro er hemmet fordi vi ikke har sett Jesus med våre legemlige øyne? Betyr det at vi har god grunn til å tvile på at Jesus er oppstanden?

Slett ikke! Jesus har gitt oss sitt Ord. Der gir han oss det beviset vi trenger – sin egen forsikring og sitt eget løfte. Vi trenger ingen annen grunn for vår tro. Guds hellige Ord er den hjelpen vi behøver mot tvilen. Ordet kan ingen rokke ved. Løftene står fast.

Kjære oppstandne Frelser, styrk oss i troen på ditt hellige Ord! Amen.

 

 


 

 

De lutherske bekjennelsesskriftene

Foredrag av pastor Egil Edvardsen

 

 


 

Rettferdiggjørelsen

– en trøsterik sannhet for alle

Læren om rettferdiggjørelsen er «den læren kirken står eller faller med» (M. Luther). Av helt sentral betydning for den lutherske reformasjonen for 500 år siden – og for kristen tro i dag.

Foredrag av pastor Tor Jakob Welde:

 


 

 

Gratis eBøker

 

 

 

 

 

 

 

Program for kirkedagen 7. mai

 


Kirkemøte 2017

Program klikk her

 


 

Les de fire første kapitlene her

 


 

 

Ny nettside!

Som en del av feiringen av reformasjonsjubileet, har LBK åpnet en egen nettside – Luther2017.media – med bilder og informasjon om Martin Luther og reformasjonen.

SJEKK DEN UT!