St Lukas ev-luth forsamling

 

GUDSTJENESTER HØSTEN 2020
September
6. 13 søn e Treenighet 11.00 Høymesse DE – Bibelstudium
13. 14 søn e Treenighet 11.00 Gudstjeneste DE
20. 15 søn e Treenighet 11.00 Høymesse EE – Bibelstudium
27. Mikaelsdagen 11.00 Familiegudstjeneste TJW
Oktober
4. 17 søn e Treenighet 11.00 Høymesse DE – Bibelstudium
11. 18 søn e Treenighet 11.00 Gudstjeneste EE
18. 19 søn e Treenighet 11.00 Høymesse DE – Bibelstudium
25. Reformasjonsdagen 11.00 Familiegudstjeneste m/konfirmasjon EE
November
1. Allehelgensdag 11.00 Høymesse TJW – Bibelstudium
8. 22 søn e Treenighet 11.00 Gudstjeneste DE
15. Søn før Domssøndag 11.00 Høymesse EE – Bibelstudium
22. Domssøndag 11.00 Familiegudstjeneste DE
29. 1 søn i Advent 11.00 Høymesse TJW – Bibelstudium
Desember
6. 2 søn i Advent 11.00 Gudstjeneste DE
13. 3 søn i Advent 11.00 Høymesse EE – Bibelstudium
20. 4 søn i Advent 11.00 Gudstjeneste DE
24. Julaften 15.00 Familiegudstjeneste EE
25. 1. juledag 11.00 Høymesse EE
 

DE = David Edvardsen

EE = Egil Edvardsen
TJW = Tor Jakob Welde

Velkommen til gudstjenester!

 


St Lukas ev-luth forsamling har bankkonto: 3230.23.75983 og Vipps: 571377