La oss vandre med Jesus!

La oss gå opp til Jerusalem med Jesus under hans siste vandring. For ham var det en vandring til korset. For oss er det en åndelig vandring, en pilegrimsferd for på ny å tenke over hva Jesus har gjort for oss.

 

Les mer

 

 


Et nytt syn på døden

«Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og stod opp for dem» (2 Kor 5,15).

Hva er døden? De fleste definisjoner på døden betrakter den som en slutt, en slutt på livet og en slutt på biologiske funksjoner. Når døden inntreffer, er livet slutt.

Kristus vår Frelser døde og forandret vårt syn på døden. Han forandret ikke dødens biologiske eller fysiske natur. Men det åndelige aspektet ved døden ble radikalt forandret. Dødens opprinnelige årsak ble fjernet da Kristus døde. Og fordi han døde for alle, er døden blitt beseiret for alle.

Døden kom inn i verden med synden, og siden synden går i arv fra generasjon til generasjon, gjør også døden det. Kristus kom og brøt denne dødelige sirkelen. Da han døde, tok han alles plass og erfarte en gang for alle den død som er syndens straff. Han bar verdens synder og betalte for dem ved å dø, ikke bare fysisk, men ved å lide den hellige Guds vrede mot synden. Derfor er alt blitt forandret etter Kristus døde. Hans død har gitt oss et nytt syn på døden.

Det gamle og naturlige synet på døden er at det er en fryktelig og grusom opplevelse. Før Jesus beseiret døden for oss, hang døden over oss som en truende virkelighet. Og framfor alt påminnet den oss om det å måtte stå ansikt til ansikt med den Gud som vi har krenket på så mange måter.

Nå har vi et nytt syn på døden. Den er fremdeles fryktelig for oss selv om den er blitt beseiret, men nå vet vi at når vi dør, er ikke døden en straff. På grunn av Kristi død er ikke vår død en straff. Dette aspektet ved døden har Kristi død tatt bort. I stedet blir nå døden en vei inn til det nye livet. Takket være Kristi død og oppstandelse er vår død ikke noe annet enn en søvn som vi en gang skal våkne opp av. Vi skal stå opp fra døden med herliggjorte legemer for å leve i de evige boliger som Jesus har gått for å gjøre ferdig for oss.

Kristus døde og oppstod igjen den tredje dagen. Vi skal også dø og oppstå igjen på den ytterste dagen når han kommer tilbake for å vekke opp alle som ligger i gravene. Men Kristi død og oppstandelse har også en betydning for oss mens vi ennå lever. Da vi ble døpt, ble vi begravet med ham og stod opp sammen med ham til et nytt åndelig liv. Nå lever vi ikke lenger bare for oss selv. Ja, hvorfor skulle jeg egentlig leve for meg selv? Hva har jeg gjort eller hva kan jeg gjøre for å fortjene å være senter for mitt liv? Men Jesus har gjort alt for meg. Han har beseiret synden, døden og helvete for meg. Derfor vil jeg leve for ham!

Jesus, takk for at du har beseiret døden for meg. Jeg vil leve for deg. Amen.

 


Såmannen

«Såmannen», av Vincent van Gogh, 1888.

Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse:
 «En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp.  Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre ganger det som ble sådd.» Da han hadde sagt dette, ropte han ut: «Den som har ører å høre med, hør!»
Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. Han svarte: «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men de andre får det i lignelser, for at de skal
se, men ikke se,
og høre, men ikke forstå.
Dette er meningen med lignelsen: Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot; de tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra. Det som falt blant tornebusker, er de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt (Luk 8,4-15).

 

 

NYTT

LBK på FACEBOOK
Den Lutherske Bekjennelseskirke har nå egen side på Facebook.
Vi inviterer alle til å «like» og «følge» oss der.

 

Klikk her

 


 

Reformasjonshelg

Hør foredrag klikk her

 


Vår lutherske arv

Hør opptak fra kirkemøte på Stemnestaden – klikk her 

 

 


 

 

Hva er en luthersk bekjennelseskirke?

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Hør foredraget

 

Når ble Luther lutheraner?

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Hør foredraget

 

De lutherske bekjennelsesskriftene

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Hør foredraget

 

 

Rettferdiggjørelsen

– en trøsterik sannhet for alle

Læren om rettferdiggjørelsen er «den læren kirken står eller faller med» (M. Luther). Av helt sentral betydning for den lutherske reformasjonen for 500 år siden – og for kristen tro i dag.

Foredrag ved pastor Tor Jakob Welde:

 

 

Gratis eBøker