I de siste dager

Preken på 2. søndag i advent, av pastor Tor Jakob Welde Mika 4,1-7 I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå urokkelig som det høyeste av fjellene og rage over høydene. Dit skal folkeslag strømme. Mange folk skal dra av sted og si: «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, […]

Hør prekenen

Adventsglede

Preken på 1. søndag i advent, av pastorpraktikant David Edvardsen Matt 21,1-9 Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole […]

Hør prekenen

God fisk

Preken på Domssøndag, av pastor Tor Jakob Welde. Matteus‬ ‭13,47-50‬: «På samme måte er himmelriket likt en dragnot som ble satt i sjøen og fanget fisk av alle slag. Da den var full, dro fiskerne den opp på stranden. De satte seg ned og samlet de gode fiskene i kar, men kastet ut de ubrukelige. […]

Hør prekenen

Trofaste forvaltere

Preken på søndag før Domssøndag, av pastor Egil Edvardsen Matt 25,14-30 Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide: En ga han fem talenter, en annen to og en tredje én talent – etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste […]

Hør prekenen

Preken på 22. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Mark 4,21-25 Han sa til dem: «Når en kommer inn med en oljelampe, blir den da satt under et kar eller under sengen? Settes ikke lampen på en holder? For det finnes intet skjult uten at det skal bli synlig, intet hemmelig uten at det […]

Hør prekenen

Stor salighet, stor kraft

Preken på Alle helgens dag, av pastorpraktikant David Edvardsen Lukas 6,20-26 Da løftet han blikket, så på disiplene sine og sa: «Salige er dere fattige, Guds rike er deres. Salige er dere som nå sulter, dere skal mettes. Salige er dere som nå gråter, dere skal le. Salige er dere når folk hater dere, når […]

Hør prekenen

Rettferdiggjort utenfra

Preken på Reformasjonsdagen, av pastor Tor Jakob Welde. Rom 3,19-24. Vi vet at alt det loven sier, er sagt til dem som har loven, for at hver munn skal tie og hele verden stå skyldig for Gud. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer […]

Hør prekenen

Den rette sabbatsfeiring

Preken på 19. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Luk 13,10-17 En sabbat underviste han i en av synagogene. Der var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i atten år. Hun var helt krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg […]

Hør prekenen

For å arve evig liv

Preken på 18. søndag etter Treenighetsdagen. Markus 10,17-27. Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det er Gud! Du […]

Hør prekenen

Preken på 18. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Egil Edvardsen Markus 10,17-27 Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – […]

Hør prekenen