Høymesse kirkemøte2015

Kirkemøte – Utsyn Ungdomssenter

Finnøy, 17-19. juli 2015

 

Hør andakter og foredrag

 


Gudstjenester

2. august 2015

9. søndag etter Treenighetsdag

Den utro forvalteren

GT: 1 Krøn 29,10-13
Epistel: 1 Kor 10,6-13
Evangelium: Luk 16,1-9


Stavanger:
11.00 Høymesse
Egil Edvardsen


Avaldsnes:
11.30 Gudstjeneste
Tor Jakob Welde


Verdien av Kristi seier for oss

Det er en herlig trøst å vite at vi visselig skal få arve himmelens herlighet som Jesus har vunnet for oss. Når vi klynger oss fast til ham som er selveste seiersherren, gir det oss også kraft til å seire, trass i at verden rundt oss er så full av strid. Er Gud for oss – som Golgatas kors viser at Han er – ja, hvem kan da være imot oss?

Les andakten