Prøvelser – straff eller mulighet?

Da sa Herren til Satan: «La du merke til min tjener Job? Det fins ikke hans make på jorden. Han er en hederlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg borte fra det som er ondt. Fremdeles er han like from. Uten grunn har du egget meg til å føre ham i ulykke.» (Job 2,3)

«Hvem var det som syndet, denne mannen eller foreldrene hans, siden han ble født blind?», spurte disiplene Jesus en dag. De hadde den oppfatningen at når folk var uheldige, og alt gikk galt, eller når noen måtte gjennomgå store og vanskelige lidelser, kom det av at de ble straffet for en stor synd. Jesus korrigerte dem. «Verken han eller foreldrene hans har syndet. Det skjedde for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham.» (Joh 9,3)

Job hadde mistet alt. Og verre skulle det bli. Han skulle komme til å miste helsa også. Der stod han til hodet i problemer, og alt vennene hadde å si, var at dette skjedde på grunn av en stor skjult synd han hadde begått. Dersom han bare ville omvende seg, ville alt bli bra igjen.

Saken var imidlertid den at Job hadde vært en angrende synder hele tiden. Han hadde trodd på Frelseren helt fra begynnelsen av. Dette visste han, og derfor tok han ikke imot vennenes råd. Gud visste det også. Det var derfor han, på tross av motgangen, kalte Job «min tjener» og » en hederlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg borte fra det som er ondt». Selv om Job hadde mistet alt, beholdt han sin integritet. Jobs lidelse var ikke noen straff. Det var en mulighet for denne troens mann til å holde seg til Herren både i motgang og i medgang.

Når problemene kommer, man mister jobben, blir arbeidsufør eller mister et kjært familiemedlem, er det godt å vite at vi fremdeles er Guds barn gjennom troen på Jesus Kristus. Slik Gud trykket Job til brystet, vil han også gjøre med oss.

Som kristne tror vi at «det er ingen fordømmelse for dem som er i Jesus Kristus». (Rom 8,1). Det vil komme prøvelsestider. Det vil komme tukt som hjelper til å oppdra oss. Men straffen vår er allerede båret av Frelseren, Jesus Kristus.

Heroisk tro i motgangstider er som den troen Job hadde. Den stoler på at Gud fremdeles er med oss, fremdeles elsker oss og fremdeles kaller oss sine tjenere.

Herre, gi meg en sterk tro når de mørke motgangsskyene truer, så jeg kan trøstes av løftet om din evige kjærlighet i Kristus Jesus. Amen.

 

 


 

Septembertestamentet

På borgen Wartburg, i perioden desember 1521 – februar 1522, arbeidet Martin Luther iherdig med å oversette Det nye testamente til tysk. I mars 1522 forlot han tilfluktsstedet og vendte tilbake til hjembyen Wittenberg, der manuskriptet først ble revidert og finpusset med hjelp fra Philipp Melanchthon og andre, deretter levert til boktrykkeren Melchior Lotter. I september samme år ble så det såkalte Septembertestamentet utgitt, med illustrasjoner av Lucas Cranach d.e. En svært viktig begivenhet i kirkens og litteraturens historie.

Les mer

 


 

Stiftelsen Biblicum fyller 50 år

Den 8 oktober 1968 grundades Stiftelsen Biblicum i Domprostgården i Växjö av sju personer. Detta kommer att uppmärksammas under två jubileumsfester.

Les mer

 


 

Rettferdiggjørelsen – en trøsterik sannhet for alle

Temaet for denne bibeltimen er kjent og veldig kjært for oss i LBK, et tema som vi liker godt å høre om og trenger å høre om ofte: nemlig rettferdiggjørelsen. Dette er jo «den læren som kirken står eller faller med» (M. Luther). Det er en lære som gir oss stor trøst; vi ser at troen vår hviler på noe som er fast og visst, vi står på en sikker grunn.

Læren om rettferdiggjørelsen er i grunnen enkel. Et lite barn som går på en bra søndagsskole kan fortelle hva dette går ut på; det handler om Jesus og det han gjorde for oss. Ja, og hva gjorde Jesus for oss? «Han tok bort syndene våre,» svarer barnet. Nettopp. Jesus tok bort syndene våre. Så enkelt kan det sies, så rent og klart. Dette er rettferdiggjørelsen, kort fortalt, og her er vi ved selve kjernen i kristendommen. Egentlig enkelt, men vi mennesker har en lei tendens til å klusse det til, og derfor fins dessverre mye uklarhet når det gjelder rettferdiggjørelsen.

Mange vil nekte for at det er sant, at Jesus virkelig tok bort syndene våre. Men dette er en bibelsk sannhet. Bibelen lærer at ikke bare har Jesus tatt bort våre synder; han har tatt bort syndene til hver mann, kvinne og barn som noensinne har levd eller noen gang kommer til å leve. Han har tatt bort verdens synd.

Les mer

 

LBK på FACEBOOK
Den Lutherske Bekjennelseskirke har nå egen side på Facebook. Vi inviterer alle til å «like» og «følge» oss der.

 

Klikk her

 


 

Les: Bibel og bekjennelse 2-2018

 

 


Vår lutherske arv

Sjekk ut

 


Gratis eBøker