Copyright: Depositphotos

Sendt ut med et budskap om omvendelse

De drog da ut og forkynte for folket at de skulle omvende seg (Mark 6,12).

Døperen Johannes hadde kommet og forkynt i Judeas ødemark: «Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!» Da Jesus begynte sin virksomhet, forkynte han det samme budskapet: «Tiden er kommet, og Guds rike er nær. Omvend dere og tro evangeliet!» Og nå sendte han sine tolv apostler ut med det samme budskapet at de skulle omvende seg.

Hva menes med å omvende seg? På gresk brukes det et ord som ordrett betyr å få et nytt eller forandret sinn. Å omvende seg vil si å få et nytt sinn, et nytt hjerte og en ny vilje. Det betyr å vende seg bort fra noe og vende seg til noe. Det betyr å vende seg bort fra synden i anger og sorg, og i stedet vende seg til Kristus i tro på syndenes forlatelse.

Å forkynne omvendelse er derfor ingenting annet enn å forkynne lov og evangelium, loven som åpenbarer vår synd og evangeliet som åpenbarer Frelseren fra synden.

Det er et budskap som må forkynnes for de vantro for å vekke dem opp fra deres synder og vise dem deres desperate behov for den guddommelige Frelseren Kristus.

Det er et budskap som må forkynnes for de troende for å hjelpe dem til å kjempe den daglige kampen mot den gamle Adam. «Når vår Herre og Mester Jesus Kristus sa: Omvend dere!, så ville han at hele den troendes liv skal være et liv i omvendelse.» Slik skrev Martin Luther i den første av de 95 tesene.

Dette er det budskapet som de tolv gikk ut og forkynte. De hvisket det ikke. De mumlet det ikke. De pakket det ikke inn i fine ord og vendinger. Det greske ordet som er oversatt «forkynte» betyr ordrett «proklamerte». De ropte det ut klart og tydelig.

«De forkynte for folket at de skulle omvende seg.» Det er ikke nok bare å si til mennesker: «Gud er glad i deg», om mennesker ikke vet hvorfor de så desperat behøver Guds nåde og kjærlighet.

Synd og nåde. Lov og evangelium. En forkynnelse om omvendelse – en forkynnelse som skaper sorg over synden og tro på Jesus – dette er det Herren Jesus sender oss ut med.

Kjenner du noen som trenger å få høre dette budskapet? Be om at Herren må gi deg anledning og mot til å forkynne det.

Herre Jesus, hjelp oss til en daglig omvendelse, og bruk oss til å bringe budskapet om omvendelse til dem som ikke har hørt det og som er uten håp. Amen.

 

 


 

 

«Jeg har tegnet deg i mine hender»

«Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren» (Joh 20,20).

«Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg.» Dette hadde Jesus forutsagt gjennom profeten (Jesaja 49,16). Frelseren skammet seg ikke over hendene sine, selv om de bar tydelige merker etter det han hadde vært igjennom, å bli henrettet som en storforbryter på den mest skamfulle og forsmedelige måte. Den oppstandne viser disiplene hendene sine, han gjemmer dem ikke. Jesus vil ikke legge skjul på noe når det gjelder sin skamfulle død, som han frivillig har lidd for vår evige rednings skyld. Han åpenbarer seg for apostelen Johannes som Lammet, stående foran tronen (Åp 7,17), offerlammet med dødssåret, og siden også som en rytter på en hvit hest, kledd i en kappe dyppet i blod (Åp 19,13).

Det som blir så hånet av verden er nettopp det herligste i vår tro: Guds Sønn blir menneske og gir seg i hendene på mennesker som mishandler og dreper ham. Profeten Jesaja skriver om dette: «Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom» (Jes 53,5).

Derfor vil vi ikke skamme oss over dette budskapet, for «det er en Guds kraft til frelse for alle som tror» (Rom 1,16). Og likevel kan dette mange ganger virke så dåraktig for vår fornuft, og vi blir engstelige for andres spott og forakt. Men også for denne synden har Herren latt hendene sine gjennombore.

Dette er noe som gjør oss glade, at den oppstandne ikke er den fjerne Guden, men en som har kommet til oss og blitt forsoneren og frelseren for alle syndere. En slik gjenløser er det vi behøver – i dag, i morgen og når vi skal dø!

Kjære Herre Jesus, jeg bekjenner at jeg iblant har skammet meg over deg for andre. Tilgi meg og gi meg sann frimodighet i troen på deg. Amen.

 

 


 

 

Tidenes bytte

Liker du å gjøre en god handel eller et godt bytte? Alle husker vi vel gleden ved å bytte til seg noe som en manglet – enten det var frimerker, glans eller fotballkort.
Ta deg tid til å lese om verdenshistoriens største byttehandel – klikk her

 

 

 

Hva er en luthersk bekjennelseskirke?

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Hør foredraget

 

Når ble Luther lutheraner?

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Hør foredraget

 

De lutherske bekjennelsesskriftene

Foredrag ved pastor Egil Edvardsen

Hør foredraget

 

 

Rettferdiggjørelsen

– en trøsterik sannhet for alle

Læren om rettferdiggjørelsen er «den læren kirken står eller faller med» (M. Luther). Av helt sentral betydning for den lutherske reformasjonen for 500 år siden – og for kristen tro i dag.

Foredrag ved pastor Tor Jakob Welde:

 

Kirkemøte 2017

Program klikk her

 


 

Les de fire første kapitlene her

 


 

 

Ny nettside!

Som en del av feiringen av reformasjonsjubileet, har LBK åpnet en egen nettside – Luther2017.media – med bilder og informasjon om Martin Luther og reformasjonen.

SJEKK DEN UT!

 

 

 

Gratis eBøker