Gjenfunnet sønn

En ung mann hadde sittet i fengsel en tid. Før han skulle løslates, skrev han et brev til sin far. Han visste at han hadde ført skam over familien. Men om det var slik at han likevel fikk lov å komme hjem igjen, kunne faren gi ham et tegn? Kunne han henge et hvitt håndkle på en av greinene på det store gamle treet utenfor huset på gården hjemme, så ville sønnen se det når han kom forbi med toget, dersom han var velkommen hjem.

En uke senere satt han på toget, og etter en lang reise nærmet de seg familiens gård. Nå var han så nervøs at han ikke våget å se ut togvinduet. Han sa til passasjeren ved siden av: ”Unnskyld, kan du være så snill å kikke ut vinduet og legge merke til det store treet vi straks kjører forbi, om det henger et hvitt håndkle der?” Jo, det kunne han godt.

”Hei, se!” ropte den andre plutselig, ”du må åpne øynene!” Og se – hele det store treet var hvitt! Hundrevis av håndklær, laken og lommetørklær var bundet rundt stammen og alle greinene, fra nederst til øverst! Sønnen ble så glad, for han forsto at han var så varmt velkommen. Da han noen minutt senere gikk av toget på stasjonen, sto far, mor, søsken og andre slektninger der og tok imot ham. Tårene rant mens alle omfavnet ham og ønsket velkommen hjem.

Vi mennesker er som bortkomne, fortapte sønner og døtre; vi har gått bort fra vår himmelske Far og syndet mot ham med gjerninger, tanker og ord. Men Gud lengter etter å få oss hjem igjen, og i Kristus Jesus tilgir han oss all vår synd. Det blir stor glede i himmelen for hver eneste synder som vender om og tror evangeliet om Guds nåde for Jesu skyld.

(Jf. Jesu tre lignelser i Lukasevangeliets kapittel 15.)

 

 


 

Hvem er Jesus?

Jesus spurte disiplene: «Hvem sier folk at jeg er?» «Døperen Johannes,» svarte de, «men noen sier Elia, og andre at en av de gamle profetene er stått opp.» «Og dere,» spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Peter: «Du er Guds Messias» (Luk 9,18-20).

«Hvem er Jesus?» To år etter at han begynte å undervise og helbrede, ba han disiplene om å reflektere over dette spørsmålet. Men først ville han at de skulle si hvem folk trodde han var.

Hvem tror du Jesus er? Dette er et meget viktig spørsmål å ta stilling til, for faktum er at hele vår frelse avhenger av vårt forhold til ham.

Jesus var etter hvert blitt godt kjent. Ryktet om ham hadde spredt seg over alt. Både hans mektige ord og kraftige undergjerninger hadde gjort stort inntrykk på folk. De aller fleste mente at det måtte være noe spesielt med ham. Noen hadde alvorlige diskusjoner om han muligens kunne være døperen Johannes, den store forkynneren og døperen som hadde vendt tilbake til livet etter at han var blitt halshugd av Herodes. Eller kanskje han var profeten Elia? Det fantes mange som trodde at profeten Elia skulle komme tilbake før Messias kom. Noen trodde at Jesus kanskje var denne andre Elia. Andre igjen mente at han måtte være en av de andre profetene som hadde vendt tilbake til livet.

Men da disiplene fortalte Jesus om alle disse forskjellige oppfatningene om ham, brydde han seg ikke om å besvare dem. Mennesker som mente han måtte være døperen Johannes, eller Elia aller kanskje en av de andre profetene, hadde nok høye tanker om ham. Men de var meget fjernt fra sannheten.

Felles for alle menneskelige oppfatninger om Jesus er at de bygger på fornuftens logiske slutninger. Folket på Jesu tid så de mektige gjerningene Jesus gjorde, og hørte hans mektige ord. De trakk derfor den slutningen at han måtte være en stor profet. Likevel tok de feil. For det er umulig å få en rett oppfatning av Jesus bare ved hjelp av fornuften. Det er bare gjennom Guds ord vi kan få en rett oppfatning om ham. Guds ord sier at Jesus er Guds egen Sønn og verdens Frelser.

«Og dere,» sa Jesus til disiplene, «hvem sier dere at jeg er?» Ja, hvem sier vi at han er? Bare et stort menneske, et ideal, en fin og god person? Peter svarte: «Du er Guds Messias.» Han er den Gud har sendt for å frelse verden fra deres synder. Den som kjenner Jesus som sin Frelser, han kjenner ham rett.

Himmelske Far, takk for at du sendte Jesus til denne verden. Takk for at du har vist meg at han er min Frelser fra all synd. Amen.

 


 

Katharina von Bora – reformasjonens førstedame

Nervøsiteten og spenningen, blandet med fast besluttsomhet, var til å ta og føle på i Katharinas lille klosterrom. I all hemmelighet hadde elleve unge nonner listet seg inn døren. Flukten var planlagt i detalj. Vinduet ble åpnet og jentene presset seg ut, den ene etter den andre, ned i klosterhagen, der de var skjult av mørket denne påskeaftenen året 1523. De listet seg videre og hjalp hverandre over muren som omringet Nimbschen-klosteret. Resten av flukten var blitt ordnet av deres hemmelige kontaktperson der ute. Dette var samme mann som gjennom skriftene sine hadde lært dem om en annen vei til frelse enn klosterliv, og slik fått dem til å tenke på å flykte.

 

Les mer

 

 


 

 

Innhold nr 2-2017

• Redaksjonelt: Tilbake til Bibelen!

• Mens vi venter på vårt salige håp

• Bryllupet i Wittenberg

• Katharina von Bora

• Vann til vin

• Luthers lille katekisme – II. Troen

• Var Martin Luther en jødehater?

• Philipp Melanchthon

• Jesus kommer igjen

• En kristens erfaringer under loven

• Kirkemøte 2017

• Gjenfunnet sønn

 

Les Bibel og bekjennelse nr 2 2017

 

 

 

Hva er en luthersk bekjennelseskirke?

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Hør foredraget

 

Når ble Luther lutheraner?

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Hør foredraget

 

De lutherske bekjennelsesskriftene

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Hør foredraget

 

 

Rettferdiggjørelsen

– en trøsterik sannhet for alle

Læren om rettferdiggjørelsen er «den læren kirken står eller faller med» (M. Luther). Av helt sentral betydning for den lutherske reformasjonen for 500 år siden – og for kristen tro i dag.

Foredrag ved pastor Tor Jakob Welde:

 

Kirkemøte 2017

Program klikk her

 


 

Les de fire første kapitlene her

 


 

 

Ny nettside!

Som en del av feiringen av reformasjonsjubileet, har LBK åpnet en egen nettside – Luther2017.media – med bilder og informasjon om Martin Luther og reformasjonen.

SJEKK DEN UT!

 

 

 

Gratis eBøker