Jesus gråter over Jerusalem

Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa: «Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for øynene dine. Det skal komme dager over deg da fiendene dine kaster en voll opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter. De skal slå deg og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg.»

Lukas 19,41-44

 


 

Kan bare voksne bli døpt?

Samtaler om dåpen er noe mange i vår tid helst vil unngå. Det virker som om man har gitt opp når det gjelder å bli enig om hva Bibelen lærer om dåpen. Er Bibelen virkelig ikke klar nok? Jeg skal forsøke å sammenfatte hva Bibelen tydelig lærer om menneskets situasjon uten Kristus og hva det innebærer å tro på Kristus og bli døpt. La meg begynne med det jeg tror er lettest å bli enig om, for deretter å komme til det som kanskje er fremmed for mange:

1. Uten Kristi rettferdighet, som vi tilbys å ta imot gratis som en fri og ufortjent gave, kan vi ikke bestå framfor Guds domstol og komme til himmelen. Bare de som tror på Jesus Kristus er Guds barn og kledd i Kristus. De kommer ikke i sine egne syndflekkede klær (Jes 64,6), men kledd i Kristi rettferdighet. «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus» (Rom 8,1). «Uten tro er det umulig å være til glede for Gud» (Hebr 11,6). «Den som tror på Sønnen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham» (Joh 3,36). «Ingen kommer til Far uten ved meg» (Joh 14,6).

2. Uten troen på Kristus blir vi altså ifølge Joh 3,36 værende under Guds vrede. Hvorfor?

 

Les mer

 

 


 

Hvorfor går vil til nattverd?

Hvorfor trenger vi nattverden? Det var noen som spurte: «Hvorfor trenger jeg gå til nattverd dersom alle mine synder allerede er tilgitt gjennom Kristi død og oppstan­delse?» Den som stilte spørsmålet, ser ut til å betrakte nattverden som noe man går til eller noe man gjør for å gjøre noe med synder som ikke er tilgitt enda eller som bør tilgis igjen. Ingenting kan være lengre fra sannheten. For det første finnes det for en kristen ingen synder som ikke er tilgitt. Da Kris­tus døde, døde han for alle synder som er gjort eller kommer til å gjøres i verden. Dessuten blir ikke denne tilgivelsen vår gjennom gode gjerninger eller gjennom bønner eller gjennom messer, men bare ved tro – akkurat samme tro som blir styrket i nattverden.

Men et spørsmål gjenstår: Hvor­for innstiftet Kristus nattverden om det ikke var for å tilgi synder som ikke er tilgitt enda? For å gi oss trøst. Han vil at vi aldri skulle tvile på at våre synder er tilgitt. Og for at den trøsten skal bli noe mer en mange ord, gir han oss i sakramentet akkurat det som han først og fremst vant vår tilgivelse med – sin kropp og sitt blod. Når vi innser det, kan vi forstå hvilken kraft nattverden gir oss hver gang vi får del i den. Det er som om vi står ved korsets fot og den korsfes­tede Kristus ser på oss, nevner vårt navn og sier: «Jeg dør for å ta bort dine synder.»

Det er derfor vi også kaller sakra­mentet kommunion. Kommunion betyr fellesskap. I nattverdens sa­krament har vi det godet å få del i Kristi død og syndsforlatelsen som han vant gjennom sin død. Nå kan du se hvorfor vi sier at den som deltar i nattverden får fire ting: brød og vin, Kristi kropp og blod.

Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det oss ikke del i Kristi blod? Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi legeme? (1 Kor 10,16).

Fra WELS’ bibelstudiemateriale
Communicating Christ today

 


 

Skapelsens under

Et voksent menneske består av cirka ett hundre tusen milliarder celler. Hver eneste celle er som en velorganisert liten industribedrift. Den informasjonen som finnes i DNA-molekylet hos en enkelt celle tilsvarer teksten i en 20 meter lang bokhylle – helt fylt med bibler. Hvis vi kunne skjøte sammen alle DNA-molekylene i en eneste kubikkcentimeter kroppsvev, ville vi få en tråd som rakk hele veien til månen og tilbake igjen – to ganger. En kan bli svimmel ved tanken.

Den mest beundringsverdige av kroppens celler er den aller første – den befruktede eggcellen som på kort tid utvikler seg til et lite barn. Det er nesten umulig å forstå hvor kompleks denne første cellen er. Fra første stund er den utstyrt med all den informasjon som trengs for å kunne bygge opp en helt ny kropp. Den befruktede eggcellen inneholder instruksjoner for hvordan nye celler skal produseres, men har også evne til å spesialdesigne hver ny celle og gi den en unik arbeidsbeskrivelse for å kunne utføre sin spesielle oppgave på sin bestemte plass i kroppen. Alle nye celler kommer også til å få evnen til å la seg kopiere, og til å utslette seg selv når de har blitt utslitt. Det er en prosess som siden skjer fortløpende gjennom hele livet.

 

Les mer

 

 


 

Gjenfunnet sønn

En ung mann hadde sittet i fengsel en tid. Før han skulle løslates, skrev han et brev til sin far. Han visste at han hadde ført skam over familien. Men om det var slik at han likevel fikk lov å komme hjem igjen, kunne faren gi ham et tegn? Kunne han henge et hvitt håndkle på en av greinene på det store gamle treet utenfor huset på gården hjemme, så ville sønnen se det når han kom forbi med toget, dersom han var velkommen hjem.

En uke senere satt han på toget, og etter en lang reise nærmet de seg familiens gård. Nå var han så nervøs at han ikke våget å se ut togvinduet. Han sa til passasjeren ved siden av: ”Unnskyld, kan du være så snill å kikke ut vinduet og legge merke til det store treet vi straks kjører forbi, om det henger et hvitt håndkle der?” Jo, det kunne han godt.

”Hei, se!” ropte den andre plutselig, ”du må åpne øynene!” Og se – hele det store treet var hvitt! Hundrevis av håndklær, laken og lommetørklær var bundet rundt stammen og alle greinene, fra nederst til øverst! Sønnen ble så glad, for han forsto at han var så varmt velkommen. Da han noen minutt senere gikk av toget på stasjonen, sto far, mor, søsken og andre slektninger der og tok imot ham. Tårene rant mens alle omfavnet ham og ønsket velkommen hjem.

Vi mennesker er som bortkomne, fortapte sønner og døtre; vi har gått bort fra vår himmelske Far og syndet mot ham med gjerninger, tanker og ord. Men Gud lengter etter å få oss hjem igjen, og i Kristus Jesus tilgir han oss all vår synd. Det blir stor glede i himmelen for hver eneste synder som vender om og tror evangeliet om Guds nåde for Jesu skyld.

(Jf. Jesu tre lignelser i Lukasevangeliets kapittel 15.)

 

Vår lutherske arv

Hør opptak fra kirkemøte på Stemnestaden – klikk her 

 

 

 

 

Hva er en luthersk bekjennelseskirke?

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Hør foredraget

 

Når ble Luther lutheraner?

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Hør foredraget

 

De lutherske bekjennelsesskriftene

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Hør foredraget

 

 

Rettferdiggjørelsen

– en trøsterik sannhet for alle

Læren om rettferdiggjørelsen er «den læren kirken står eller faller med» (M. Luther). Av helt sentral betydning for den lutherske reformasjonen for 500 år siden – og for kristen tro i dag.

Foredrag ved pastor Tor Jakob Welde:

 

 

 

Nettside om Martin Luther og reformasjonen

Som en del av feiringen av reformasjonsjubileet, har LBK åpnet en egen nettside – Luther2017.media – med bilder og informasjon om Martin Luther og reformasjonen.

SJEKK DEN UT!

 

 

 

Gratis eBøker