LBKs kirkeordning

UTDRAG FRA LBKs KIRKEORDNING

1. Innledning
Den Lutherske Bekjennelseskirke bekjenner at Guds Ord er den øverste autoritet. Denne kirkeordning inneholder derfor bare slike regler og forordninger som kirken i kristen frihet har vedtatt for å regulere kirkens felles virksomhet og sørge for at kirkens arbeid utføres ”sømmelig og ordentlig” (1 Kor 14,40). 

2. Navn
Navnet på kirken skal være Den Lutherske Bekjennelseskirke (LBK).

3. Trosgrunnlag
Den Lutherske Bekjennelseskirke bekjenner at Det gamle og Det nye testamentes kanoniske bøker er det guddommelig inspirerte og ufeilbare Guds ord, og underkaster seg dette Guds ord som den eneste ufeilbare autoritet i alt som angår lære, tro og liv.

Den Lutherske Bekjennelseskirke bekjenner at den evangelisk-lutherske kirkens bekjennelsesskrifter, som er samlet i Konkordieboken av 1580, i sin helhet er en korrekt presentasjon og utlegning av Guds ords rene lære.

4. Hensikt
Den Lutherske Bekjennelseskirke vil ved en rett forvaltning av Ord og sakrament forkynne for alle mennesker den frelse som har skjedd i og ved Jesus Kristus og hans stedfortredende godtgjørelse (satisfactio vicaria).

5. Organisasjon
Den Lutherske Bekjennelseskirke er en sammenslutning av hver for seg selvstendige bekjennelsestro lutherske forsamlinger som på grunn av enighet i den bibelske læren og dens praktiske anvendelse har inngått kirkefellesskap med hverandre.

6. Forsamlingers medlemskap
Forsamlinger som ønsker å bli medlem i Den Lutherske Bekjennelseskirke, skal sende en skriftlig søknad til kirkestyret. Kirkestyret og lærekommisjonen behandler søknaden. Kirkemøtet vedtar og bevilger medlemskap i kirken.

Les hele kirkeordningen her!DEN LUTHERSKE BEKJENNELSESKIRKE

Hvem er vi?
  Hva skjer?  Hvor finner du oss? Våre søsterkirker  Lesestoff  
Til oppbyggelse
  Ukens andakt  Prekener  Foredrag  Til hovedsiden