Kristi himmelfart – av stor betydning for deg

Kristi Himmelfart – hva slags betydning har den for oss? Angår den egentlig oss så veldig mye? Når vi feirer Kristi fødsel heter det «Jeg synger julekvad, jeg er så glad, så glad… Han er frelser min! Vi forstår at det er for oss dette barnet er født. Og når vi feirer påske, synger vi om at Han er vår korsfestede og oppstandne frelser. Den seieren han har vunnet, er min seier over synden og døden, dette angår deg og meg. Men dette med hans himmelfart – at Jesus, som vi sier i trosbekjennelsen, «fór opp til himmelen, sitter hos Guds, den allmektige Faders høyre hånd» – har dette egentlig så stor betydning for meg og deg, i dag? Ja, svaret er at Kristi Himmelfart er av svært stor betydning, den er viktig for oss.

 
Les prekenen

 


 

Jesus ber for enhet

«Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg»
(Joh 17,21).

Det er egentlig en stor skam at det fins så mange kirker i verden. Det fins mangfoldige forskjellige kirkesamfunn bare i vårt eget land. Noen ganger virker det som om de kjemper mer mot hverandre enn mot vantroen i verden. Er dette etter Guds vilje?

Nei. Jesus vil ha enhet. Han ber for enhet. Hva er grunnlaget for den enheten han ønsker? Det er Guds Ord. Før Jesus for opp til himmelen, sa han til disiplene: «Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere» (Matt 28,19-20). Jesus understreker at for å gjøre mennesker til hans disipler, skal vi lære dem å holde hvert ord han har gitt oss.

Dessverre er det mange som gjør opprør mot Kristi ord. De lærer annerledes enn det han har befalt oss. Noen vil ikke døpe barn fordi de hevder at Gud ikke forventer at små barn kan tro noe de ikke kan forstå. Men Jesus sier at vi skal døpe alle folkeslag og at Guds rike hører barna til. Andre sier at Jesus ikke er tilstede i nattverden med sitt hellige legeme og blod fordi dette er ufornuftig. Men Jesus sier om brødet og vinen når han innstifter nattverden: «Dette er mitt legeme… Dette er mitt blod.»

Herren vil at vi skal være forenet i Ordet. Den perfekte modellen for denne enheten er den enheten som eksisterer mellom ham selv og hans himmelske Far. Faderen og Sønnen er ett i vesen, gjerning og oppdrag.

Herren vil at vi alltid skal strebe etter en slik fullkommen enhet. Det er sant at selv den minste trosgnist forener oss med Gud og forener oss med hans kirke på jorden. Alle som tror på Jesus som sin Frelser, er allerede ett. Dette er en usynlig enhet som bare Gud kan se. Men ved den Hellige Ånds kraft ønsker vi at denne usynlige enheten også skal ta seg et synlig uttrykk idet vi forenes under Guds ord. I en slik synlig og ytre enhet er vi villig til å bringe alle våre tanker, ord og gjerninger i samsvar med Guds ord. Vi ønsker å styrke denne enheten ved at vi lar Guds ord bli forkynt klart og rent. Og i det vi vokser i troen på Guds nåde i Kristus, vil også enheten mellom oss bli sterkere. En slik enhet er det Jesus ber om. Det er en enhet som er tuftet på Guds ord alene.

En slik enhet er en ekte og sann enhet fordi den bygger på Guds Ord som er sannhet. En slik enhet er en oppfyllelse av Jesu bønn.

Jesus Kristus, du som er kirkens Herre, hjelp alle dine troende på jorden til å være fullt ut forenet i tro, kjærlighet og tjeneste for deg. Amen.

Vil du lese flere andakter? Da kan du gå til vårt andaktarkiv.

 


 

 

Hva er en luthersk bekjennelseskirke?

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Hør foredraget

 

Når ble Luther lutheraner?

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Hør foredraget

 

 


 

De lutherske bekjennelsesskriftene

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Hør foredraget

 

 


 

 

Rettferdiggjørelsen

– en trøsterik sannhet for alle

Læren om rettferdiggjørelsen er «den læren kirken står eller faller med» (M. Luther). Av helt sentral betydning for den lutherske reformasjonen for 500 år siden – og for kristen tro i dag.

Foredrag av pastor Tor Jakob Welde:

 


 

 

Gratis eBøker

 

 

 

 

 

 

 

Kirkemøte 2017

Program klikk her

 


 

Les de fire første kapitlene her

 


 

 

Ny nettside!

Som en del av feiringen av reformasjonsjubileet, har LBK åpnet en egen nettside – Luther2017.media – med bilder og informasjon om Martin Luther og reformasjonen.

SJEKK DEN UT!