Sunset in the Country, taken in Upper Austria

Gjenfunnet sønn

En ung mann hadde sittet i fengsel en tid. Før han skulle løslates, skrev han et brev til sin far. Han visste at han hadde ført skam over familien. Men om det var slik at han likevel fikk lov å komme hjem igjen, kunne faren gi ham et tegn? Kunne han henge et hvitt håndkle på en av greinene på det store gamle treet utenfor huset på gården hjemme, så ville sønnen se det når han kom forbi med toget, dersom han var velkommen hjem.

En uke senere satt han på toget, og etter en lang reise nærmet de seg familiens gård. Nå var han så nervøs at han ikke våget å se ut togvinduet. Han sa til passasjeren ved siden av: ”Unnskyld, kan du være så snill å kikke ut vinduet og legge merke til det store treet vi straks kjører forbi, om det henger et hvitt håndkle der?” Jo, det kunne han godt.

”Hei, se!” ropte den andre plutselig, ”du må åpne øynene!” Og se – hele det store treet var hvitt! Hundrevis av håndklær, laken og lommetørklær var bundet rundt stammen og alle greinene, fra nederst til øverst! Sønnen ble så glad, for han forsto at han var varmt velkommen. Da han noen minutt senere gikk av toget på stasjonen, sto far, mor, søsken og andre slektninger der og tok imot ham. Tårene rant mens alle omfavnet ham og ønsket velkommen hjem.

Vi mennesker er som bortkomne, fortapte sønner og døtre; vi har gått bort fra vår himmelske Far og syndet mot ham med gjerninger, tanker og ord. Men Gud lengter etter å få oss hjem igjen, og i Kristus Jesus tilgir han oss all vår synd. Det blir stor glede i himmelen for hver eneste synder som vender om og tror evangeliet om Guds nåde for Jesu skyld.

Gjenfunnet sønn - tegning

(Jf. Jesu tre lignelser i Lukasevangeliets kapittel 15.)

 

   

 

Verdien av Kristi seier for oss

Det er en herlig trøst å vite at vi visselig skal få arve himmelens herlighet som Jesus har vunnet for oss. Når vi klynger oss fast til ham som er selveste seiersherren, gir det oss også kraft til å seire, trass i at verden rundt oss er så full av strid. Er Gud for oss – som Golgatas kors viser at Han er – ja, hvem kan da være imot oss?

Les andakten

 

Gudstjenester

5. juli 2015

Aposteldagen

Den store fiskefangsten

GT: Jer 16,14-21
Epistel: 1 Pet 3,8-14
Evangelium: Luk 5,1-11


Stavanger:
11.00 Gudstjeneste
Egil Edvardsen


Avaldsnes:
11.30 Gudstjeneste
Tor Jakob Welde


 

 

Velkommen til

KIRKEMØTE 2015

Utsyn 02

Utsyn Ungdomssenter, Finnøy, 17-19. juli 

Program