Alt han har gjort, er godt!

 

 

Preken på 12. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen 

Mark 7,31-37
Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Jesus tok ham med seg bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og berørte tungen hans. Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa til ham: «Effata!» – det betyr: «Lukk deg opp!» Straks ble ørene hans åpnet, båndet som bandt tungen hans, ble løst, og han snakket rent. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød det, dess mer gjorde de det kjent. Folk var overveldet og forundret og sa: «Alt han har gjort, er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale.»

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gudstjenester

30. august 2015
13. søndag etter Treenighetsdag

Den barmhjertige samaritan

GT: 3 Mos 18,1-5
Epistel: Gal 3,15-22
Evangelium: Luk 10,23-37

Stavanger: 
11.00 Familiegudstjeneste. Kirkekaffe
Egil Edvardsen

Avaldsnes:
11.30 Høymesse. Tor Jakob Welde

 


 

Han gir den trette kraft

Han gir den trette kraft

«Løft blikket mot det høye og se: Hvem har skapt alt dette?
Han som teller stjerners hær, fører dem ut og kaller dem alle ved navn. Hans kraft er så stor og hans styrke så veldig at ikke én skal mangle. Hvorfor tenker du, Jakob, hvorfor sier du, Israel: ‘Min vei er skjult for Herren, min Gud bryr seg ikke om min rett’? Vet du ikke, har du ikke hørt? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten, ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. Gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller. Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette.» (Jes 40,26-31)

Det er naturlig å bli trett. Selv den sterkeste og sunneste blir trett etter 10 timers tungarbeid. Selv en veltrent maratonløper blir utkjørt etter å ha fullført et maratonløp.

Også et Guds barn blir trett. Også en troende blir sliten og utkjørt. Ingen av oss er evighetsmaskiner. Vi trenger stadig nye krefter.

Hva var det som gjorde at Israels barn ble så trette og motløse? De var i fangenskap i Babylon, bortført av sterke og overmektige fiender, langt hjemmefra, langt borte fra det landet Gud hadde gitt dem, langt borte fra Herrens helligdom. De var i stedet omgitt av avgudsdyrkelse på alle kanter. De ble undertrykt og måtte lide. Derfor klager de: «Min vei er skjult for Herren, min Gud bryr seg ikke om min rett.» Har Herren glemt sitt folk? Ser han ikke vår nød og våre lidelser? Vil han ikke se, eller kan han ikke se? Står han ikke lenger fast ved sine løfter? Er han også blitt trett? Er Babels guder sterkere enn Israels Gud?

Les artikkelen

 

Kirkemøte 2015

Kirkemøte2015

Noen av de ca. førti deltakerne ved kirkemøtet på Utsyn Ungdomssenter, Finnøy 17-19. juli.

Den Lutherske Bekjennelseskirkes 4. kirkemøte gikk av stabelen i naturvakre omgivelser på Utsyn, på Finnøy. Ca. førti glade deltagere fra Norge, Danmark, Sverige og Finland fikk ta del av mye oppbyggelig bibelsk undervisning, bl.a. av våre gjestetalere Ingvar Adriansson og Seth Erlandsson. Lov og evangelium var et hovedtema i år, med bibeltimer om «Lov og evangelium hos Jesaja», «Lov og evangelium i Det nye testamente», og «Lov og evangelium hos Luther», m.m.

Lytt til opptak av kirkemøtets bibeltimer, preken og andakter her