Helse og liv

I bønnen Fadervår ber vi om «vårt daglige brød». I dette ligger en bønn om alt vi trenger for vår eksistens her på jorden.

Selve livet er, akkurat som helsen, en gave fra oven. Men er det på noen måte mulig også å se på sykdom som en gave fra Gud, selv om vi vanligvis ikke ber om det? Hvordan kan vi svare positivt på det? Og hva skal vi si om døden, slutten på vår eksistens her på jorden? Den inngikk jo ikke i Guds opprinnelige plan, men trådte inn på scenen gjennom menneskenes synd. Kan selv døden sees på som en gave fra himmelen, og i så fall hvordan?

Det er slike spørsmål denne artikkelen handler om. Måtte den bli til velsignelse for alle lesere!

Les mer

 


 

Selvfrelse?

Hvorfor er det umulig for et menneske å frelse seg selv? Hvorfor kan ikke et menneske ved egne anstrengelser bli fullkomment syndfritt og godt og slik oppfylle betingelsene for evig lykke og salighet i fellesskap med Gud? Da Jesus sa: ”Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike”, ble disiplene meget forskrekket og sa: ”Hvem kan da bli frelst?” Jesus så på dem og sa: ”For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig” (Matt 19,24-26).

Et menneske kan prestere en noenlunde god utside. Men det er langt fra det samme som å være fullkomment ren og god. Mennesket skal også være rent på innsiden, i hjertet. Da de skriftlærde og fariseerne mente om seg selv at de var rettferdige, sa Jesus: ”Dere hyklere! Dere gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av griskhet og begjær. Du blinde fariseer! Rens først begeret innvendig, så blir også utsiden rent!” (Matt 23,25-26). For at et tre skal kunne bære god frukt, må det være et godt tre, sa Jesus ved et annet tilfelle. ”Et dårlig tre kan ikke gi god frukt” (Matt 7,18).
Hjertets omskjærelse

Gud krevde av gudsfolket i den gamle pakt at de ikke bare skulle ha en ytre lydighet, en ytreomskjærelse, men hjertets omskjærelse. ”Omskjær nå deres hjerter, og vær ikke lenger så stridlynte!” (5 Mos 10,16). ”Omskjær dere for Herren, og ta bort hjertets forhud, dere menn i Juda og dere folk i Jerusalem” (Jer 4,4). ”Jerusalem, rens ditt hjerte for ondskap, så skal du bli berget. Hvor lenge vil du gi rom for onde tanker i ditt sinn?” (Jer 4,14). ”Få dere et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor vil dere dø, dere israelitter?” (Esek 18,31).

Hvem kan da bli frelst? Et hjertesykt menneske kan jo ikke helbrede seg selv!

Les artikkelen

 


 

Kjemp troens gode kamp!

Som troende kristne står vi midt i en kamp. «Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til,» skriver apostelen Paulus til unge Timoteus (1 Tim 6,12). (Svenska Folkbibeln: «Kämpa trons goda kamp.») Ordet for strid/kamp i dette verset har på gresk med idrett å gjøre. De olympiske leker, som nylig pågikk i Brasil, var jo også på apostlenes tid et svært berømt arrangement. På flere andre steder i Paulus’ brever sammenlignes den troendes kamp med en idrettskonkurranse: «Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den! Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi for å vinne en som aldri visner» (1 Kor 9,24-26). Ja, målet for en kristen er noe mye større enn en olympisk gullmedalje eller seierskrans, og æren og berømmelsen som følger med: målet er evig liv. «Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til.» Vi som tror på Jesus må ikke sjangle omkring som i ørske og ikke vite hva vi holder på med; her behøves full konsentrasjon. Vi står jo midt i en stor kamp, mye viktigere enn noen olympisk finale! Iblant bruker Paulus også ord fra det militære liv for å beskrive den kristne kampen, det minner oss om at vi er involvert i en alvorlig og hard strid, en åndelig krig på liv og død. Hvor viktig er det vel ikke å holde seg våken og følge med!

Men vent litt! Hvordan henger dette sammen? Må vi kjempe? Må vi gjøre noe? Er vi ikke frelst av nåde alene? Jo, det er vi, ifølge Guds ord: «For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv» (Ef 2,8-9). Jesus er din stedfortreder, som har levd for deg og oppfylt alle kravene i Guds lov for deg. Jesus har også lidt og dødd på korset for deg; han tok den straffen du og jeg hadde fortjent på grunn av våre synder. Og da Guds reiste sin Sønn opp fra de døde på den tredje dagen, erklærte han hele verden rettferdig, for Kristi skyld. Du og jeg står nå rettferdige for Gud, helt ufortjent, av bare nåde, ved troen. «Det er fullbrakt!» Vi får bare ta imot frelsen ved troen, troen som jo også er en gave. Men: Når vi nå er glade og takknemlige for at Herren Jesus har kjøpt oss fri fra slaveriet under synden, så vil troens menneske naturligvis ikke lenger leve i synd. Vi vil jo ikke tilbake til slaveriet under synden. Nei, den troende har fått en helt ny vilje og vil nå kjempe mot synden og fristelsene, som vi møter nær sagt overalt. Troen møter stadig på fiender og motstand. Derfor er det helt klart at det må bli en kamp. Men altså ikke en kamp for å bli frelst, men en kamp som finner sted fordi vi er frelst, av nåde, ved troen. At kampen foregår er et livstegn som viser at troen ikke er død, men levende.

Les mer

 

 

G U D S T J E N E S T E R

19. søndag etter Treenighetsdag

2. oktober 2016

Den lamme

GT: 2 Mos 2,15-25
Epistel: Rom 9,14-33
Evangelium: Matt 9,1-8
Prekentekst: Joh 9,1-11

Stavanger:
Høymesse 11.00  Bibelstudium 12.15
Egil Edvardsen

Avaldsnes:
Høymesse 11.30
Tor Jakob Welde

 

 

 

Bibelens lære om kirkefellesskap

Dette er første kapitlet av boken At de alle må være ett – Bibelens lære om kirkens enhet av Seth Erlandsson, som utkom på norsk første gang i 1977. Boken er  fortsatt svært aktuell og publiseres nå i år som gratis e-bok i en språklig oppdatert utgave.

 

1. Fra synder til helgen

Kirken i egentlig betydning er de som har en sann tro på Jesus Kristus. Hvordan har denne kirken blitt til? Hvordan blir en fortapt synder et medlem av denne kirken? Et medlem som for Kristi skyld kalles “hellig” eller “helgen” samtidig som han er en synder?

 

Les mer

 


 

Bibel og bekjennelse 2-2016 (forside)

Les Bibel og bekjennelse