Vær ikke redd!

«Derfor frykter vi ikke om jorden skaker, om fjellene vakler i havets dyp, om bølgene bryter og bruser, og fjellene skjelver i opprørt hav». (Salme 46,3-4)

Det er fælt å føle seg helt hjelpeløs, og frykten for å miste livet er en grusom følelse. Denne salmen minner oss om dette på en slående måte. Jorden gir etter under føttene våre, fjellmassene skjelver og faller sammen rundt oss og styrtes ned i det dypeste havet, mens bølgene bryter og bruser. Her på jorden minner naturkatastrofer som jordskjelv, orkaner og flommer oss om at vi ikke alltid kan regne med å bo trygt på denne jord. På et øyeblikk kan vi ha mistet absolutt alt vi eier og stå totalt hjelpeløse.

Vi kan alle rammes av ulykker, selv om vi lever i en ellers så fredelig verden. Vi kan bli alvorlig syke eller miste familiemedlemmer. Vi kan miste jobben eller til og med hjemmet vårt. I oss selv er vi sårbare, svake og hjelpeløse i møte med det onde. Farer og problemer står rundt oss på alle kanter. Hva kan så Bibelen gi oss av håp?

Her i denne verden kommer vi stadig til å møte nye vansker, men i Jesus har vi en vei gjennom det onde i verden, gjennom vanskeligheter og prøvelser. Gud er vår tilflukt og styrke. Selv om vi vandrer i dødsskyggens dal, frykter vi ikke for noe ondt, for vår gode hyrde er med oss og leder vår vei. Guds Ord gir oss fred i hjertet, og vi får overgi oss selv og alt vi har, i hans allmektige omsorg. Og han gjør alle ting nye gjennom sin nåde.

Dersom vi vandrer med Jesus hver eneste dag, vil vi klare oss bedre når de harde tidene kommer. For Guds Ord gir oss nytt mot og trøster oss. Da blir det også mer naturlig at vi først og fremst søker hjelpen hos Herren i bønnen. Vi lærer oss også å dele problemene våre med kristne venner, og støtte og oppmuntre andre. Da kan vi både i fellesskap med andre kristne og hver enkelt av oss på egen hånd legge alle våre behov fram for vår Fars nådetrone.

Hvor ofte har ikke Gud sagt til oss i sitt Ord: «Frykt ikke! Vær ikke redd!» Gud er vår tilflukt. Den Hellige Ånd som først ledet oss til tro på Jesus, holder oss også fast i denne troen gjennom Guds Ord og sakramenter. Vår himmelske fredsforsikring med Gud setter oss fri fra den skam og frustrasjon som synden fører med seg og gjør oss i stand til å stole på Gud uten å frykte, selv når vi står midt oppi problemene. «For vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud». Vi skal feste øynene på Jesus, han som har gjort oss til borgere av det evige hjemmet, som aldri noensinne skal bli ødelagt.

Ja, selv når enden og dommen kommer her på jorden, og jorden brenner opp, trenger vi ikke frykte. Vi skal oppstå og i glede føres ut fra ødeleggelsen og hjem til vår trofaste Frelser i evighet.

Takk, kjære Herre, for at du berger meg ut fra alt det onde. Amen.

 

 


 

Nittifem teser for det 21. århundre

INNLEDNING
Den 31. oktober 1517 delte Martin Luther sine 95 teser med verden. Det ble fortalt at han spikret tesene sine opp på døren til slottskirken i Wittenberg i Tyskland, for å invitere folk til en debatt.

Luthers 95 teser presenterte ikke den modne og ferdige læren til det som senere skulle bli den lutherske kirken. Tesene fokuserte på ett tema – misbruken av avlat i kirken på den tiden. Luther skrev at «hele livet til de troende skal være et liv i omvendelse» og at «enhver sann kristen, enten han er levende eller død, har del i alle Kristi og kirkens goder, også uten avlatsbrev».

De 95 tesene ble uansett gnisten som satte i gang den lutherske reformasjonen. Derfor feirer lutherske kristne den 31. oktober som Reformasjonsdagen, og i 2017 feirer vi 500-årsjubileet for den lutherske reformasjonen.

Som en del av feiringen av 500-årsjubileet har Den konfesjonelle evangelisk-lutherske konferanse (KELK) utarbeidet nittifem nye teser, satt sammen av en gruppe av femten pastorer fra ulike deler av verden. Disse tesene ble godkjent ved et KELK-møte i Grimma i Tyskland den 29. juni 2017.

Til forskjell fra Luthers teser, presenterer KELKs Nittifem teser for det 21. århundret hele den grunnleggende bibelske læren, slik den bekjennes av den lutherske kirken. De er ordnet etter disposisjonen i Martin Luthers lille katekisme, som til denne dag er et høyt verdsatt undervisningsverktøy i KELKs medlemskirker.

Med disse nye tesene vil medlemmene i KELK gi et felles uttrykk for det de har mottatt som arvinger etter den lutherske reformasjonen. De takker Gud for å få være del av et internasjonalt kirkefellesskap som holder fast ved Bibelens lære, med fokus på frelsen i Jesus Kristus. De er ivrige etter å dele denne arven med verden.

 

Klikk her og les: Nittifem teser for det 21. århundre

 

 


 

 

Les Bibel og bekjennelse 3-2017

 


 

Nettside om Martin Luther og reformasjonen

Som en del av feiringen av reformasjonsjubileet, har LBK åpnet en egen nettside – Luther2017.media – med bilder og informasjon om Martin Luther og reformasjonen.

SJEKK DEN UT!

 

 

Reformasjonshelg

Hør foredrag klikk her

 

 

Vår lutherske arv

Hør opptak fra kirkemøte på Stemnestaden – klikk her 

 

 


 

 

Hva er en luthersk bekjennelseskirke?

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Hør foredraget

 

Når ble Luther lutheraner?

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Hør foredraget

 

De lutherske bekjennelsesskriftene

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Hør foredraget

 

 

Rettferdiggjørelsen

– en trøsterik sannhet for alle

Læren om rettferdiggjørelsen er «den læren kirken står eller faller med» (M. Luther). Av helt sentral betydning for den lutherske reformasjonen for 500 år siden – og for kristen tro i dag.

Foredrag ved pastor Tor Jakob Welde:

 

 

Gratis eBøker