-

Varig fred

«Må Herren … gi deg fred.» (4 Mos 6,26)

Hvordan kan vi beskrive denne freden som Gud gir oss? Her følger en liten historie som illustrerer Guds fred ganske godt. Denne historien forteller oss om en kunstner som ble bedt om å male et bilde med «fred» som tema. Kunstneren malte et buldrende fossefall og et stort tre. På en av greinene, som hang bøyd over de frådende vannmassene og nesten rakk ned til skumsprøyten, satt en gråspurv ganske stille og ruget på reiret sitt. Den lille fuglen var falt til ro der, selv om det buldret sterkt fra fossen og det kunne være fare på ferde.

Et slikt bilde kan beskrive den freden som Gud gir oss. Som denne fuglen på bildet, er vi også omgitt av farer og vanskeligheter. Midt i livets kaos gir Gud oss fred. Vi har fred.

Jesus forsikrer oss: «Fred gir jeg dere; min fred gir jeg dere. La ikke hjertet bli grepet av angst.» Vi har fred i hjertet vårt. Vi vet at den allmektige Gud elsker oss. Vi vet at de farene vi møter her i livet, ikke kan påføre oss noen varig skade. Vi vet at himmelens gleder ligger og venter. Dette er freden, den varige freden, som Gud gir oss.

Dette er ikke en fred som kommer av seg selv. Vi var en gang Guds fiender – kjempet mot ham og alt han sa. Nå er syndene våre vasket bort i Jesu blod. Den Hellige Ånd har ført oss til tro og gitt oss Kristus som vår Frelser. Paulus sa det slik: «Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.»

Der er en annen ting også med denne freden. Den er til hver og en av oss. Gjennom hele den aronittiske velsignelsen brukes ordet for «deg» i entall. Guds fred er ikke bare til «dere» som en stor gruppe mennesker. Den er til «deg» som et dyrebart enkelt menneske. Du kan være forelder eller barn. Du kan bo for deg selv, i brakker eller på en sovesal sammen med hundrevis av andre mennesker. Du kan være mann eller kvinne, svart eller hvit, bo i Norge eller på den andre siden av jordkloden. Disse momentene har ingen betydning; du kan uansett ha fred. Guds fred er for deg!

Dette betyr selvfølgelig at andre også kan få glede av den. Del den freden du eier med andre. Bekjenn Frelseren. Hjelp misjonærene som Gud har utsendt, med gaver og med bønner – for misjonærene bringer bud om liv og fred.

Herre, gi meg fred – din fred, ikke den fred som verden gir. Amen.