St Lukas ev-luth forsamling

 

GUDSTJENESTER JANUAR-APRIL 2021

 

Januar

3.

Kristi åpenbaringsdag

11.00 Gudstjeneste DE

10.

1. søn. etter Kr. åpenbaring

11.00 Høymesse DE – INNSTILT

17.

2. søn. etter Kr. åpenbaring

11.00 Gudstjeneste EE – INNSTILT

24.

Kristi forklarelsesdag

11.00 Høymesse TJW – Bibelstudium
INNSTILT

31.

Vingårdssøndag

11.00 Familiegudstjeneste EE

 

Februar

7.

Såmannssøndag

11.00 Høymesse DE – Bibelstudium

14.

Fastelavnssøndag

11.00 Gudstjeneste EE

21.

1. søndag i faste

11.00 Høymesse TJW – Bibelstudium

28.

2. søndag i faste

11.00 Familiegudstjeneste EE

 

Mars

7.

3. søndag i faste

11.00 Høymesse DE – Bibelstudium

14.

Midtfastesøndag

11.00 Gudstjeneste EE

21

Maria budskapsdag

11.00 Høymesse TJW – Bibelstudium

28.

Palmesøndag

11.00 Familiegudstjeneste EE

 

April

2.

Langfredag

11.00 Gudstjeneste DE

4.

1. påskedag

11.00 Høymesse EE

11.

1. søndag etter påske

11.00 Familiegudstjeneste DE

18.

2. søndag etter påske

11.00 Høymesse TJW – Bibelstudium

25.

3. søndag etter påske

11.00 Gudstjeneste EE

 

DE = David Edvardsen

EE = Egil Edvardsen

TJW = Tor Jakob Welde

 

 

Velkommen til gudstjenester!

 


St Lukas ev-luth forsamling har bankkonto: 3230.23.75983 og Vipps: 571377