St Lukas ev-luth forsamling

 

PROGRAM

21. mai (Kr. Himmelfartsdag): Gudstjeneste v/David kl. 11.00
24. mai: Høymesse v/Egil kl. 11.00
31. mai (1. pinsedag): Gudstjeneste v/Tor Jakob kl. 11.00
7. juni: Høymesse v/David kl. 11.00
14. juni: Familiegudstjeneste v/Egil kl. 11.00

 

Velkommen til gudstjenester!

 

 


St Lukas ev-luth forsamling har bankkonto: 3230.23.75983 og Vipps: 571377