Å etterligne Gud

Preken på 3. søndag i faste, av pastor Tor Jakob Welde Efeserne‬ ‭5,1-9‬: Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud. Hor, all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være […]

Hør prekenen

Sann tro

Preken på 2. søndag i faste, av pastor Egil Edvardsen. Matteus 15,21-28 Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. En kanaaneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte: «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg! Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.»  Men han svarte henne ikke et […]

Hør prekenen

«Er verdens fyrste vred…»

Preken på 1. søndag i faste, av pastor Tor Jakob Welde. Matteus‬ ‭4,1-11‬: Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at […]

Hør prekenen

«Min nåde er nok for deg»

Preken på Såmannssøndag, av pastor Tor Jakob Welde. 2 Kor 12,7-10: For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig. Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte […]

Hør prekenen

Gud er ikke urettferdig

  Preken på Vingårdssøndagen, av Egil Edvardsen. Matt 20,1-16: For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården.  Ved den tredje time gikk han igjen ut, […]

Hør prekenen

Preken på Kristi forklarelsesdag, av pastor Tor Jakob Welde. Matteus‬ ‭17,1-8‬: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. […]

Hør prekenen

Lyset på vår vei

Preken på Kristi åpenbaringsdag, av pastor Tor Jakob Welde. Matt 2,1-12: Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å […]

Hør prekenen

Guds Sønn ble menneske

Preken på 1. juledag, av pastorpraktikant David Edvardsen Johannes 1,14: «Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne har fra sin Far, full av nåde og sannhet».       Illustrasjon: © Depositphotos

Hør prekenen

Den beste beskjeden

Preken på julaften, av pastor Tor Jakob Welde. Luk 2,1-20: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin […]

Hør prekenen