Budskapet til Maria

Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne:

«Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.

Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,
og du skal gi ham navnet Jesus.

Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,
og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.

Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;
det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte:

«Den hellige ånd skal komme over deg,
og Den høyestes kraft skal overskygge deg.
Derfor skal barnet som blir født,
være hellig og kalles Guds Sønn.

Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. For ingen ting er umulig for Gud.» Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

Luk 1,26-38

 


Hvem er jeg?

Trenger du en reparasjon eller oppfriskning?
Eller kanskje rett og slett en skjønnhetsoperasjon? For det skulle jo ha vært fint å kjenne seg helt perfekt! Perfekt personlighet, perfekt utseende, perfekt sjel!

Du har fått noe som gjør deg fullkomment perfekt.

Les og oppdag dine åndelige røtter.

 


La oss vandre med Jesus!

La oss gå opp til Jerusalem med Jesus under hans siste vandring. For ham var det en vandring til korset. For oss er det en åndelig vandring, en pilegrimsferd for på ny å tenke over hva Jesus har gjort for oss.

Les mer

 


 

Innhold nr 1-2019

• Fra redaksjonen
• Jesu død – vårt liv
• Fra Luthers lille katekisme
• Luthersk misjon i Vietnam
• En mirakelbaby
• Hvor i Skriften står det eksakt hvor gammel jorden er?
• Kiasmer i Bibelen
• Om Forkynnerens bok
• Hvordan blir ventetiden?
• Sønnens lydighet – som vår stedfortreder

 

Les: Bibel og Bekjennelse 1-2019

 

 

«Møte med Bibelen»
Biblicum-dag i Stavanger
6. april 2019

PROGRAM


LBK på FACEBOOK

Klikk her


Vår lutherske arv

Sjekk ut


Gratis eBøker