-

Problem med oppfattelsen

Da sabbaten kom, begynte han å lære i synagogen. Alle som hørte ham, var helt overveldet og sa: «Hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom han har fått? Og slike mektige gjerninger som han gjør! Er ikke dette tømmermannen?» (Mark 6,2-3).

Disse menneskene i synagogen i Nasaret hadde problem med oppfattelsen. Men det hender jo ganske ofte. Ta Solfrid, for eksempel, som driver en stor gård sammen med sin mann. I løpet av uken vil du sannsynligvis finne henne i en slitt kjeledress, sittende på traktoren eller håndtere melkemaskinen. En ekte bondekone, ville du ha sagt.

Og det er hun, men hun er noe mer. Se henne om søndagen sitte på orgelkrakken i kirken og spille liturgi og salmer som en profesjonell organist. En som ikke kjente henne, ville ha blitt overrasket: «Jeg trodde bare hun var en bondekone. Hvor har hun fått sitt musikalske talent fra?» Det dreier seg om et oppfattelsesproblem. Det skyldes at man bedømmer mennesker bare fra én synsvinkel, og ikke fra alle sidene.

Folket i synagogen den dagen betraktet Jesus og sa: «Han er tømmermann, nøyaktig som faren.» Derfor lurte de fælt på hvor han fikk sitt talent fra. Hvor hadde han lært å forkynne med en slik dyp, åndelig visdom? Hvor hadde han fått kraften fra til å gjøre slike mektige under? Mange mennesker betrakter Jesus i dag også og har det samme oppfattelsesproblemet. De ser ham bare fra én synsvinkel.

Her må vi lære noe om hvordan Gud handler med mennesker. Svært ofte skjuler Gud seg under vanlige, hverdagslige ting. Dersom Gud hadde handlet med mennesker i sin makt, majestet og visdom, ville ikke menneskene kunne tåle det. Derfor handler Gud med mennesker på deres eget plan. Han taler til Moses ut fra en brennende busk og til sitt utvalgte folk gjennom David som bare hadde vært en enkel gjetergutt. I synagogen i Nasaret sitter en tømmermann som i virkeligheten er den andre personen i Treenigheten. Gud går denne omveien for å kunne komme nær oss i vår verden og hjelpe oss med våre jordiske og åndelige behov.

Deretter hjelper han oss og åpenbarer sin storhet for oss. En busk kan i seg selv ikke gjøre noe overnaturlig, heller ikke en simpel gjetergutt. Det kan heller ikke en tømmermann. Men dersom tømmermannen er den inkarnerte Gud selv, da kan du forvente deg store ting og rike velsignelser.

Sånn sett blir spørsmålene som disse folkene i Nasaret stiller, egentlig ganske tåpelige. «Hvor har han dette fra?» Svar: Han er ikke bare et menneske, han er Guds Sønn og Menneskesønnen, og disse vidunderlige ordene har sitt opphav i Guds eget vesen. «Hva er det for en visdom han har fått?» Svar: Den høyeste, dypeste guddommelige visdom. «Hvordan kan han gjøre slike mektige gjerninger? Er han ikke bare en tømmermann?» Svar: Nei, han er Frelseren, den allmektige Guds Sønn.

Herre Jesus, hjelp oss så vi aldri slutter å se din guddommelige herlighet og makt bak din enkle tjenerskikkelse. Amen.