Som sauer uten hyrde

Da nå Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han syntes inderlig synd på dem, for de var som sauer uten hyrde. Og han gav seg til å lære dem lenge og grundig (Mark 6,34).

Det var store folkemengder som fulgte etter Jesus over alt. Evangelisten forteller oss at da de så at Jesus satte ut i båten over til den andre siden av sjøen, sprang de rundt slik at de nådde fram før ham.

For en utenforstående er det ikke sikkert at denne flokken av mennesker skilte seg noe særlig ut fra andre. Men Jesus så noe mer. Han så forbi menneskenes ytre og inn i hjertene. Han så hvordan de hadde det åndelig talt. I Jesu øyne var disse menneskene i stor nød. De var som sauer uten hyrde. De var som sauer som hadde gått seg vill og som virret fram og tilbake fordi de ikke hadde noen til å lede dem. Derfor syntes han synd på dem, og han som er den gode hyrde, begynte straks å gi dem den ledelse de behøvde ved at han gav seg til å lære dem både lenge og grundig.

Også vår tids mennesker er som sauer uten hyrde. De har ingen til å lede seg. De vandrer omkring i en åndelig ørken uten mål og mening for livet.

Jesus vil lede også dem. Han synes synd på dagens mennesker som lever i et åndelig tomrom. Han vil så gjerne gi også dem mål og mening med livet. Men det betinger at det fins trofaste underhyrder som kan lede mennesker til ham. I dag leder Jesus mennesker gjennom sitt Ord. Alle underhyrder skal derfor lede mennesker til Ordet. De skal lære mennesker «lenge og grundig» i Guds ord. Gjennom Ordet gir den gode hyrden, Jesus Kristus, menneskene rettledning og hjelp for livet.

Du og jeg som selv er ledet av ham, skal ha den samme medlidenhet med alle dem som er som sauer uten hyrde. Men vi vil ikke bare synes synd på dem. Vi vil gjøre det som behøves for at de skal få hjelp og mening med sine liv. Vi vil lede dem til den gode hyrden, Jesus Kristus, som er alle menneskers frelser.

Herre, fyll oss med medlidenhet til alle dem som lever uten Jesus, og hjelp oss å lede dem til hans Ord. Amen.

 


 

Kirkeåret

Kirkeåret følger bibelhistorien. Ved hjelp av tekster, salmer og åndelige sanger repeterer vi hvert år det glade budskapet om vår Frelser og Guds veldige gjerninger til vår frelse.

De forskjellige delene av kirkeåret konsentrerer seg om ulike hendelser i Jesu liv. Vi leser forskjellige ord av Frelseren der han styrker sin lille hjord i denne verden og bevarer dem inntil enden. Budskapet i de ulike kirkeårstidene trer tydeligst fram i søndagens evangelietekster, men også episteltekstene og lektietekstene er ofte med på å understreke de forskjellige årstidenes budskap.

Les mer

 


 

Sann glede både her i livet og i himmelen

«For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.» (Salme 1,6)

Gled deg, kjære medkristen! Gud kjenner deg! Han kjenner den rettferdiges vei. Gud har klargjort veien for oss. Han kalte oss ved sitt evangelium, deretter gav Den Hellige Ånd oss troen og Åndens gaver. «For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem» (Ef 2,10). Hvor klart peker vel ikke Jesus på dette beviset på Guds gjerning i de rettferdiges liv. Han viser at de vandret troens vei og utførte de gode gjerningene som var lagt ferdige for dem.

Gled deg, selv om det av og til kan føles som om Gud ikke vet hvordan du egentlig har det. Vi er virkelig privilegerte som kan be og legge alle ting fram for ham. Fortell ham hva det er som plager deg og hva det er du trenger! Det var nettopp det Marta og Maria gjorde da broren deres ble syk. De fortalte alt til Jesus: «Han du elsker er syk.» De følte at dersom de bare fikk lagt problemet sitt fram for Jesus, så ville han handle til beste for dem. Derfor overlot de alt til Herren. Gled deg derfor, selv om det kan virke som den rettferdiges vei er både steinete og ufremkommelig. Gud selv kjenner den veien som han leder oss på. Han har til og med talt hvert eneste hårstrå på hodet ditt, og du mister ikke ett av dem uten at han vet om det. Så godt kjenner han oss, og så mye bryr han seg om oss!

Gled deg! Gud forvisser deg om at «alt tjener til det gode for dem som elsker Gud.» Han leder deg og innbyr deg til å sitte ved sin høyre hånd og arve det riket som er gjort ferdig for deg helt fra verdens grunnvoll ble lagt. Han skal gjøre deg til konge! Han skal hilse deg og si: «Her er palasset ditt; nå er alt gjort ferdig for deg.»

Er du blitt eldre og føler deg til tider alene og forlatt? Gled deg, likevel, for du er egentlig aldri helt alene! Han er med deg, og han kjenner deg så godt at han kaller deg ved navn. Når tiden er inne, ber han deg om å komme hjem til seg.

Er du tenåring og blir latterliggjort fordi du er kristen? Gled deg du også, for du står heller ikke alene; Jesus vet hvilket standpunkt du har og hva du bekjenner deg til. Han er med deg og vil føre deg fram så du skal seire til slutt.

Du som er langt hjemmefra, på skole eller i det militære. Føler du at verden går deg imot? Er fristelsene store? Gud har ikke glemt deg! Han vet nøyaktig hvordan du føler det. Hold deg til ham og tro på Ham, så kommer du til å forbli lykkelig for all evighet! Han skal være din garanti når du står framfor Faderen.

Til alle kristne, hvor de nå enn måtte befinne seg, sier Gud: «Jeg kjenner dere. Dere er mine egne. Selv om synden og Satan prøver å knekke dere, kan dere være glade! For jeg har velsignet dere og deres hjem.»

Tro, selv når vennene svikter,

tro når kun én står med:

Jesus, din venn, vil deg følge

daglig med all sin fred!

 

LBK på FACEBOOK
Den Lutherske Bekjennelseskirke har nå egen side på Facebook. Vi inviterer alle til å «like» og «følge» oss der.

 

Klikk her

 


Vår lutherske arv

Sjekk ut

 


Gratis eBøker


 

Les: Bibel og bekjennelse 1-2018