Når Gud anklages for det onde i verden

Troende har til alle tider strevd med spørsmålet om all lidelsen i verden. Vi hører daglig om krig og terror, jordskjelv og andre katastrofer. Hvordan kan Gud tillate at slike forferdelige og tragiske ting rammer mennesker? For han tillater det jo, selv om han er allmektig. Men å anklage Gud for det onde er egentlig vantro. En kristen bør aldri anklage Gud. Det er viktig å skille mellom to ulike måter å utspørre Gud: den syndige måten, når man stiller spørsmål til Gud ut fra arroganse og vantro – og på den annen side, den måten troende som Job og David midt i store prøvelser ropte ut sine spørsmål til Gud: «Hvorfor, Herre? Hvor lenge? Vil du glemme meg for alltid?» De urolige spørsmålene deres oppsto fra troen, ikke fra vantro. De kjente Herren som den som jo er god, rettferdig, barmhjertig og kjærlighetsfull, og derfor spurte de: «Hvorfor, Herre?»

Les mer

 


Guds vrede og Guds nåde

For den menneskelige fornuft er læren om Guds vrede og Guds nåde et stort problem. En Gud som både er uendelig rettferdig og uendelig nådig, kan ikke rommes innenfor den menneskelige fornufts grenser. Vi innser denne vanskelighet, og taler som Luther og de lutherske bekjennelsesskrifter om å skille rett mellom lov og evangelium. Vi mener at Dr. Walther hadde rett da han sa at for det menneske som ikke forstår å skille rett her, må Bibelen synes å inneholde flere motsigelser enn Koranen. Men vår kirke og forkynnelse viser hen til Kristi kors og til læren om den stedfortredende soning som en løsning på denne tilsynelatende motsigelse.

Les mer

 


Den lutherske kirkens fødselsdag

17. mai 1814 er en dato skrevet med gullskrift i norsk historie. Eidsvollsmennene skrev da under på den nyskrevne grunnloven, og den nye nasjonen Norge ble «født» (selv om det gikk en del år før vi ble helt uavhengige). Hva med den lutherske kirken? Har vi noen slik «fødselsdag»?

Les mer

 


 

 

Glade 40-årsjubilanter med gjester. Foto: Jeffrey Hendrix

Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes – 40 år

1978. Etter veiledning og undervisning av dr. Siegbert Becker, USA og dr. Seth Erlandsson, Sverige, ble en gruppe som tidligere hadde tilhørt Norsk Luthersk Lekmannsmisjon overbevist av Guds ord om at utmelding av Den norske kirke var det rette å gjøre. For ved å fortsette å stå som medlemmer ville man bli medskyldige i ubibelsk lære og praksis som hadde fått stadig større plass innenfor folkekirken. Den 6. juni ble så Den Lutherske Forsamling i Avaldsnes konstituert. Fra starten av hadde den 41 medlemmer, av disse var 24 nattverdberettigede. Ole Brandal ble kalt til forsamlingens første pastor, og de begynte å holde ukentlige gudstjenester og bibelstudier hjemme i Brandals hus. Senere holdt man til i ulike lokaler, fram til 1999, da forsamlingen kjøpte den nåværende kirkebygningen i Visnesveien 75 på Avaldsnes.

2018. Søndag 3. juni ble 40-årsjubileet feiret, med spesielt besøk fra vår amerikanske søsterkirke Evangelical Lutheran Synod (ELS), en turgruppe på rundreise i «gamlelandet». Pastor Tor Jakob Welde ledet gudstjenesten og holdt en preken om «Den rike mann og Lasarus». Gjestene fra ELS bidro med vakker firstemt korsang, «Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte» på både norsk og engelsk. Pastor Egil Edvardsen holdt et foredrag, «Får jeg lov å være sikker på min frelse?» og det ble spist marsipankake og andre godsaker. En dag fylt av glede og takknemlighet over Herrens store nåde og godhet mot oss gjennom alle disse årene.

 

Hør jubileumsforedraget ved pastor Egil Edvardsen:

 

 

LBK på FACEBOOK
Den Lutherske Bekjennelseskirke har nå egen side på Facebook. Vi inviterer alle til å «like» og «følge» oss der.

 

Klikk her

 


 

Les: Bibel og bekjennelse 2-2018

 

 


Vår lutherske arv

Sjekk ut

 


Gratis eBøker