Halloween, reformasjonsdagen og ­allehelgensdag

Halloween er blitt stadig mer populært i Norge de siste tiårene. Her om dagen leste jeg i en invitasjon til et arrangement den 31. oktober i år: «Lær deg å lage ekle sår og blodige kutt, møt gjenferdet Octavia og lag Halloween-effekter. Deretter blir det Halloweenfest for hele familien, med dans og grusom moro.» Det skal helst være noe skummelt og litt djevelsk nå mot slutten av oktober. Spøkelser, skjeletter, hodeskaller, hekser, flaggermus, spindelvev, noe litt okkult og uhyggelig. Slik det har utviklet seg, er det derfor ikke det minste rart om mange tror at halloween er en fest av hedensk opprinnelse.

Men faktum er jo at halloween opprinnelig er en kristen feiring. Navnet halloween er et gammelt engelsk ord, en sammentrekning av «all hallows eve», som betyr allehelgensaften. Akkurat som julaften, kvelden før juledag, er begynnelsen på den store høytiden til minne om Jesu fødsel, så var halloween aftenen som innledet feiringen av allehelgensdag. Fra 800-tallet ble dagen lagt til 1. november, og dermed ble 31. oktober den årlige allehelgensaften – halloween. (I våre dager er det vanlige her i Norge å markere allehelgensdag på den første søndagen i november måned).

Helt fra kirkens første tid markerte man dødsdagene til martyrene, de troende som var blitt drept på grunn av sitt kristne vitnesbyrd. De martyrene som ikke hadde sin egen minnedag i kalenderen, ble minnet på allehelgensdag. I gudstjenesten denne dagen synger vi om «den store, hvite flokk» som priser Gud foran hans trone i himmelen. Vi minnes de troende som har gått foran oss inn til den himmelske saligheten, de hellige som har fullført løpet og bevart troen.

Halloween har fått en spesiell plass i den kristne kirkens historie fordi det var på nettopp denne dagen, den 31. oktober i 1517, dagen før allehelgensdag, at Martin Luther hengte opp sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg, Tyskland. Han utfordret den kirkelige korrupsjonen og den falske oppfatningen om at frelsen kan kjøpes med penger eller gjerninger. På den dagen gikk startskuddet for reformasjonen, kirken begynte å vende tilbake til læren om frelse ved troen på Kristus alene. Vi regnes som hellige på grunn av Jesu Kristi rettferdighet, som Gud tilregner oss av bare nåde. Det er en gave, som vi mottar ved troen alene. Ikke på grunn av vår egen innsats og egne gjerninger. Dette lærer Bibelen oss, og Skriften alene er vår autoritet i lærespørsmål.

«Knask eller knep» er blitt en svært populær halloweentradisjon, og den har gamle røtter. Fra slutten av middelalderen, ca 1300 til 1500, kjenner vi til at barn og fattigfolk gikk fra dør til dør for å tigge. Noen steder sang tiggerne salmer og sanger for å få pengegaver eller mat fra huseierne. Tigging pågikk naturligvis hele året, men rundt høytider som jul, påske, pinse og allehelgensdag var tiggerne spesielt aktive, for gavmildheten var gjerne større da. Men selve uttrykket «knask eller knep» (eng. «trick or treat») dukket opp første gang i 1927, i USA. Andre halloweenskikker som å kle seg ut i kostymer og lage utskårne lanterner av gresskar eller lignende, dukket opp på 1800-tallet.

Mange kristne setter nokså lite pris på de nye norske halloweentradisjonene, som jo fremstår mer eller mindre løsrevet fra feiringen av allehelgensdag. Det er trist at folk flest er helt uinteresserte i å feire hellig gudstjeneste i kirken, mens veldig mange er svært opptatt av å more seg med «lekeokkultisme» og det vanhellige.

Men midt oppi dette går det kanskje an å «snu på flisa» og tenke at alle nifse kostymer, hodeskaller, skjeletter, djevler og grufull gørr, kan tjene som en påminnelse om hva Jesus kom for å berge oss fra: synden i oss, ondskapens makt, djevelen, døden og den evige fortapelsen. Alt dette er vi frelst fra – av bare nåde, for Kristi skyld alene, ved troen, uten noen egne fortjenstfulle gjerninger. Når vi deler ut eller tar imot godteri ved døren, kan vi kanskje la dette minne oss om de vidunderlig gode gavene Gud har gitt helt gratis til oss, arme og syndige tiggere.

Vi takker vår nådige Gud for reformasjonen, som begynte på halloween for snart fem hundre år siden, da det dyrebare evangeliet igjen fikk begynne å lyse og stråle klart. Fortsatt skinner det for oss, som en lykt for vår fot. Derfor trenger vi ikke å frykte, vi kan ha frimodighet på dommens dag. Dødens og mørkets makt har tapt.

Tor Jakob Welde

 


 

Helse og liv

I bønnen Fadervår ber vi om «vårt daglige brød». I dette ligger en bønn om alt vi trenger for vår eksistens her på jorden.

Selve livet er, akkurat som helsen, en gave fra oven. Men er det på noen måte mulig også å se på sykdom som en gave fra Gud, selv om vi vanligvis ikke ber om det? Hvordan kan vi svare positivt på det? Og hva skal vi si om døden, slutten på vår eksistens her på jorden? Den inngikk jo ikke i Guds opprinnelige plan, men trådte inn på scenen gjennom menneskenes synd. Kan selv døden sees på som en gave fra himmelen, og i så fall hvordan?

Det er slike spørsmål denne artikkelen handler om. Måtte den bli til velsignelse for alle lesere!

Les mer

 


 

Selvfrelse?

Hvorfor er det umulig for et menneske å frelse seg selv? Hvorfor kan ikke et menneske ved egne anstrengelser bli fullkomment syndfritt og godt og slik oppfylle betingelsene for evig lykke og salighet i fellesskap med Gud? Da Jesus sa: ”Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike”, ble disiplene meget forskrekket og sa: ”Hvem kan da bli frelst?” Jesus så på dem og sa: ”For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig” (Matt 19,24-26).

Et menneske kan prestere en noenlunde god utside. Men det er langt fra det samme som å være fullkomment ren og god. Mennesket skal også være rent på innsiden, i hjertet. Da de skriftlærde og fariseerne mente om seg selv at de var rettferdige, sa Jesus: ”Dere hyklere! Dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av griskhet og begjær. Du blinde fariseer! Rens først begeret innvendig, så blir også utsiden rent!” (Matt 23,25-26). For at et tre skal kunne bære god frukt, må det være et godt tre, sa Jesus ved et annet tilfelle. ”Et dårlig tre kan ikke gi god frukt” (Matt 7,18).

 
Hjertets omskjærelse

Gud krevde av gudsfolket i den gamle pakt at de ikke bare skulle ha en ytre lydighet, en ytreomskjærelse, men hjertets omskjærelse. ”Omskjær nå deres hjerter, og vær ikke lenger så stridlynte!” (5 Mos 10,16). ”Omskjær dere for Herren, og ta bort hjertets forhud, dere menn i Juda og dere folk i Jerusalem” (Jer 4,4). ”Jerusalem, rens ditt hjerte for ondskap, så skal du bli berget. Hvor lenge vil du gi rom for onde tanker i ditt sinn?” (Jer 4,14). ”Få dere et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor vil dere dø, dere israelitter?” (Esek 18,31).

Hvem kan da bli frelst? Et hjertesykt menneske kan jo ikke helbrede seg selv!

Les artikkelen

 


 

G U D S T J E N E S T E R

Reformasjonsdagen

30. oktober 2016

Sannheten skal gjøre dere fri

GT: 1 Sam 3,19-4,1
Epistel: Rom 1,16-17
Evangelium: Joh 8,31-36
Prekentekst: Matt 11,25-30

Stavanger:
Ingen gudstjeneste

Avaldsnes:
Familiegudstjeneste 11.30
Tor Jakob Welde

 

 

 

 

Bibelens lære om kirkefellesskap

Dette er første kapitlet av boken At de alle må være ett – Bibelens lære om kirkens enhet av Seth Erlandsson, som utkom på norsk første gang i 1977. Boken er  fortsatt svært aktuell og publiseres nå i år som gratis e-bok i en språklig oppdatert utgave.

 

1. Fra synder til helgen

Kirken i egentlig betydning er de som har en sann tro på Jesus Kristus. Hvordan har denne kirken blitt til? Hvordan blir en fortapt synder et medlem av denne kirken? Et medlem som for Kristi skyld kalles “hellig” eller “helgen” samtidig som han er en synder?

 

Les mer

 


 

Bibel og bekjennelse 2-2016 (forside)

Les Bibel og bekjennelse