Å dømme eller ikke dømme?

Andre mennesker, inkludert medkristne, protesterer når jeg påpeker synd. De forteller meg at jeg ikke burde dømme dem. Hva er rett?

Du snakker for mange kristne når du beskriver disse erfaringene dine. Du er bekymret for synd i livet til noen som står deg nær, og av omsorg og kjærlighet snakker du med denne personen, men så blir du avvist med en beskjed ala «Hvem tror du at du er? Kaller du meg for en synder?» Og alltid informerer vedkommende deg om at Bibelen forbyr oss å dømme. Hvordan skal du som kristen forholde deg til dette? La oss vende oss til Skriften for å se hva Gud sier om å dømme eller ikke dømme andre.

Døm ikke…

I Bergprekenen sier Jesus: «Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!» (Matt 7,1). Men dette er ikke alt han har å si om saken. Ordene som følger etterpå viser at den typen dømming Jesus forbyr er den hyklerske og egenrettferdige dømmingen. Den typen dømming skjer når jeg tilretteviser andre for syndene deres uten å legge merke til og bekjenne mine egne mange synder – kanskje av samme sort som de syndene jeg påpekte hos andre.   

Jesus bruker et levende billedspråk når han beskriver denne typen dømming. Han lar oss forestille oss en person som har en bjelke i øyet sitt og som prøver å dra ut en flis fra øyet til en annen. Hvem vil vel ha en slik øyekirurg? På samme måte blir kristne ikke til noen god hjelp for andre dersom de dømmer på en hyklersk og selvgod måte.

Døm…

Men likevel – bortsett fra advarselen mot en slik hyklersk måte å dømme – viser Skriften oss at vi virkelig skal dømme. Kanskje er det en misforståelse av ordet dømme som gjør at folk vi tilretteviser straks går i forsvarsposisjon og protesterer. Slik ordet er brukt i Bibelen, innebærer dømme å ta noens ord og/eller handlinger, måle dem opp mot Guds ord, og komme fram til en konklusjon, en dom: Er det her begått en synd eller ikke?

Denne typen «dømming etter bevis» er det Gud forteller oss at vi skal gjøre. Tenk på disse ordene av Jesus: «Dersom din bror gjør en synd mot deg, så gå til ham og still ham til ansvar på tomannshånd»(Matt 18,15). Hvordan kan vi vite om noen faktisk har syndet mot oss?

Les mer

 


Les: Bibel og bekjennelse 2-2020

 

Andre prekener som kan anbefales i denne krisetiden

 

Ingenting skal skille oss


Herligheten vi har og herligheten vi har i vente


Jesus, vår trofaste venn


Jeg går blant engler


Vær ikke bekymret!


Fra frykt til fred

 

Bønn i krisetiden

Kjære Jesus, du som hørte på alle som var i nød og helbredet alle, kom til dem som lider under sykdom og nød. Trøst alle dem som kjenner på uro for det som skal komme. Vær med alle gamle. Vær med alle som er under intensivbehandling og som dør uten å kunne bli trøstet av sine nære og kjære. Trøst dem med vissheten om at du har tatt bort alle våre synder og at vi kan hvile i det som du har gjort for oss. Gi kraft til alle som pleier de syke slik at de orker og holder ut mens de må utføre sine tunge oppgaver. Amen.

(Hentet fra ukebrevet fra
S:t Johannes ev-luth församling i Finland.)

 

 

 

 

Gratis eBøker

Klikk her

Det fins så mange forskjellige kirker.
Hva er det som kjennetegner Den Lutherske Bekjennelseskirke (LBK)?

LBK er en bekjennelseskirke. Det betyr at medlemmene i enighet bekjenner seg til Kristus og alt Bibelen lærer. Fra kirkens prekestoler lyder den samme bibelske forkynnelsen. LBKs medlemmer er ikke bedre enn andre mennesker, vi er alle syndere. Men nettopp derfor er vi helt avhengige av Guds rene og livgivende undervisning. Gjennom forkynnelsen av Jesu forsoningsverk får vi tilgivelse, blir reist opp igjen og fornyet, og eier samme tro, glede og håp for evigheten.

Det er en trygghet at vi ikke bygger på mennesketanker, men på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen (Ef 2,20). Bibelen inneholder ikke menneskelige myter om Gud og hans gjerninger, men forteller om noe som virkelig har funnet sted for øynene på mange vitner. Det Gud har åpenbart, sagt og gjort, har han også latt skrive ned. «Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.» (2 Tim 3,16 -17) Bibelen er Guds inspirerte ord og uten feil.

LBK er en evangelisk kirke. Det betyr at evangeliet står i sentrum. Gud har gitt hele verden gledesbudskapet om Jesus Kristus, som av naturen er sann Gud, men som for vår skyld ble menneske. Han levde uten synd, led og døde i vårt sted, og sto opp igjen fra de døde. Han har forsont oss med Gud. Ved troen tar vi imot denne forsoningen, får tilgivelse for våre synder og har et løfte om evig liv sammen med Gud. Troen er ikke en menneskelig følelse eller tanke som gjør at Gud elsker oss mer enn andre. Troen er den tomme hånden som mottar Guds nåde.

LBK er en luthersk kirke. Vi mener at de lutherske bekjennelsesskriftene, dvs. alle de ti skriftene som ble samlet i Konkordieboken av 1580, gir en rett presentasjon av hva som er bibelsk kristendom. Som lutheranere sammenfatter vi ofte det vi tror på med ordene «nåden alene, troen alene og Skriften alene».

Vårt formål som kirke er at mennesker skal få lære å kjenne den dype kjærlighet Gud har til alle syndere. Det er da viktig at både Guds lov og Guds evangelium forkynnes, uten å blandes sammen. Ved Guds lov lærer vi å kjenne Guds vilje og at vi på mange måter har forbrutt oss mot den. Ved evangeliet lærer vi å kjenne vår eneste redning, tilgivelsen vi får som en ufortjent gave på grunn av Jesus Kristus. Gud skaper troen i oss gjennom sine livgivende og styrkende nådemidler: evangeliet i Ordet, avløsningen, dåpen og nattverden. Til sist skal vi i den evige saligheten, sammen med alle troende, få synge lovsanger til Jesus Kristus, Guds Sønn, vår og hele verdens frelser.

LBK deler tro og kirkefellesskap med Den konfesjonelle evangelisk-lutherske konferanse (KELK), som består av ca. 30 kirker rundt om i verden. Her i Norge har vi foreløpig menigheter i Stavanger og på Karmøy, og det feires også regelmessig gudstjenester i Bergen. Vi bruker tradisjonell liturgi, med kirkeårets tekster, bønner og salmer.

VELKOMMEN!