Vår lutherske arv

Lutheranere bekjenner at de tror på Jesus. De tror på de gamle sannheter som Guds folk alltid har trodd på.

Som lutheranere bruker vi ofte et fortettet uttrykk som sier det som er kjernen i vår tro fra reformasjonen: Ved nåden alene, ved troen alene, ved Skriften alene.

Det betyr rett og slett at vi tror at vi er frelst ved Guds nåde alene. Guds nåde er den ufortjente kjærlighet til syndere som han viste da han sendte Jesus for å frelse oss fra synd og død.

KLIKK HER  og les og lytt til budskapet fra «Vår lutherske arv».

 

 

1 Mos 1-3 som fundament for bibeltolkning og teologi


To oppfatninger om menneskets opprinnelse

Det er ingen tvil om at evolusjonsteorien dominerer den vitenskapelige tenkningen i dag. Få forskere innen naturvitenskapen tror på skapelsesberetningen i Første Mosebok 1-3. De fleste av dem vil faktisk le av den og kalle den utrolig naiv. Nesten alle naturvitenskapelige bøker presenterer teorien om at mennesket har utviklet seg fra lavere livsformer – som et bevist faktum. Denne avvisningen av skapelsen er ikke særlig overraskende, ettersom syndere har vært i opprør mot sin Skaper helt siden Adam og Eva falt i synd. Mennesket vil herske over skaperverket på sine egne premisser, uten å ta imot anvisninger fra Skaperen. For å kunne rettferdiggjøre å opphøye seg selv til guder som lager sine egne lover, undertrykker mennesker til og med den kunnskapen om Gud som er åpenbart i naturen (Rom 1,18-25).

Men det som er mer overraskende, er at så mange kristne kirker i dag fornekter Bibelens beretning om skapelsen. Til og med mange lutheranere har valgt å følge verdens teori om evolusjonen istedenfor å tro på den beretningen om menneskets opprinnelse vi finner i Skriften.

Les mer

 

Guds sønner og kjempene

Av Seth Erlandsson

Spørsmål: Like før fortellingen om syndfloden møter jeg teksten om Guds sønner og kjempene (1 Mos 6,1-4). Hvem er «Guds sønner» og «kjempene»? Fjellstedts forklaring sier at Guds sønner er Seths barn, og som jeg forstår det, stammer kjempene fra samkvemmet mellom Seths etterkommere og Kains døtre. For meg synes Fjellstedts forklaring å være berettiget. Men fins det noen annen eller ytterligere tanke om hvem disse Guds sønner og kjempene var?

Les svaret

Andre prekener som kan anbefales i denne krisetiden

Klikk her

 

Gratis eBøker

KLIKK HER

«Tusenårsriket»

av professor Keith Wessel, Martin Luther College, New Ulm, MN

LES HER

 

BIBEL OG BEKJENNELSE

•  De siste tider er her
•  Verdenshistoriens siste dag
•  Sakarja om Messias og tempelet
•  Antikrist

KLIKK HER