Gjenfunnet sønn

En ung mann hadde sittet i fengsel en tid. Før han skulle løslates, skrev han et brev til sin far. Han visste at han hadde ført skam over familien. Men om det var slik at han likevel fikk lov å komme hjem igjen, kunne faren gi ham et tegn? Kunne han henge et hvitt håndkle på en av greinene på det store gamle treet utenfor huset på gården hjemme, så ville sønnen se det når han kom forbi med toget, dersom han var velkommen hjem.

En uke senere satt han på toget, og etter en lang reise nærmet de seg familiens gård. Nå var han så nervøs at han ikke våget å se ut togvinduet. Han sa til passasjeren ved siden av: ”Unnskyld, kan du være så snill å kikke ut vinduet og legge merke til det store treet vi straks kjører forbi, om det henger et hvitt håndkle der?” Jo, det kunne han godt.

”Hei, se!” ropte den andre plutselig, ”du må åpne øynene!” Og se – hele det store treet var hvitt! Hundrevis av håndklær, laken og lommetørklær var bundet rundt stammen og alle greinene, fra nederst til øverst! Sønnen ble så glad, for han forsto at han var så varmt velkommen. Da han noen minutt senere gikk av toget på stasjonen, sto far, mor, søsken og andre slektninger der og tok imot ham. Tårene rant mens alle omfavnet ham og ønsket velkommen hjem.

Vi mennesker er som bortkomne, fortapte sønner og døtre; vi har gått bort fra vår himmelske Far og syndet mot ham med gjerninger, tanker og ord. Men Gud lengter etter å få oss hjem igjen, og i Kristus Jesus tilgir han oss all vår synd. Det blir stor glede i himmelen for hver eneste synder som vender om og tror evangeliet om Guds nåde for Jesu skyld.

(Jf. Jesu tre lignelser i Lukasevangeliets kapittel 15.)

 


 

Bibelens lære om kirkefellesskap

Dette er første kapitlet av boken At de alle må være ett – Bibelens lære om kirkens enhet av Seth Erlandsson, som utkom på norsk første gang i 1977. Boken er  fortsatt svært aktuell og publiseres nå i år som gratis e-bok i en språklig oppdatert utgave.

 

1. Fra synder til helgen

Kirken i egentlig betydning er de som har en sann tro på Jesus Kristus. Hvordan har denne kirken blitt til? Hvordan blir en fortapt synder et medlem av denne kirken? Et medlem som for Kristi skyld kalles “hellig” eller “helgen” samtidig som han er en synder?

Kirken er Kristi kirke. Paulus skriver til efeserne at “Kristus elsket kirken (forsamlingen) og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann, i kraft av Ordet. Slik ville han selv føre kirken fram for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være” (Ef 5,25-27).

På grunn av Kristi hellige liv, lidelse og død har Gud erklært hele verden rettferdig og er nå forsonet med hver eneste synder, som Paulus vitner om: “For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss” (2 Kor 5,19).

Dette er gode nyheter eller evangelium for en fortapt synder, og dette evangeliet går nå ut til syndige mennesker med nådig innbydelse: “Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører det, skal si: «Kom!» Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann som gave” (Åp 22,17).

Det er gjennom evangeliet i ord og sakrament Kristus oppsøker og kaller synderen, ved å fortelle ham at hans synder er tilgitt. Alle som angrer og tror evangeliet, er rettferdiggjort og har denne tilgivelsen som sin personlige eiendom. “For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro, uten lovgjerninger(Rom 3,28). Som Guds barn har den kristne fred med Gud (Rom 5,1).

Denne troen, ved hvilken man tar imot syndenes tilgivelse og barnekåret hos Gud, er Guds verk og Guds gave, skapt og gitt oss gjennom Guds rene evangelium. “Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres … For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv” (Ef 2,1.8-9).

Gud, Den Hellige Ånd, skaper og bevarer troen i den kristne gjennom evangeliet i Ordet, dåpen og nattverden. Siden det er ved disse midlene – og bare ved dem – Gud gir sin nåde til menneskene og gjør dem til slike som nyter godt av denne nåden ved troen, kaller vi Ordet og sakramentene for nådemidler.

 

Les mer

Gudstjenester

Døperen Johannes’ dag

26. juni 2016

Døperen Johannes’ fødsel

GT: Mal 4,1-6
Lektie: Apg 19,1-7
Evangelium: Luk 1,57-80
Prekentekst: Luk 1,5-25

Stavanger:
Gudstjeneste 11.00
Egil Edvardsen

Avaldsnes:
Ingen gudstjeneste